בחרו עמוד

רשות המסים פרסמה ביום 24/5/2023, תקנות פיצויים לעסקים הממוקמים עד 40 ק”מ מרצועת עזה, והוכח כי נפגעו מבחינה כלכלית במבצע “מגן וחץ”.

התקנות הנ”ל כוללות 3 מסלולי פיצוי:
1. מסלול שכר עבודה – מעסיק יקבל בשל כל עובד המתגורר עד 40 ק”מ מרצועת עזה, פיצוי בשל כל יום עבודה בגינו נעדר מעבודתו ושכרו בעד אותו יום שולם לו, עד 470 ש”ח לכל יום כאמור.
מסלול זה רלוונטי לגבי:
– עובד המועסק במוסד חינוכי שנסגר לפי הנחיות פיקוד העורף.
– הורה שנעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילדו.
– עובד עם מוגבלות, שנעדר מעבודתו.
– עובד שגר עד 7 ק”מ מרצועת עזה.
2. מסלול מחזורים – עסק שיוכח לגביו כי חלה ירידה במחזור עסקאותיו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת המס 2022, יהיה זכאי לפיצוי שלא יעלה על 400,000 ש”ח.
לא יוכלו להגיש תביעה לפיצוי במסלול זה, העסקים הבאים כי לא הייתה להם הפסקת פעילות של יותר מ-7 ימים:
– עסק בענף המסחר והשירותים.
– עסק הממוקם בין 7 לבין 40 ק”מ מרצועת עזה.
3. מסלול חקלאים – עסק של חקלאי יהיה זכאי לפיצוי לפי מספר העובדים אצלו המועסקים אצלו בחקלאות בסמוך לגדר המערכת.
שינוי החקיקה הנ”ל הוא רק אחד מיני רבים שחלו בשנת המס 2023.
“המכללה למיסים ולחשבונאות” תקיים “ימי עיון לחשבי שכר בכירים” בשנת 2023 – באישורה ובפיקוחה של “לשכת רואי החשבון בישראל”, במסגרתם נכיר את כל שינויי החקיקה ועידכוני הפסיקה בשנת המס 2023 ואלה שמתוכננים לשנת המס 2024:
▪️ במפגשים אונליין ב-zoom.
לפירוט המועדים, העלויות, וטופסי הרשמה לימי העיון שנקיים בשנת 2023 – ליחצו על הקישור הבא👇 :
👈 ונתראה בימי העיון בזום. ___________________