בחרו עמוד

פסק דין בר רפאלי נגד פקיד שומה כפר סבא
(ע”מ 6418-02-16), מיום 10/4/2019

 

בפסק דין בר רפאלי מיום 10/4/2019, קבע בית המשפט המחוזי כי בשנות המס 2009 ו-2010, בר רפאלי היא “תושב  ישראל”, ולכן עליה לשלם מס בישראל בגין כלל הכנסותיה בישראל ובחו”ל, באותן השנים בנימוק  כי בשנת המס 2009, שהתה בר רפאלי בישראל 185 ימים, ועל כן התקיימה חזקה ראשונה של “ימי שהייה בישראל” (183 הימים), ומכאן שבשנת המס 2009 בר רפאלי היא “תושב ישראל” ש”מרכז חייו” בישראל.

עם זאת, על אף שבשנת המס 2010, שהתה בר רפאלי בישראל 131 ימים, ועל כן לא התקיימה חזקה ראשונה של “ימי שהייה בישראל” (183 הימים), ועל אף שבשנות המס 2008-2010 שהתה בר רפאלי בישראל 424 ימים, ועל כן לא התקיימה חזקה שנייה של “ימי שהייה בישראל” (425 הימים), בית המשפט קבע כי מרכז חייה של בר רפאלי בישראל, על אף קיומה של מערכת יחסים זוגית עם שחקן הקולנוע לאונרדו דיקפריו מחוץ לישראל.