המכללה למיסים וחשבונאות

קורס הצהרות הון

מטרות הקורס
•  הקניית ידע מעמיק בתהליכי הטיפול בהצהרות הון.
•  הקניית ידע מעמיק בתהליכי הטיפול בהשוואות הון.
•  להכשיר את המשתתפים לבצע הצהרות הון והשוואות הון בתחום המעשי.
•  לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד
•  מנהלי חשבונות.
•  יועצי מס.
•  רואי חשבון.
•  עורכי דין.

היקף הלימודים
כ - 15 שעות לימוד אקדמיות (3 מפגשים).

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים

נושא

  תכנית לימודים

הצהרות הון

 1. מטרת הצהרת הון
 2. קביעת ההכנסה באמצעות הצהרת הון
 3. שלבי חישוב הכנסה שלא דווחה
 4. מגבלות הצהרת הון
 5. שימושים נוספים בהצהרת הון
 6. הסמכות החוקית לדרישת הצהרת הון
 7. חשיבות הצהרת הון ראשונה
 8. מילוי טופס הצהרת הון
 9. בדיקת הצהרת הון על-ידי פקיד השומה

השוואות הון

 1. מטרת השוואת הון
 2. מקום ההכנסות (המקורות) וההוצאות (השימושים) בתהליך השוואת הון
 3. מקורות המידע לאימות ההכנסות (המקורות) וההוצאות (השימושים)
 4. סיווג ההכנסות (המקורות) וההוצאות (השימושים)
 5. תיאום ההכנסות (המקורות) שדווחו
 6. תיאום ההוצאות העסקיות
 7. תיאומים חשבונאיים
 8. תיאום הוצאות פרטיות או תשלומים שלא הותרו בניכוי
 9. תיאום הוצאות "זקופות" והפסדים שקוזזו
 10. תיאום ההכנסות ה"זקופות"
 11. תיאום רווחי הון
 12. התאמת תקופת הדיווח לתקופה הנבדקת
 13. התאמת בסיס הדיווח
 14. הטיפול בהכנסות פטורות ממס ובתקבולים שונים
 15. הטיפול בגידול הון בלתי מוסבר ובהסברי הנישום
 16. מילוי טופס השוואת הון

הוצאות מחיה

 1. חישוב הוצאות מחיה
 2. היקף ההוצאות המחושבות
 3. שילוב הוצאות ידועות בהוצאות מחיה
 4. הימנעות מכפילות
 5. הוכחת גובה הוצאות מחיה
 6. הכרת הלוחות הסטטיסטיים

עבירות ועונשין

 1. אבחנה בין עבירות טכניות לעבירות מהותיות

 2. מישור הטיפול הפלילי

 3. העונש הפלילי

מחשוב הצהרות הון

 1. הקמת נישומים

 2. הקמת עסקים (יחיד/שותפות/חברה)

 3. הקמת הצהרות הון (ראשונה ושנייה)

 4. קליטת נתונים להצהרות הון

 5. מכירת נכסים

 6. הפקת דוחות

 7. הקמת השוואות הון

 8. קליטת נתונים להשוואות הון

 9. חישוב רווחי הון

 10. קיזוזי הפסדים

 11. הפקת דוחות