בחרו עמוד
ביום ב’, 24/7/2023, פרסמו רשות המסים  ומשרד האוצר תזכיר חוק אשר יוצר שינוי מהותי לצורכי מס כלהלן:

מי ייחשב “תושב ישראל” ?

מי שעונה על אחת מהחלופות הבאות:

  • שהה בישראל 183 ימים בשנת המס,
  • שהה בישראל 100 ימים בשנת המס, וסך של 450 ימים או יותר בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה.
  • תא משפחתי – בני הזוג שהו בישראל ביחד 100 ימים לפחות.

מי ייחשב “תושב חוץ” ?

מי שעונה על אחת מהחלופות הבאות:
  • שהה בישראל פחות מ-30 ימים בשנת המס
  • תא משפחתי – בני הזוג שהו בישראל ביחד פחות מ-60 ימים בשנת המס.
  • תא משפחתי – בני הזוג שהו בישראל ביחד פחות מ-100 ימים, והם תושבים של מדינה אחרת.