בחרו עמוד

קורס חשבי שכר בכירים

באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

אחוז המסיימים גבוה מהממוצע הארצי!

אודות

מחפשים קורס חשבי שכר ? החלטתם לגשת לבחינת ההסמכה החיצונית של חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל? שמחים לבשר לכם שקיבלתם החלטה נכונה.

חולמים להפוך להיות חשבי שכר בכירים? הגעתם למקום הנכון!

מקצוע חשב שכר בכיר נחשב כיום למקצוע המבוקש ביותר בשוק העבודה בישראל.

לשכת רואי החשבון החליטה לקחת על עצמה את תחום חשבי השכר הבכירים בישראל בעקבות הרצון לשמור על רמה גבוהה של תחום חשוב זה.

הדרישה במקומות עבודה רבים לחשבי שכר בכירים, הניעה מהלך של הרחבת תכנית הלימודים לקראת מבחני ההסמכה לתואר – חשב שכר בכיר, מטעם לשכת רואי החשבון.

המטרה המרכזית של לשכת רואי החשבון היא שמירה על רמה מקצועית ועדכונים של חשבי השכר הבכירים בפסיקות האחרונות ובשינויי החקיקה הרבים שהתקבלו בשנים האחרונות ולהוסיף לתחום חשבות השכר גם ידע ויכולת להתמודד עם אותם שינויים.

קורס חשבי שכר בכירים

המכללה למיסים ולחשבונאות מכינה את הלומדים בקורס חשבי שכר בכירים הן למבחן העיוני והן למבחן המעשי של לשכת רואי החשבון.

הריכוז המקצועי של קורס חשב שכר בכיר מתבצע ע”י מומחה המס יניב גבריאל, עו”ד ויועץ מס אשר ידוע בבקיאותו הרבה בתחום המיסים בכלל ובתחום השכר בפרט.

מומחה המס יניב גבריאל, עו”ד ויועץ מס שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסים ושינויי חקיקה ודרכי הטמעתם בסביבת מערכות מידע ממוחשבות, וכן מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית ט.מ.ל. מערכות מידע בע”מ.

המכללה למיסים ולחשבונאות היא המובילה בארץ בתחום הכנת תלמידים למבחן חשב שכר בכיר של לשכת רואי החשבון והיא בעלת הצוות המקצועי והמיומן ביותר בנושא.

בנוסף לקורסים לחשבי שכר בכירים, מבצעת המכללה גם השתלמויות שנתיות לחשבי שכר בכירים בהתאם לדרישת לשכת רואי החשבון וזאת כדי לשמר את רמתו המקצועית של חשב השכר הבכיר גם לאחר שסיים את הקורס.

מטרות קורס חשב שכר בכיר:

הקניית כלים לחשבי השכר הבכירים תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

למי הקורס מיועד?

קורס חשב שכר בכיר מיועד לקהל הרחב אשר מתעניין בתחום חשבות השכר (הקורס אינו מצריך כתנאי קבלה ידע קודם בתחום השכר ו/או ידע קודם בהנהלת חשבונות).

מה תנאי קבלה?

עד גיל 35 שנה – 12 שנות לימוד.
מעל גיל 35 שנה – 12 שנות לימוד או 5 שנות ותק כחשב שכר.

ועדות חריגים

לשכת רואי החשבון אישרה ל”המכללה למיסים ולחשבונאות” לקבוע מסגרת, קריטריונים ונהלים לטיפול באישור מקרים מיוחדים של תנאי קבלה.

“המכללה למיסים ולחשבונאות” מקיימת ועדות חריגים, אשר בוחנות מקרים חריגים והחלטותיה מאושרות ומפוקחות על ידי לשכת רואי החשבון.

קורס חשבי שכר בכירים – מבנה הלימודים

מתכונת מלאה (חלק עיוני ו-חלק מעשי).

היקף הקורס

קורס חשבי שכר בכירים מורכב מכ-140 שעות לימוד, בהתאם למסלול הנבחר (בוקר/ערב), כמפורט בתכנית הלימודים.

האם הקורס מזכה בתעודה?

כמובן. כל המסיימים בהצלחה את ההכשרה לחשבי שכר ועוברים בהצלחה את מבחן ההסכמה זכאים לתעודת הסמכה מטעם לשכת רואי החשבון.

מהן הדרישות של הקורס?

 • בחינה עיונית: מעבר בהצלחה בציון מינימאלי של 60 נקודות בבחינה ומעבר בהצלחה בציון מינימאלי של 50% מהשאלות בכל אחד מהפרקים (מס הכנסה, דיני עבודה וביטוח לאומי).
 • בחינה מעשית: מעבר בהצלחה בציון מינימאלי של 60 נקודות בבחינה.
 • בחינה מתכונת: מעבר בהצלחה בציון מינימאלי של 50 נקודות בבחינה.
 • נוכחות: 80% במפגשים.

זמן הבחינה 

הבחינה העיונית : 4 שעות.

הבחינה המעשית : 1.5 שעות.

במכללה למיסים ולחשבונאות נלמדת, כהכנה לבחינה המעשית של לשכת רואי החשבון, מערכת השכר הוותיקה בישראל – “שיקלולית” מבית ט.מ.ל. מערכות מידע בע”מ.

הארכת זמן הבחינה 

ניתן לקבל הארכת זמן לבחינה העיונית כלהלן :

עולה חדש – עד 10 שנים בארץ, בכפוף להצגת תעודת עולה – 50 דקות הארכת זמן.

לקות למידה – בכפוף לאבחון ממכון אבחון מוכר (ניצן וכד’) – 50 דקות הארכת זמן.

נשים בהריון – בכפוף להצגת אישור רפואי – 50 דקות הארכת זמן.

תכנית הלימודים בקורס חשב שכר בכיר

חלק א’ – הכנה לבחינה העיונית

נושא

תכנית לימודים
מס הכנסה

1.     הגדרת רכיבי ההכנסה

2.     שווי ההכנסה

3.     מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר

4.     נקודות זיכוי

5.     זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי

6.     הכנסות פטורות

7.     מיסוי קופות גמל

8.     חישוב מאוחד ונפרד

9.     קרנות השתלמות

10.   פטור לנכה או לעיוור 100%

11.   פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק

12.   פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון

13.   גילומי שכר (מנטו לברוטו)

14.   מיסוי עובדים זרים בישראל

15.   מיסוי ישראלים בחו”ל

16.   מס שכר ומס מעסיקים

17.   הוצאות מוכרות והוצאות עודפות

18.   הוראות ניכוי במקור

19.   שימוש בטפסים וטבלאות

20.   עדכוני חקיקה ופסקי דין

21.   תרגול מעשי

ביטוח לאומי

1.     חוק ביטוח לאומי

2.     חוק ביטוח בריאות ממלכתי

3.     גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה

4.     גמלאות שאינן יחסיות – זקנה, שאירים, נכות כללית

5.     ענף  אימהות – מענק לידה, דמי לידה

6.     ענף פגיעה בעבודה וביטוח שירות מילואים

7.     ענף נכות מעבודה, תאונות עבודה ו”מחלת מקצוע”

8.     ענף ביטוח זקנה ושאירים

9.     ביטוח אבטלה

10.   ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל

11.   חוג המבוטחים הלא שכירים

12.   תושב ישראלי בחו”ל ועובדי זרים בישראל

13.   מי שאינו עובד ואינו עצמאי

14.   עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה

15.   הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי

16.   תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה

17.   תשלום נוסף ופריסת שכר

18.   שימוש בטפסים וטבלאות

19.   עדכוני חקיקה ופסקי דין

20.   תרגול מעשי

דיני עבודה 1.     חוק שכר מינימום

2.     חוק שעות עבודה ומנוחה

3.     חוק עבודת נשים

4.     חוק פיצויי פיטורים

5.     דמי הבראה – הסכם קיבוצי וצו הרחבה

6.     חוק חופשה שנתית

7.     חוק דמי מחלה

8.     חוק עבודת הנוער

9.     משפט העבודה ובית הדין לעבודה

10.   יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים

11.   חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד

12.   חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

13.   חוק הגנת השכר

14.   חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

15.   חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

16.   חוק חופש העיסוק

17.   חוק חיילים משוחררים

18.   חוק עובדים זרים

19.   עדכוני חקיקה ופסקי דין

ביטוח פנסיוני

1.     מערכת הבטחת הכנסה בישראל

2.     קופות הגמל בישראל

3.     ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה

4.     קרנות פנסיה – החדשות והשוואה לתוכניות ישנות

5.     פנסיה תקציבית ומצטברת

6.     פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד

7.     רצף זכויות והקפאת זכויות

חלק ב’ – הכנה לבחינה המעשית בתכנת השכר “שיקלולית” מבית ט.מ.ל. מערכות מידע בע”מ

נושא

תכנית לימודים

מחשוב שכר

1.     הקמת חברה חדשה, והזנת נתוני חברה

2.     הזנת פרטי עובד

3.     טבלאות שכר

4.     ברוטו, נטו, ברוטו על

5.     ניכויי חובה

6.     קופות גמל וקרנות השתלמות

7.     ניכויי רשות

8.     פקודת משכורת

9.     תמחיר ותמחור

10.   דיווחים לרשויות המס

11.   דיווחים פנימיים ולגורמים חיצוניים

12.   חישוב תלושים

13.   תיקון או ביטול תלוש

14.   טיפול ברכיבי שכר מיוחדים

15.   הגדרות רכיבים קבועים, חד פעמיים ועתידיים

16.   חישובי עמלות לעובדים

17.   חישוב מע”מ

18.   רכיבים אינפורמטיביים

19.   טיפול בהלוואות

20.   הקמת הסכמים; חופשה, הבראה ומחלה

21.   חישוב אוטומטי של זכאות לימי חופשה, הבראה ומחלה

22.   פריסת תשלומים

23.   הדפסת דוחות חודשים

24.   מילוי טופסי 102

25.   דוחות חבות

26.   תביעה לתגמולי מילואים

27.   תביעה לדמי לידה

28.   תביעה לדמי אבטלה

29.   תביעה לדמי פגיעה בעבודה

30.   עדכון ושנוי טבלת מס הכנסה וביטוח לאומי

31.   העברת פקודות יומן מתוכנת השכר לתוכנת הנה”ח

32.   עדכון תוספת יוקר

33.   הדפסת טופסי 101, 106, 126 ודיווחים חיצוניים

מועדי הבחינות

הבחינות יתקיימו ב-4 מועדים בשנה בחודשים : מרס, יוני, ספטמבר, דצמבר.

קורסים מתוכננים לחשבי שכר בכירים

באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

מדוע כדאי ללמוד קורס חשב שכר בכיר
במכללה למיסים ולחשבונאות?

מדוע מעדיפים רב הנבחנים בישראל ללמוד קורס חשב שכר בכיר דווקא במסגרת הקורסים והמרתונים של המכללה למיסים ולחשבונאות ועל פי השיטה המיוחדת של עו”ד ויועץ מס יניב גבריאל

הנה עשר סיבות טובות לכך:

 • תוצאות גבוהות – הנבחנים שלמדו איתנו בקורס חשבי השכר השיגו את התוצאות הטובות ביותר לאורך השנים בבחינת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל. תשאלו אותם, הרי בסופו של דבר, זה הכי חשוב.
 • ותק וניסיון של שנים בתחום – אנחנו הכי ותיקים בשוק, מכירים את הבחינות מאז קיומן לראשונה בשנת 2005, ולכן גם בעלי הניסיון הרב ביותר בהכשרות לקראת בחינות לשכת רואי החשבון בישראל.
 • מקצוענות ללא פשרות – יש שיטות מתקדמות, מגוונות ומעניינות להעביר לכם את החומר בצורה מעולה. אנחנו בעצמנו עוברים השתלמויות, שותפים לתהליכי חקיקה ועוסקים בפועל בייעוץ משפטי בתחום.
 • לימודים יצירתיים ומעניינים – ראינו והכרנו ולימדנו אלפי תלמידים בשנים האחרונות בכל הארץ, ואנחנו יודעים שחומר יבש עובר עם הומור, דוגמאות אין ספור, וטכניקות לימוד ושינון מיוחדות. בשיעורים שלנו, אף אחד לא נרדם 😉
 • עדכונים שוטפים – אנחנו יודעים קצת לפני כולם מה צפוי להישאל בבחינה, מהם השינויים בחוק, ואיך לענות על השאלות החדשות הצפויות. אל תגלו.
 • סגל המרצים – צוות המרצים שלנו הוא מהטובים בארץ. כל מרצה עובר הכשרה אישית והוא משובץ רק אם הוא בעל ניסיון רב בהרצאות הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל
 • תמיכה וליווי אישי – אנחנו נהיה איתכם ממש לאורך כל הדרך: גם לפני הבחינה נסייע לכם עם הרבה טיפים, וגם אחרי הבחינה לא נשכח אתכם. נשחזר עבורכם את הבחינה, נעזור למערערים, ונסייע במציאת עבודה לבוגרים.
 • חומרי הלימוד – אנו מציעים לכם כלי לימוד משולבים במהלך קורס חשבי שכר: קורס, ספר, מרתון, אתר בחינות, נגישות מלאה למרצה, ומייל לכל שאלה.
 • תמורה רבה בעלות נמוכה – כי כשחושבים על זה, אנחנו נותנים לכם את התמורה הטובה ביותר עבור כספיכם, מתחשבים בצרכים המיוחדים שלכם ומתאימים לכם תוכנית אישית.

והכי חשוב! המכללה למיסים ולחשבונאות, על כל סניפיה ושלוחותיה, היא גוף מאושר ומפוקח מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

ההבדל בין חשב שכר לבין חשב שכר בכיר

נשמח לסייע לכם, בטלפון : 1-700-700-088.

בהצלחה!.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

קורסי חשבות שכר

תפקידו של חשב שכר הוא להכין את תלושי השכר של העובדים בחבר תוך חישוב כל הנתונים הרלוונטיים לעניין זה כמו שעות העבודה, שכר שעתי או גלובלי, שעות נוספות, חופשים שונים, בונוסים ועוד. תפקידו של חשב שכר הוא תפקיד בעל אחריות רבה שכן טעות שלו עלולה להוביל לבעיות רבות מאוד. לכן, קורסים של חשבי שכר אלו קורסים המעניקים לתלמיד ידע רב מאוד וכוללים הקפדה על כל פרט ופרט על מנת שהתלמיד יוכל לעבוד בתחום בצורה הטובה ביותר ולעבוד בצורה נכונה מבלי לגרום לבעיות או נזקים לחברה אשר בה הוא עובד ותוך שמירה על הזכויות של כל עובד ועובד.

מהי המטרה של קורס חשבי שכר בכירים?

קורס חשבי שכר בכירים עונה על כמה צרכים וכמה מטרות:

 1. הוא מאפשר לרענן ולהרחיב את הידע בתחום חשבות השכר, דבר שהוא חיוני מאוד במיוחד בעידן בו אנו חיים היום בו התחום משתנה מעת לעת, בין אם זה מבחינת החקיקה ושינויי המדיניות הממשלתיים ובין אם זה מבחינת תכנות המחשב והטכנולוגיה איתה מבצעים את העבודה, מה שחשוב מאוד שכל חשב שכר יכיר לעומק, גם אם הוא עובד בתחום כבר שנים רבות מאוד.
 2. הוא מאפשר ללמוד את הדרכים להתמודד עם בעיות שכר מתקדמות אשר כל חשב שכר יכול להיתקל בהן במסגרת העבודה שלו, במיוחד חשבי שכר בחברות גדולות מאוד אשר עובדים מול עובדים רבים, או חשבי שכר אשר עובדים כעצמאיים ומעניקים שירות למגוון רחב של חברות ומעסיקים.
 3. הוא מקנה למשתתפים את היכולת הנדרשת לטפל בכל ענייני המיסוי הקשורים לשכר ולטפל בדוחות מס הכנסה על פי החוק ובצורה הנדרשת.
 4. הוא מכין את המשתתפים לקראת הבחינה אשר נערכת על ידי לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומה, אלו שיעברו את הבחינה בהצלחה יוכלו לקבל תעודה אשר תאפשר להם לעסוק בתחום חשבות השכר בתפקידים בכירים.

מה כולל קורס של חשבי שכר ?

קורס המכשיר חשבי שכר הינו קורס הכולל מגוון רחב מאוד של נושאים כמו מס מעסיקים, מס הכנסה, נושאים של ביטוח סוציאלי, מע”מ, דיני ביטוח לאומי, דיני עבודה ועוד מגוון רחב מאוד של נושאים. בנוסף, כיום ישנן תוכנות מחשב אשר דרכן מבצע חשב השכר את העבודה שלו ולכן קורסים של חשבי שכר כוללים גם לימוד של תוכנות שונות. במהלך הקורס מבוצעים גם תרגולים מעשיים אשר בודקים את היכולות של התלמידים ומכינים אותם אל מבחני הסיום והכי חשוב, מכינים אותם אל המטרה שהיא עבודה בתחום בצורה הטובה ביותר.

תכנית הלימודים כוללת התייחסות לכמה היבטים:

 • דיני מס הכנסה – למידה מפורטת על כל דיני המיסוי תוך הייחסות לכלל רכיבי ההכנסה, שווי ההכנסה, מדרגות המס השונות, נקודות זיכוי והחישוב שלהן, זיכויים אישיים שונים על פי החוק, הכנסות פטורות ממס, מיסוי של חסכונות או קופות גמל, שימוש במערכות מס הכנסה, מילוי טפסים למס הכנסה ועוד.
 • דיני ביטוח לאומי – התייחסות לכל רכיבי השכר הנוגעים אל המוסד לביטוח הלאומי כמו ימי מילואים, תאונות אישיות או תאונות עבודה, מענקים שונים, ביטוחי זקנה, זכויות עובדים, הכנסות פטורות מתשלומי ביטוח לאומי וכדומה.
 • דיני עבודה – התייחסות לכל העניינים הקשורים לדיני העבודה ולשכר כמו יחסי עובד מעביד, פרישה מעבודה, חוקי השכר השווה, חוקים הנוגעים לעובדים זרים או תושבי חוץ, חופש העיסוק, פיטורין ועוד.
 • ביטוחים – כל מה שקשור לביטוחים פנסיונים ומערכת הבטחת ההכנסה בישראל, קופות גמל וחסכונות שונים, זכויות העובדים והמעסיקים ועוד.

תנאי קבלה ומהלך הקורס

תנאי הקבלה עבור קורס חשבי שכר מתאימים בעיקר אל תלמידים אשר עברו קורסים בהנהלת חשבונות מסוג 1+2. בנוסף, לעיתים מבצעים מבחני קבלה וראיונות אישיים אשר המטרה שלהם היא לבדוק האם התלמיד מתאים ללימודי חשבות שכר או לא. בסיום הקורס מקבלים התלמידים תעודה המעידה על כל שסיימו את אותו קורס חשבות שכר בהצלחה רבה ומעידה כי הם יכולים לעבוד בתחום ולאייש תפקידים של חשבי שכר בצורה הטובה ביותר ובצורה נכונה ומקצועית לקריירה מוצלחת.

לאחר מכן, באופן שוטף כדאי להגיע אל יום עיון לחשבי שכר או להרשם אל השתלמויות לחשבי שכר לשם התעדכנות בכל מה שחדש בתחום. כמו כן, מוצעים ימי עיון והשתלמות בנושא טופס 161 החדש שנכנס לתוקף החל מ 1.1.2024. 

שלום רב לכולם,

הפוסט ארוך אך קריאתו עשויה להציל את העתיד המקצועי שלכם!.

הקורונה כאן אך צפויה להיעלם בטווח הנראה לעין.

לפי מרבית התחזיות, וירוס הקורונה ייעלם או יידעך משמעותית לאחר שתתקבל חיסוניות עדר בציבור.

מעסיקים, עובדים וארגונים יאלצו להתאים את עצמם במהירות למציאות החדשה.

מה עושים עכשיו?

מתחילים ללמוד מקצוע חדש ומכניס שתמיד מבוקש ומשתלבים בשוק העבודה.

איך כדאי ללמוד את המקצוע החדש ?

קיימות שתי דרכים:

1. למידה פרונטלית (בכיתה) – תכנית הכשרה חד שבועית, בת 4 שעות לכל מפגש, במתכונת ערב או בוקר במסגרת “קורס חשבי שכר בכירים” באישורה ובפיקוחה של “לשכת רואי החשבון בישראל”.

2. למידה עצמאית בבית – באמצעות קורס בזום – אונליין וחומרי לימוד מוקלטים מראש (סרטונים).

לנוכח הניסיון הרב (ולדאבוננו הפחות מוצלח), שצברנו בתקופת הקורונה אנו במכללה למיסים ולחשבונאות מציעים לכם ללמוד “קורס חשב שכר בכיר” של “לשכת רואי החשבון בישראל” רק בלמידה פרונטלית (בכיתה), ובשום פנים ואופן לא בלמידה עצמאית בבית בזום.

ואיך הגענו למסקנה הזו?

בתקופת הקורונה ועקב אילוצי איסורי התקהלות של משרד הבריאות (הסגרים), נאלצנו בלית ברירה ללמד את חלק מהקורסים בלמידה עצמאית בזום.

מצד אחד, מהניסיון שצברנו – קורס בלמידה עצמאית בזום, מחייב משמעת עצמית מאד מאד גבוהה ועבודה עצמית רבה מאד ולבד, בבית.

לזה עליכם להוסיף את כל הבעיות הטכניות באינטרנט של איכות צפייה ושמיעה ירודים ותלות בלתי פוסקת באיכות האינטרנט וספקי התשתיות.

מצד שני, למידה פרונטלית (בכיתה), מתאימה לתלמידים שמעדיפים ללמוד יחד בקבוצה ולא מעוניינים לנהל את הזמן שלהם לבד.

אז הלו, תתעוררו: אתם חייבים לקחת אחריות על העתיד שתשאירו אחריכם!.

בואו ללמוד אצלנו מקצוע מבוקש בשוק העבודה ב-6 חודשים בלבד, בלמידה פרונטלית (בכיתה)!.

אין צורך בידע קודם או בהנהלת חשבונות!.

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר בטלפון רב קווי 1-700-700-088 ונשמח לסייע לכם.

בכבוד רב ובברכה,

יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס
המכללה למיסים ולחשבונאות
נייד אישי: 052-5-999-644.

מה אומרים עלינו התלמידים:

המלצות תלמידים בגוגל

ב-20 השנים האחרונות הכשירה “המכללה למיסים ולחשבונאות” מעל 5,000 בוגרי קורס “חשב שכר בכיר” של “לשכת רואי החשבון”.

ליחצו על קישור הכניסה לצפייה בהמלצות אודותינו ב- “גוגל מיי ביזנס”

סיוע מקצועי בעבודה

“המכללה למיסים ולחשבונאות”:

1. מסייעת לבוגרי קורס “חשבי שכר בכירים” של “לשכת רואי החשבון” – כשרות וללא עלות – בשאלות מקצועיות.

2. מנהלת דף פייסבוק ייעודי, שהוא הלכה למעשה “דף תמיכה מקצועי לחשבי שכר בכירים” בעבודתם השוטפת והיומיומית.

ליחצו לכניסה ללוח התמיכה המקצועי שלנו בפייסבוק והצטרפו כעת

סיוע בהשמה לעבודה

“המכללה למיסים ולחשבונאות”:

1. מסייעת לבוגרי קורס “חשבי שכר בכירים” של “לשכת רואי החשבון” להשתלב בשוק העבודה – כשרות וללא עלות – אף ללא ידע וניסיון קודם בתחום השכר.

2. מנהלת דף פייסבוק ייעודי, שהוא הלכה למעשה “לוח הצעות עבודה”.

ליחצו לכניסה ללוח הצעות העבודה שלנו בפייסבוק והצטרפו כעת

שאלות נפוצות

“המכללה למיסים ולחשבונאות” מקיימת כבר שני עשורים “קורס חשבי שכר בכירים” באישורה ובפיקוחה של “לשכת רואי החשבון בישראל” וכבר הספיקה להכשיר מעל 5,000 בוגרים שכבר השתלבו במחלקות שכר בחברות גדולות ומובילות במשק הישראלי.

אנו מציגים לעיונכם מגוון “שאלות נפוצות” שאנו נשאלים בנושא “קורס חשבי שכר בכירים” באישורה ובפיקוחה של “לשכת רואי החשבון בישראל”.

על מנת שתוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורכם בבחירת מוסד הלימודים בו תלמדו “קורס חשבי שכר בכירים” באישורה ובפיקוחה של “לשכת רואי החשבון”, אנו מציעים לכם לקרוא בעיון את כל השאלות והתשובות בנושא.

אנו ב-“המכללה למיסים ולחשבונאות” משוכנעים שלאחר שתקבלו את מלוא המידע אודות “קורס חשבי שכר בכירים” שלנו, באישורה ובפיקוחה של “לשכת רואי החשבון” תוכלו לבחור
ב-“המכללה למיסים ולחשבונאות” כמוסד הלימודים הנכון והמתאים לכם.

נשמח לעמוד לרשותכם בשאלות הבהרה נוספות ככל שיהיו.

כמה עולה קורס חשבי שכר?

העלות של הקורס משתנה בהתאם למסלול הלימוד והיא בין 5000-7000 ש”ח.

בתוך עלות הקורס תקבלו הכנה מלאה למבחנים אותם תצטרכו לעבור לרבות תמיכה אישית אחד על אחד במידת הצורך.

מרצה בכיר זמין עבורכם ויכול לתת מענה מהיר בכל שאלה בכל זמן נתון

האם הקורס מכין אותי למבחני לשכת רואי חשבון

בהחלט כן! הקורס כולו ממוקד למבחן לשכת רואי החשבון אותו נדרשים לעבור.

יחד עם זאת אנו במכללה למיסים ולחשבונאות גאים לומר כי אנו עם ממוצע הציונים העובר הגבוה ביותר בישראל

מהם תנאי הקבלה לקורס?

הקורס אינו דורש תואר אקדמי או השכלה קודמת בתחום, כמו כן לא נדרש ניסיון קודם.

תנאי הקבלה הם 12 שנות לימוד בלבד לרבות ידיעת השפה העברית (הקורס מועבר בעברית).

כמה זמן נמשך הקורס?

הקורס נמשך כ – 6 חודשים בלבד ויש לכם מקצוע מבוקש עם יכולת השתכרות מכובדת מאוד.

רבים נוטים לחפש קורס מזורז שיהיה כה שיותר מהיר, ברוב המקרים קורסים מזורזים לא תמיד מעניקים את הפרקטיקה הדרושה לעבוד במקצוע בצורה מקצועית.

יחד עם זאת, הקורס שלנו במכללה למיסים ולחשבונאות הוא מקיף ביותר ונמשך כ – 6 חודשים בלבד! פרקטיקה נטו והכנה מלאה למבחן לשכת רואי החשבון

חשבי שכר ברשת:

המכללה באתר מעריב

כתבה על המחסור בחשבי שכר בכירים בישראל ועל תנאי השכר של חשבי שכר בכירים שהם ללא ניסיון ומצליחים להרוויח שכר מעל הממוצע הארצי. אנו מציעים ימי עיון לחשבי שכר בכירים, כך שתוכלו להישאר מעודכנים בטרנדים ובטכניקות העדכניות ביותר. נושאי הסמינר שלנו מכסים מגוון נושאים הקשורים למיסים, חשבונאות וחשבות שכר.

המכללה באתר החדשות מאקו

תנאי הקבלה לקורס חשבי שכר בכירים שאינם מצריכים ידע קודם, תעודת בגרות או כל הסמכה אחרת. תנאי קבלה גמישים במיוחד הכוללים בתוכם 12 שנות לימוד בלבד וידיעת השפה העברית. (קורס חשבי שכר מועבר בשפה העברית.

המכללה באתר כלכליסט

כתבה אודות החשיבות של בחירת המכללה המקצועית והטובה ביותר ללימודי חשבי שכר ועל החשיבות של תעודת הסמכה מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

המכללה באתר ישראל היום

כתבה אודות המכללה למיסים ולחשבונאות באתר ישראל היום. הכתבה אודות המקצוע המבוקש של חשבי שכר. אנו מבינים שההתעדכנות בתקנות ובשינויים החדשים חיונית לכל חשב שכר. תוכנית הלימודים שלנו מכסה את כל ההתפתחויות הנוכחיות.

המכללה באתר מקור ראשון

יניב גבריאל נשיא המכללה למיסים ולחשבונאות מסביר על תפקידו וחשיבותו של חשב שכר בארגון ומביא לכם את כל המידע הרלוונטי שכדאי להכיר על חשיבותו של חשב שכר בארגון

המכללה באתר YNET

המכללה למיסים ולחשבונאות מציגה קורס חשבי שכר באישור לשכת רואי החשבון – מקצוע מבוקש ויציב גם בתקופת חוסר וודאות בשוק העבודה.
אם גם אתם חולמים לפתח קריירה ובטוחים שהדרך לקרירה מצליחה מתחילה ברכישת השכלה גבוהה, בואו להכיר את קורס חשבי שכר של המכללה למיסים ולחשבונאות.

המכללה באתר גלובס

המכללה למיסים ולחשבונאות מציגה: דברים שכדאי לדעת על קורס חשבי שכר בכירים.
חשב שכר, כשמו כן הוא – תפקידו לעסוק בכל היבטי השכר של העובדים בארגון • מה כוללת עבודתו בפועל? היכן ניתן ללמוד את המקצוע ומהם תנאי הקבלה אליו

המכללה ברשת 13

המכללה למיסים וחשבונאות היא המקום המושלם ללמוד כיצד לנהל שכר ביעילות ובביטחון. אנו מציעים קורסים מקיפים ומואצים. תוכן באיכות גבוהה הקורסים שלנו מפוקחים על ידי לשכת רואי החשבון ומתמקדים במתן תוכן איכותי המעודכן בתקני החשבונאות העדכניים. הקורס המואץ שלנו מאפשר ללמוד במהירות מבלי להתפשר על האיכות. אנו מספקים לכם את כל החומר הדרוש כדי שתוכלו להתחיל ולעסוק בתחום במהירות.

חשבת שכר לימודים שבונים קריירה

הנדסת אנוש פוגשת עולם פיננסי: חשבת שכר לימודים היא לא רק מקצוע, אלא קריירה מרתקת המשלבת ידע נרחב בתחומי החשבונאות, משאבי אנוש, דיני עבודה ומיסים. תחום זה, שתפקידו חיוני לכל חברה וארגון, מציע מגוון אפשרויות תעסוקה מרתקות, יציבות תעסוקתית ותנאים מעולים.

לא רק מספרים: חשבת שכר אחראית על ניהול תלושי השכר של עובדי החברה, תוך הקפדה על חוקי עבודה, דיני עבודה ומיסים. עבודתה נדרשת להיות מדויקת, יעילה ומקצועית, תוך יצירת קשר בינאישי נעים עם עובדי החברה.

הזדמנויות תעסוקה מגוונות: בוגרי קורס חשבי שכר בכירים יכולים להשתלב במגוון רחב של מקומות עבודה, כגון חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, משרדי רואי חשבון, חברות כוח אדם ועוד. בנוסף, קיימת אפשרות לעבודה עצמאית כפרילנסר.

הכשרה מקצועית: קורס חשבי שכר מקנה את כל הידע והכלים הדרושים להשתלבות מוצלחת בתחום. הקורס משלב לימודים תיאורטיים עם התנסות מעשית, תוך שימוש בתוכנות ייעודיות.

ביקוש גבוה בשוק העבודה: תחום חשבות השכר נחשב למבוקש מאוד בשוק העבודה, כאשר הביקוש לחשבי שכר מקצועיים הולך וגדל. עובדה זו מבטיחה לבוגרי קורס חשבי שכר אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות.

שכר גבוה ותנאים מעולים: חשבי שכר נהנים משכר גבוה ותנאים מעולים, הכוללים ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, קרן השתלמות ועוד.

קריירה משמעותית: חשבת שכר תורמת תרומה משמעותית להצלחת החברה, תוך שהיא משפיעה באופן ישיר על שביעות רצון עובדי החברה.

לימודי חשבות שכר פותחים דלת לעולם קריירה מרתק, יציב ומתגמל. אם אתם מחפשים מקצוע מבוקש, מאתגר ומספק, קורס חשבי שכר הוא הבחירה הנכונה עבורכם.