בחרו עמוד
הצו להגדלת דמי ההבראה נחתם ביום ב’, 11/9/2023, ומחיר יום הבראה במגזר הפרטי עלה מ-378 ש”ח ליום ל-418 ש”ח ליום, וזאת רטרואקטיבית מחודש יולי 2023 ואילך.
כלומר, מעסיק אשר כבר שילם דמי הבראה בחודש יולי 2023, יצטרך כעת להוסיף 40 ש”ח ליום הבראה (ההפרש בין 378 ש”ח לבין 418 ש”ח), רטרואקטיבית מיולי 2023 ואילך.
שימו לב, ההפרש הוא לא רטרואקטיבית עבור כל שנת 2023 אלא רק באופן יחסי מחודש יולי 2023 ואילך.