בחרו עמוד
שכר המינימום יעלה החל מיום 1/4/2023
החל מיום 1/4/2023 שכר המינימום לעובד מגיל 18:
לעובד חודשי –
5,571.75 ש”ח לחודש (במקום 5,300 ש”ח).
לעובד שעתי –
30.61 ש”ח לשעה (במקום 29.12 ש”ח).
מדובר בבשורה טובה לעובדים בישראל לנוכח העובדה המצטערת כי שכר מינימום לא עלה לאורך שנים רבות (ממשכורת דצמבר 2017 ועד למשכורת מרץ 2023).
לפי חוק שכר מינימום – אי תשלום שכר מינימום נחשב כעבירה פלילית ולהפרה מנהלית שתיאכף על ידי יחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד העבודה.
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – אי תשלום שכר מינימום נחשב להפרה שתיאכף על ידי יחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד העבודה.