בחרו עמוד

החל מחודש מאי 2023 ואילך – חובה למסור תלוש שכר דיגיטלי לעובדים פלשתינאים

לראשונה בישראל, והחל מחודש מאי 2023 ואילך:
1. שרות התעסוקה בישראל ינפיק תלושי משכורת באופן דיגיטלי עבור עובדים פלשתינאים, תושבי השטחים, המועסקים כחוק בישראל.
2. שרות התעסוקה בישראל ישלח באופן אוטומטי ומאובטח את תלושי המשכורת של העובדים הפלשתינאים, כקובץ PDF, לתיבות הדואר האלקטרוני של המעסיקים בישראל.
3. לאחר קבלת התלושים, מחויבים המעסיקים בישראל להדפיס את תלושי המשכורת ולמסור אותם לעובדיהם הפלשתינאים וזאת בהקדם וללא דיחוי.