בחרו עמוד

עובד שעבד לפחות 14 ימים – זכאי לתשלום עבור יום הבחירות המקומיות כאילו עבד.

ביום שלישי, בתאריך 31/10/23, יתקיים בישראל יום הבחירות המקומיות.
יום הבחירות המקומיות הוא יום שבתון. 
על פי “חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ”ה-1965”:
– עובד תושב ישראל שעבד 14 יום ברציפות (לפחות), לפני יום הבחירות המקומיות זכאי לתשלום יום  עבודה רגיל (100%), כאילו עבד, וזאת על אף שהוא נעדר מעבודתו ביום הבחירות המקומיות.
– עובד תושב ישראל שעבד ביום הבחירות המקומיות זכאי לשכר מוגדל בשיעור של 200%, או לשכר רגיל (100%), בתוספת צבירת חופשה בשווי שעות העבודה שלו בפועל באותו יום.
– עובד שאינו תושב ישראל (עובד זר), שעבד ביום הבחירות המקומיות אינו זכאי לשכר מוגדל בשיעור של 200%, אלא לשכר רגיל (100%).