המכללה למיסים ולחשבונאות, קורס חשבי שכר בכירים, קורס חשב שכר בכיר, יניב גבריאל
המכללה למיסים וחשבונאות
חדשות המכללה

עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי – החל מיום 1.7.2014

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, שנחתם ביום 19.6.2014, מחיר יום הבראה , עודכן לסך של 378 ש"ח, וזאת החל מיום 1.7.2014.


עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הציבורי – החל מיום 1.6.20

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מיום 18.5.2014, החל מיום 1.6.2014 מחיר יום הבראה במגזר הציבורי, עודכן לסך של 427 ש"ח, וזאת החל מיום 1.7.2614.


החל מיום 1.1.2014 תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום עודכנה לסך של 26.40 ש"ח.


יום הבראה במגזר הציבורי, עודכן לסך של 423 ש"ח, וזאת החל מיום 1.6.2013.


החל מיום 1.7.2013 מחיר יום הבראה במגזר הפרטי עודכן לסך של 374 ש"ח.


החל מיום 1/10/2012 הועלה שכר המינימום לסכום של 4,300 ש"ח


עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי – החל מיום 1.7.2012


עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה - החל מיום 1.1.2012


תוספת נקודות זיכוי בשל ילדים לאבות (נשואים וחד הוריים) ולאימהות (נשואות וחד הוריות) - החל מיום 1/1/2012


עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – החל מיום 1.1.2011

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 1.1.2011, הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה, עודכן לסך של 24.40 ש"ח ליום,וזאת רטרואקטיבית, החל מיום 1.1.2011.


החל מיום 1/7/2011 יועלה שכר המינימום לסכום של 4,100 ש"ח
(החל מיום 1/10/2012 יועלה שכר המינימום לסכום של 4,300 ש"ח).


קורס הנהלת חשבונות סוג 1 (בסיסי) + סוג 2 (מתקדם) – ר-ק 7,000 ש"ח (במקום : 8,200 ש"ח).
מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק, דמי הרשמה.
הקורס מאושר ומפוקח על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו לטלפון (רב קווי) : 1-700-700-088.


קורס חשב שכר בכיר – ר-ק 4,200 ש"ח (במקום : 4,900 ש"ח).
מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק, דמי הרשמה, וספר מבחנים ותרגילים מתנה (שווי המתנה 500 ש"ח).
הקורס מאושר ומפוקח על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו לטלפון (רב קווי) : 1-700-700-088.


מבצע השבוע, במכללה למיסים ולחשבונאות!!!

קורס חשב שכר בכיר – ר-ק 4,200 ש"ח (במקום : 4,900 ש"ח). מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק, דמי הרשמה, וספר מבחנים ותרגילים מתנה (שווי המתנה 500 ש"ח).
הקורס מאושר ומפוקח על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו לטלפון (רב קווי) : 1-700-700-088.


» לחצו כאן למידע נוסף  המכללה למיסים ולחשבונאות פותחת קורס חשבי שכר בכירים לחרדים !הגדלת שיעורי דמי מחלה - תיקון 4 לחוק דמי מחלה

 
ביום 28.3.2011 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א - 2011, לפיו - שיעור דמי המחלה, החל מהיום הרביעי להיעדרות מהעבודה עקב המחלה ואילך, יהיה בשיעור שכר העבודה המלא - 100% מהשכר (במקום 75%). מכאן עולה, כי עבור הימים השני והשלישי להיעדרות עקב המחלה יהיה שיעור דמי המחלה 50% מהשכר (במקום 37.5%).
 
היום הראשון להיעדרות עקב המחלה לא השתנה ונותר ללא תשלום. התיקון משפר את מצבו הסוציאלי של העובד על חשבון המעביד.
 
הזכאות לדמי מחלה הינה תקופה מצטברת של 1.5 יום לכל חודש עבודה מלא (עד 90 ימים), כאשר אם עובד לא עבד אצל המעביד בכל ימי העבודה באותו חודש, יראו 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא; כלומר, צבירת ימי המחלה של עובד כאמור תהיה יחסית לימי עבודתו בפועל.
 
בתיקון לחוק נקבע, כי אם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים - במקום 25 ימי עבודה יבוא 21.6667 ימי עבודה. 
 
תחילת ההוראה לגבי דמי מחלה בעד התקופה שמיום 1.4.11, אף אם החלה לפני כן.
 

הגדלת שכר המינימום במשק וההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח
 
החל מיום 1.4.2011 הועלה שכר המינימום במשק וסכום הכנסת המינימום לתשלום דמי ביטוח לאומי ל- 3,890.25 ש"ח לחודש (במקום 3,850.18 ש"ח).מבצע החודש

לנרשמים לקורס מרתון לנכשלים בייעוץ מס - ספר מבחנים ותרגילים של הקורס מתנה (שווי המתנה 650 ₪).

» לחצו כאן למידע נוסף  


החלה ההרשמה לקורס מרתון מיסים א' ו-ב' של מועצת רואי החשבון !

» לחצו כאן למידע נוסף  

החלה ההרשמה לקורס דיני מיסים א' ו-ב' של מועצת רואי החשבון !

» לחצו כאן למידע נוסף  
 

ימי עיון והשתלמויות

השתלמות מקצועית לחשבי שכר בכירים


» לחצו כאן למידע נוסף  

בוא הצטרף למאות התלמידים שקידמו את עצמם !
קורסי חשבי שכר בכירים לבחינות ההסמכה של לשכת רואי חשבון במועד יוני 2011 ו- ספטמבר 2011 נפתחים !

» לחצו כאן למידע נוסף

החלה ההרשמה לקורס מרתון לנכשלים בייעוץ מס לבחינות ההסמכה של מועצת יועצי המס במועד דצמבר 2008 !

» לחצו כאן למידע נוסף


הכנסת אישרה ביום 25/07/07 את תיקון מס' 39 לחוק עבודת נשים. מדובר בתיקון רוחבי של החוק אשר נכנס לתוקף תוך 30 ימים.

» לחצו כאן למידע נוסף


תיקון מס' 46 לחוק עבודת נשים

הכנסת אישרה ביום 22/03/10 את תיקון מס' 46 לחוק עבודת נשים. מדובר בתיקון של החוק אשר במסגרתו הוארכה חופשת הלידה מ-14 שבועות ל-26 שבועות ואשר חל על עובדת או עובד שיצאו לחופשת לידה ביום 22/03/10 ואילך.

» לחצו כאן למידע נוסף


תיקון לחוק דמי מחלה - מחלת ילד
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007

הכנסת אישרה ביום 26/06/07  את תיקון מס' 7 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007. מדובר בתיקון רוחבי של החוק אשר נכנס לתוקף תוך 90 ימים, כלהלן :

» לחצו כאן למידע נוסף


בית הספר לביטוח ופיננסים

המכללה למיסים ולחשבונאות עוסקת, בין השאר, בניהול קורסים במקצועות הקשורים לענף הביטוח. המכללה למיסים ולחשבונאות מקנה, בין השאר, הכשרה מקצועית ייחודית ומקיפה בנושאי ביטוח. תוכניות הלימוד בתחום הביטוח נערכו ע"י ועדות מקצועיות הכוללות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום הביטוח.

» לחצו כאן למידע נוסף


ההתיישנות בתביעת מבטחים בשל ביטוח כפל היא 7 שנים ולא  3 שנים

פס"ד במחוזי: תקופת ההתיישנות בתביעה של חברת ביטוח אחת כנגד חברת ביטוח אחרת. האם מדובר בתקופה של שלוש שנים (סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח) או שבע שנים (חוק ההתיישנות).

» לחצו כאן למידע נוסף


פס"ד במחוזי: נדחתה תביעתו של מפרק בנק צפון אמריקה בשל 43 מעילות של עובדי הבנק, אשר לטענת הבנק נתגלו בתקופת הביטוח והודעה נמסרה למבטחים

» לחצו כאן למידע נוסף


בסוף אוגוסט 2007 פורסמו שלושה חוזרי פיקוח חדשים:

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, ידין ענתבי, חתם בסוף חודש אוגוסט 2007 על  שלושה חוזרים המהווים צעד נוסף בחיזוק מנגנוני הניהול, הפיקוח והבקרה הפנימיים בגופים מוסדיים. תהליך יישום והטמעת החוזרים יעמוד במרכז תשומת הלב של הפיקוח בשנים הקרובות – שני חוזרים דנים בהעמדת אשראי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים ובניהול סיכוני אשראי בתיק ההשקעות וחוזר נוסף הדן במערך הביקורת הפנימית בגופים מוסדיים. מטרת החוזרים: לחזק מנגנוני הניהול, הפיקוח והבקרה הפנימיים בגופים מוסדיים.

» לחצו כאן למידע נוסף


» לחצו כאן למידע נוסף


הזכאות לפנסיה מקיפה לכל עובד בישראל נכנסה לתוקפה ב- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף


הכנסת אישרה מס הכנסה שלילי וחלוקה שוויונית של נטל המס מ- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף


תקנות חדשות בדבר ניכוי הוצאות החזקת רכב ושווי שימוש ברכב צמוד נכנסו לתוקפן ב- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף


הכנסת אישרה מיני רפורמה בביטוח לאומי מ- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף


רשות המיסים קבעה : קבצי הנהלת חשבונות במבנה אחיד לשימוש מפקחי המס מ- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
426
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
5,300
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
244.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
212
שכר מינימום לשעה
29.12

הצטרף לרשת החברתית
 

תגיות נפוצות
יניב גבריאל המכללה למיסים ולחשבונאות חשבי שכר חשבי שכר בכירים חשב שכר חשב שכר בכיר קורס חשבי שכר קורס חשבי שכר בכירים קורס חשב שכר קורס חשב שכר בכיר שכר קורס קורסים מכללה לשכת רואי החשבון לשכת רואי חשבון לשכת רו"ח לשכת רואי חשבון בישראל ייעוץ משפטי יעוץ משפטי דיני עבודה עורך דין פלילי עורך דין עו"ד שקלולית שיקלולית שיקלולית לחלונות שקלולית לחלונות ט.מ.ל ט.מ.ל. מערכות מידע בע"מ יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס קורס הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות סוג 1 סוג 2

>> ענן תגיות מורחב <<
המכללה למיסים ולחשבונאות
המכללה המובילה בישראל ללימודי חשב שכר בכיר

החלטת לגשת לבחינת ההסמכה החיצונית של "חשב שכר בכיר" מטעם "לשכת רואי החשבון בישראל" (?).

בדיוק לשם כך קיים אתר "המכללה למיסים ולחשבונאות", אשר מגיש לעיונכם מידע רב, אמין ושימושי שנצבר מניסיון אישי רב שנים, מאז מרץ 2005, בו החלו לראשונה מבחני ההסמכה החיצוניים של חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

אנו במכללה למיסים ולחשבונאות, כגוף מאושר ומפוקח מטעם לשכת רואי החשבון בישראל, נסייע לכם להגיע מוכנים ליום בחינת "חשב שכר בכיר", ולהתקדם ברוגע לעבר התעודה המיוחלת.

נבחנים רבים לפניכם כבר עברו את הבחינות בהצלחה ובקלות ובחרו ללמוד בשיטות המתקדמות שאנו מציעים, ובכך הפחיתו למינימום האפשרי את הסיכוי לכישלון.

נכון, אנו במכללה למיסים ולחשבונאות, לא נגישים לכל אחד ובכל מקום (את רשימת סניפי המכללה ראה בכרטסת : סניפי המכללה), וגם דורשים מהתלמידים שלנו מאמץ יותר גדול.

אבל זו בדיוק הסיבה שהתוצאות מדברות בעד עצמם: הנבחנים שלנו, השיגו את התוצאות הטובות ביותר לאורך השנים בבחינת "חשב שכר בכיר" מטעם לשכת רואי החשבון. תשאלו אותם, הרי בסופו של דבר, זה הכי חשוב.

אנחנו במכללה למיסים ולחשבונאות, יותר קפדניים, ממוקדים, ואישיים, וזה בוודאי תואם את הגישה שלכם. אנו מודעים לכך שיש בפניכם מספר אפשרויות בחירה, מספר מוסדות לימוד, ולכן נסייע לכם במידע המקדים.

כפי שבוודאי ידוע לכם, רוב הנבחנים בארץ לומדים במסגרות שאנו במכללה למיסים ולחשבונאות, מציעים ובשיטות שפיתחנו ב-15 השנים האחרונות, משום שכנראה גם הם נוכחו לדעת שאין תחליף לניסיון ולמקצועיות.

על מנת לסייע לכם בבחירה מושכלת, אנו מתכבדים להציג בפניכם מידע רב הנחוץ לצורך מעבר בחינת ההסמכה מטעם לשכת רואי החשבון.

באתר תמצאו עצות בדבר הדרכים ללמוד לבחינות, ההרשמה לבחינות, רעיונות "כיצד ללמוד נכון", מידע אודות אחוזי המעבר, עדכון בנוגע לבחינות, ועוד.

צוות הקורס:

צוות המרצים מורכב מבעלי השכלה גבוהה ורלוונטית לתחום. כלל המרצים הם בעלי ניסיון עשיר בתחום "חשבות השכר", ובעלי וותק הוראה רב שנים בתחום, אשר מכירים את שיטת בחינת ההסמכה המיוחדת והדבר בא לידי ביטוי בקורס אשר מותאם במיוחד לדרישות המיוחדות הללו.

כל ההרצאות משלבות ידע מקצועי רב שבצידן דוגמאות רבות מהפרקטיקה ומהעבודה היום-יומית, ועצות משפטיות העשויות למנוע חשיפה שלך כ"חשב שכר בכיר" לתביעה אזרחית, פלילית או משמעתית.

הריכוז המקצועי של הקורס מתבצע על ידי המרצה מר יניב גבריאל, עו"ד יוע"מ אשר ידוע בבקיאותו הרבה בתחום ושימש בעבר כיועץ מיוחד ל"רשות המיסים" בנושא מיסים ושינויי חקיקה ודרכי הטמעתם בסביבת מערכות מידע ממוחשבות.

בין הישגיו של מר יניב גבריאל נמצא פיתוחה את תוכנת השכר המובילה בישראל : "שיקלולית לחלונות" מבית "ט.מ.ל. מערכות מידע בע"מ".

מר יניב גבריאל עו"ד ויוע"מ, המרכז המקצועי של "קורס חשב שכר בכיר" מסביר:

"הקורסים שלנו ייחודיים, כיתות הלימוד במכללה קטנות, היחס הוא אישי והקשר נמשך גם לאחר סיום הקורס, לא שוכחים אותך. אתה לא רק "עוד אחד שמשלם", והמשפט "המנהל בישיבה" – לא קיים בבית ספרנו".

"הסטנדרט", הוא גבוה מעבר למקובל. רכז מקצועי מלווה את הקורס ועומד לרשות התלמידים בכל שעות הלימוד".

"הקורס מיועד לקהל הרחב אשר מתעניין בתחום חשבות השכר. הקורס אינו מצריך כתנאי קבלה ידע קודם בתחום השכר ו/או ידע קודם בהנהלת חשבונות".

"צוות המכללה רוצה מאוד לראות את הבוגרים מצטיינים ומשתלבים במקומות עבודה איכותיים. אנו מאמינים שבזכות היחס האישי שלנו, חבר מביא חבר. הסטודנטים שלנו הם השגרירים הטובים שלנו, בכל הארץ".

"מטרת הלימודים היא, למעשה, מציאת עבודה. במסגרת הלימודים אנו דואגים לרשום את הבוגרים אשר מסיימים בהצלחה לחברות כוח אדם, אם הם מבקשים זאת, מלווים אותם, מדריכים אותם איך להתנהג בראיון עבודה, שפת גוף, שיווק עצמי. היום צריך לדעת ולהתכונן לראיון עבודה כמו למבחן הכי חשוב".

"הצוות שלנו מורכב מאנשי מקצוע, שהם עורכי דין, רואי חשבון, ויועצי מס שיש להם ניסיון רב בהדרכה ובהוראה. אצלנו לא תמצא מרצים שכל חייהם היו ונשארו בעולם האקדמיה, מנותקים מהעולם האמיתי".

"הצלחת תלמידינו במבחני ההסמכה החיצוניים של לשכת רואי החשבון, תוך מתן תשומת לב מיוחדת להשתלבותם של בוגריה בשוק העבודה, מהווים את הגורמים העיקריים לכך ש"המכללה למיסים ולחשבונאות" נחשבת כיום למוסד הלימודים הגדול והמוביל ביותר בתחום הכשרת חשבי שכר בכירים בישראל".

אנו לא שוכחים אתכם גם לאחר ש"קורס חשב שכר בכיר" הסתיים. אנו מקפידים להיפגש עם הבוגרים, אחת לשנה, במסגרת "ימי העיון לחשבי שכר בכירים".

נשמח לעמוד לרשותך בטלפון :
1-700-700-088.

בכבוד רב ובברכה,
יניב גבריאל, עו"ד ויוע"מ
מנהל המכללה.


רשימת קורסים וימי עיון מתוכננים

  • הנהלת חשבונות - קורסים
  • יועצי מס
  • חשב שכר בכיר
רשימת קורסי הנהלת חשבונות מתוכננים באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

 

יום עיון

שעות

שעות אקדמאיות

פירוט הנושאים ביום העיון

דיני עבודה

 

מרצה:

מר יניב גבריאל,

עו"ד יוע"מ

08:30-15:15

7.5 שעות מתוך 15 שעות

חובה שנתית

- שינויי חקיקה בשנת 2017.

- עדכוני פסיקה בשנת 2017.

- מה צפוי לנו בשנת 2019.

- פאנל שאלות ותשובות.

ביטוח לאומי

+

מס הכנסה

 

מרצה:

מר יניב גבריאל,

עו"ד יוע"מ

08:30-15:15

7.5 שעות מתוך 15 שעות

חובה שנתית

- שינויי חקיקה בשנת 2017.

- עדכוני פסיקה בשנת 2017.

- שינויים במערך הניכויים בשנת 2017.

- שינויים במערך הניכויים בשנת 2019.

- התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2019.

- פאנל שאלות ותשובות.

 

היקף 2 ימי העיון: 15 שעות אקדמאיות (באישור לשכת רואי החשבון בישראל)

נוכחות בימי העיון מותנית בתשלום מראש.

מס' המקומות מוגבל!

מבצע ל-2 ימי העיון (15 שעות) – 590 ₪ כולל מע"מ

 

מתנה לנרשמים :
  • USB תוכנת הנה"ח מלאה (רישיון לשנה) שמותקנת על זיכרון נייד
  • ספר הדרכה לשימוש בתוכנת הנה"ח
  • USB תוכנת שכר מלאה (רישיון לשנה) שמותקנת על זיכרון נייד
  • ספר הדרכה לשימוש בתוכנת שכר
  • תרגיל מסכם לפי דרישות התמ"ת (בכל כיתה יחולקו 30 פרויקטים שונים)


הנהלת חשבונות  - מבחנים לדוגמא  

הסיווג המקצועי

שם הבחינה

סוג הבחינה

להורדת הבחינה


סוג 1


בסיסי

עיונית

לחץ כאן

מעשית

לחץ כאן

סוג 2

מתקדם

עיונית 

לחץ כאן


סוג 3


ראשי

עיונית

לחץ כאן

מעשית

לחץ כאן

רשימת קורסי חשב שכר בכיר מתוכננים
באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

 

סניף

מסלול

יום

פתיחה

שעות לימוד

סיום

לתכנית לימודים

פסגת זאב

ערב

א'

23.06.2019

17:00-21:00

31.12.2019

לחץ כאן

רחובות

ערב

ב'

24.06.2019

17:00-21:00

31.12.2019

לחץ כאן

 

 

רשימת ימי עיון מתוכננים ל"חשבי שכר בכירים" באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

ימי עיון לחשבי שכר בכירים בשנת 2019 -

באישור לשכת רואי החשבון בישראל

סניף

יום

תאריך

נושא

שעות

סה"כ שעות

מבצע ל-2

ימי העיון

לטופס הרשמה

רחובות

א'

24.11.19

דיני עבודה

08:30-16:00

7.5 שעות

 

590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

22.12.19

ב"ל + מ"ה

08:30-16:00

7.5 שעות

אשדוד

ב'

25.11.19

דיני עבודה

08:30-16:00

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

23.12.19

ב"ל + מ"ה

08:30-16:00

7.5 שעות

קריית גת

ג'

26.11.19

דיני עבודה

08:30-16:00

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

24.12.19

ב"ל + מ"ה

08:30-16:00

7.5 שעות

ראש העין

ד'

27.11.19

דיני עבודה

08:30-16:00

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

25.12.19

ב"ל + מ"ה

08:30-16:00

7.5 שעות

תל אביב

ה'

28.11.19

דיני עבודה

08:30-16:00

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

26.12.19

ב"ל + מ"ה

08:30-16:00

7.5 שעות

ירושלים

 

ו'

29.11.19

דיני עבודה

07:30-15:00

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

27.12.19

ב"ל + מ"ה

07:30-15:00

7.5 שעותתכנית יום העיון בדיני עבודה

יום עיון בדיני עבודה לחשבי שכר בכירים בשנת 2019 –

באישור לשכת רואי החשבון בישראל

שעות

נושא

08:15-08:30

התכנסות, הרשמה, קפה ועוגה

08:30-10:30

שינויי חקיקה בשנת 2019.

10:30-10:45

הפסקת קפה ועוגה

10:45-12:30

שינויי חקיקה בשנת 2019.

12:30-13:30

הפסקת צהריים

13:30-14:30

עדכוני פסיקה בשנת 2019.

14:30-14:45

הפסקת קפה ועוגה

14:45-16:00

מה צפוי לנו בשנת 2020.

פאנל שאלות ותשובות.

היקף 2 ימי העיון: 15 שעות אקדמאיות

נוכחות בימי העיון מותנית בתשלום מראש ואין הרשמה טלפונית!.

מס' המקומות מוגבל!

מבצע ל-2 ימי העיון (15 שעות) – 590 ₪ כולל מע"מ

תכנית יום העיון במס הכנסה + ביטוח לאומי


יום עיון במס הכנסה + ביטוח לאומי לחשבי שכר בכירים בשנת 2019 –

באישור לשכת רואי החשבון בישראל

שעות

נושא

08:15-08:30

התכנסות, הרשמה, קפה ועוגה

08:30-10:30

שינויי חקיקה בשנת 2019.

10:30-10:45

הפסקת קפה ועוגה

10:45-12:30

שינויי חקיקה בשנת 2019.

12:30-13:30

הפסקת צהריים

13:30-14:30

עדכוני פסיקה בשנת 2019.

14:30-14:45

הפסקת קפה ועוגה

14:45-16:00

שינויים במערך הניכויים לשנת 2019.

שינויים מתוכננים במערך הניכויים בשנת 2020.

עיקרי התוכנית הכלכלית לשנים 2019 ו-2020.

מה צפוי לנו בשנת 2020.

פאנל שאלות ותשובות.

היקף 2 ימי העיון: 15 שעות אקדמאיות

נוכחות בימי העיון מותנית בתשלום מראש ואין הרשמה טלפונית!.

מס' המקומות מוגבל!

מבצע ל-2 ימי העיון (15 שעות) – 590 ₪ כולל מע"מ

סדנת פרישה (יום עיון מקצועי) לחשבי שכר בכירים בשנת 2019

באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

סניף

יום

תאריך

נושא

שעות

סה"כ שעות

עלות

לטופס הרשמה

תל אביב

א'

17.3.19

טופסי 161

08:30-16:00

7.5 שעות

630 ₪

כולל מע"מ

 

לחץ כאן

תל אביב

ב'

17.6.19

טופסי 161

08:30-16:00

7.5 שעות

630 ₪

כולל מע"מ

 

לחץ כאן

תל אביב

ב'

16.9.19

טופסי 161

08:30-16:00

7.5 שעות

630 ₪

כולל מע"מ

 

לחץ כאן


תכנית סדנת פרישה (יום עיון מקצועי) לחשבי שכר בכירים בשנת 2019 –

באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

שעות

נושא

08:15-08:30

התכנסו, הרשמה, קפה ועוגה

08:30-10:30

   טופס 161- הודעת מעביד עקב פרישה מעבודה

   טופס 161א- הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

10:30-10:45

הפסקת קפה ועוגה

10:45-12:30

   טופס 116ג - בקשה לפריסה פיצויים

   טופס 161ב - הודעת שאירים על סיום עבודה עקב מוות

12:30-13:30

הפסקת צהריים

13:30-14:30

   טופס 161ג - הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קצבה
   טופס 161ד - בקשה לקיבוע זכויות

14:30-14:45

הפסקת קפה ועוגה

14:45-16:00

 

   טופס 159 -בקשה למשיכת תגמולים עקב הוצאות רפואיות או נכות
   טופס 159א - בקשה למשיכת תגמולים עקב מיעוט הכנסות
   קובץ הדיווח האחיד – פרטי חובה ורשות, גורם מתפעל (יתרונות וחסרונות) ועוד

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

   מומחה למיסוי ולפרישה.

•   מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".

•   יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.

•   מרצה בקורסים ובימי עיון ל"חשבי שכר בכירים" של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפניכ- 15 שנים).

•   המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

 

מבצע השבוע, במכללה למיסים ולחשבונאות !!!

קורס חשב שכר בכיר – ר-ק 4,200 ש"ח (במקום : 4,900 ש"ח).
מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק, דמי הרשמה, וספר מבחנים ותרגילים מתנה (שווי המתנה 500 ש"ח).
הקורס מאושר ומפוקח על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו לטלפון (רב קווי) : 1-700-700-088.

קורס הנהלת חשבונות סוג 1 (בסיסי) + סוג 2 (מתקדם) – ר-ק 7,000 ש"ח (במקום : 8,200 ש"ח).
מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק, דמי הרשמה.
הקורס מאושר ומפוקח על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו לטלפון (רב קווי) : 1-700-700-088.

למידע נוסף אודות קורס "הנהלת חשבונות - סוג 1 (בסיסי)" לחצו כאן »

למידע נוסף אודות קורס "הנהלת חשבונות - סוג 2 (מתקדם)" לחצו כאן »
מדוע כדאי ללמוד קורס חשב שכר בכיר
ב"מכללה למיסים ולחשבונאות" ?

מדוע מעדיפים רב הנבחנים בישראל ללמוד קורס חשב שכר בכיר דווקא במסגרת הקורסים והמרתונים של "המכללה למיסים ולחשבונאות" ועל פי השיטה המיוחדת של עו"ד ויוע"מ יניב גבריאל ?

 הנה עשר סיבות טובות לכך :

הסיבה הנימוק

התוצאות

כי הנבחנים שלמדו איתנו השיגו את התוצאות הטובות ביותר לאורך השנים בבחינת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל. תשאלו אותם, הרי בסופו של דבר, זה הכי חשוב.

הוותק

כי אנחנו הכי ותיקים בשוק, מכירים את הבחינות מאז קיומן לראשונה בשנת 2005, ולכן גם בעלי הניסיון הרב ביותר בהכשרות לקראת בחינות לשכת רואי החשבון בישראל.

המקצוענות

כי לנו יש שיטות מתקדמות, מגוונות ומעניינות להעביר לכם את החומר בצורה מעולה. אנחנו בעצמנו עוברים השתלמויות, שותפים לתהליכי חקיקה ועוסקים בפועל בייעוץ משפטי בתחום.

העניין

כי ראינו והכרנו ולימדנו אלפי תלמידים בשנים האחרונות בכל הארץ, ואנחנו יודעים שחומר יבש עובר עם הומור, דוגמאות אין ספור, וטכניקות לימוד ושינון מיוחדות. בשיעורים שלנו, אף אחד לא נרדם....

העדכונים

כי אנחנו יודעים קצת לפני כולם מה צפוי להישאל בבחינה, מהם השינויים בחוק, ואיך לענות על השאלות החדשות הצפויות. אל תגלו.

הצוות

כי צוות המרצים שלנו הוא מהטובים בארץ. כל מרצה עובר הכשרה אישית והוא משובץ רק אם הוא בעל ניסיון רב בהרצאות הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל.

התמיכה

כי אנחנו נהיה איתכם ממש לאורך כל הדרך: גם לפני הבחינה נסייע לכם עם הרבה טיפים, וגם אחרי הבחינה לא נשכח אתכם. נשחזר עבורכם את הבחינה, נעזור למערערים, ונסייע במציאת עבודה לבוגרים.

חומרי הלימוד

כי אנחנו מציעים לכם כלי לימוד משולבים: קורס, ספר, מרתון ,אתר בחינות, נגישות מלאה למרצה, ומייל לכל שאלה.

התמורה והעלות

כי כשחושבים על זה, אנחנו נותנים לכם את התמורה הטובה ביותר עבור כספיכם, מתחשבים בצרכים המיוחדים שלכם ומתאימים לכם תוכנית אישית.

  מדוע כדאי ללמוד קורס חשב שכר בכיר

וגם... כי המכללה למיסים ולחשבונאות, על כל סניפיה ושלוחותיה, היא גוף מאושר ומפוקח מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

לקבלת רשימת מוסדות הלימוד אשר נמצאים בפיקוח לשכת רואי חשבון בישראל לחץ כאן.

נשמח לסייע לכם, בטלפון : 1-700-700-088.

בהצלחה :)
מדוע כדאי ללמוד קורס חשב שכר בכיר>> האתר נצפה במיטבו עם גוגל כרום <<