בחרו עמוד

רואים רחוק רואים שקוף – קבצי הנהלת חשבונות במבנה אחיד לשימוש מפקחי המס

בהתאם להנחיות רשות המסים, החל ביום 1 בינואר 2008 כל תוכנות הנהלת החשבונות מחויבות לייצא נתונים בפורמט אחיד.

לאחר עבודת הכנה ארוכה ויסודית ברשות המסים, הורה מנהל רשות המסים בישראל, יהודה נסרדישי, לכל יצרני תוכנות ניהול מערכת חשבונות ממוחשבת ולציבור המשתמשים על השינוי.

חטיבת שומה וביקורת ברשות המסים הפיקה מסמך “רואים רחוק רואים שקוף” הוראות להפקת קבצים במבנה אחיד.

בתי התוכנה פונים בימים אלה לעשרות אלפי משתמשים על מנת לעדכן את גרסאות התוכנה. תוכנה שלא תעמוד בדרישות מסכנת את המשתמשים בה בפסילת ספרים. משתמש שלא יעדכן את גרסת התוכנה מסתכן אף הוא בפסילת ספרי חשבונותיו.

מה הביא לשינוי?

חברות רבות נדרשות להעביר למפקחי מס הכנסה גיבוי נתוני הנהלת חשבונות. בתקופת תוכנות ה – DOS כוונת מפקחי רשות המסים היא לגיבוי חשבשבת, תוכנת הנהלת החשבונות הנפוצה ביותר בסביבת DOS . מפקחי מס הכנסה יודעים להשתמש בחשבשבת DOS . מי שמנהל ספריו בתוכנה אחרת מעביר למפקחי מס הכנסה דוחות מודפסים.

התפתחות התוכנות, המעבר לסביבת חלונות ומסדי נתונים מתקדמים, מקשים על רשות המסים לבצע ביקורות בכלים ממוחשבים.

מה משמעות השינוי?

מפקחי מס הכנסה ידרשו ויקבלו קבצים במבנה אחיד מכל תוכנת הנהלת חשבונות, מערכת שיווק ומלאי. קבצים אלו יכללו את כל התנועות והרישומים השוטפים ממערכת הנהלת החשבונות. קבצים אלו יאפשרו ביקורות יעילות ואחידות. רשות המסים תפתח ממשקי ביקורת ממוחשבים אחידים. יעילות הביקורת תעלה באופן משמעותי.

ההנחיה החדשה תיצור כלי רב עוצמה בידי מפקחי המס.

מה משמעות השינוי לקהל העסקים?

עסקים רבים משתמשים בתוכנות ללא תשלום דמי שירות. חברות התוכנה ישמחו לחדש את הקשר מול לקוחות אלו על מנת לעדכן את התוכנות.

על כל משתמש לפנות ליצרן תוכנת הנהלת החשבונות בה הוא משתמש, ולקבל אישור מס הכנסה לתוכנה.

הנחיה חדשה זו תביא משתמשים רבים לשדרג תוכנות ותיקות לתוכנות מתקדמות יותר.

חברות רבות אינן משתמשות בתוכנות מדף כי אם בתוכנות מותאמות לצרכיהן. תוכנות אלו נבנו על בסיס מסדי נתונים מתקדמים. על חברות אלו לפנות לבתי התוכנה המלווים אותן על מנת להתאים את התוכנות לדרישות החדשות.

מה משמעות השינוי לציבור רואי החשבון המבקרים את הדוחות הכספיים?

רואי החשבון המבקרים את ספרי החשבונות יוכלו לייעל ולשפר את השרות ללקוחותיהם. כבר כיום יש תוכנות ביקורת וכריית נתונים ששואבות נתונים מספרי החשבונות של הלקוחות לסביבת עבודה אחידה. עד כה היה צורך להגדיר ממשק נפרד מול כל תוכנת הנהלת חשבונות. כעת ניתן יהיה לקבל נתונים בפורמט אחיד מכל תוכנות הנהלת החשבונות.

האם רשות המסים תצליח לעשות שימוש בקבצים האחידים?

ניסיון העבר איננו מעודד. לפני מספר שנים הגיעה רשות המסים למסקנה כי הדוחות הכספיים המוגשים מדי שנה, מאזן ודוח רווח והפסד, ערוכים בצורות שונות ומגוונות שאינן מתאימות לצרכי הביקורת במס הכנסה. דוחות אלו נערכים על ידי החברות לפי כללים חשבונאיים מקובלים ואינם מיועדים לרשויות המס. לפיכך, הנחתה רשות המסים את רוב החברות והעצמאיים בישראל להעביר מדי שנה, בנוסף לדוחות החשבונאיים, דוחות שנתיים מסכמים לפי מבנה אחיד ומחייב שחובר על ידי רשות המסים (טופס 6111). כוונת רשות המסים ליצור כלי השוואתי על בסיס מסד הנתונים שייאספו.

מהלך זה נתקל בהתנגדות רבה ונכפה בסופו של דבר על הציבור. יישומו כרוך בעלויות רבות לנישומים, למיצגים ולבתי התוכנה. רשות המסים ערכה מפגשים רבים עם רואי חשבון, יועצי מס ואנשי כספים ותוכנה על מנת להסביר ולקדם את המהלך.

רשות המסים לא השכילה לקדם מהלך זה בקרב עובדיה ולהגיע עימם להסכמה בדבר שידור נתוני הדוחות למחשביה. כיום נערמים דוחות אלו במשרדי המס האזוריים מאחר ועובדי רשות המסים אינם מזינים את הנתונים למחשבי מס הכנסה.

רשות המסים מתייחסת לשינויים הנ”ל בכתובת :  http://www.mof.gov.il/taxes

לפרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088