בחרו עמוד

חדשות המכללה

ערעור בר רפאלי נגד פקיד שומה כפר סבא

ערעור בר רפאלי נגד פקיד שומה כפר סבא (ע"א 4909/19), מיום 18/7/2019   הטענה המרכזית בערעור לבית המשפט העליון, שהוגש ביום 18/7/2019 באמצעות עו"ד פנחס רובין, עו"ד דניאל פסרמן, עו"ד שגית אוחנה-לבנה ועו"ד ליאור שרעבי, כולם ממשרד עורכי הדין גורניצקי ושות' היא, שאם היו...

קראו עוד

חשב שכר בכיר – בחינת ספטמבר 2019

חשב שכר בכיר – בחינת ספטמבר 2019   בחינת ספטמבר 2019 ל"חשב שכר בכיר", מטעם לשכת רואי חשבון בישראל, תתקיים ביום 18/9/2019. הבחינה תתקיים בבנייני האומה בירושלים (מפת הגעה – מצ"ב). התכנסות לבחינה החל מהשעה 11:00. תחילת בחינה בשעה 12:00. לתשומת ליבכם- למאחרים לא...

קראו עוד

מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי

מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי נותר ללא שינוי בסך 378 ש"ח – החל מיום 1/7/2019    בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, מחיר יום הבראה, נותר ללא שינוי בסך של 378 ₪ ליום, וזאת החל מיום 1/7/2019...

קראו עוד

הגבלות על שימוש בשיקים

הגבלות על שימוש בשיקים, במסגרת חוק צמצום השימוש במזומן -  החל מ-1/7/2019  ביום 1/7/2019 נכנסו לתוקף הגבלות על שימוש בשיקים, במסגרתן הבנק לא יפרע שיק בסכום כלשהו, אם שם מקבל התשלום (המוטב) אינו מופיע בשיק. הבנק לא יפרע שיק שסכומו מעל 10,000 ₪ אם יש בו יותר מהיסב אחד,...

קראו עוד

פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

פורסמו הנחיות לתשלום פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה בשל נזקים לעסקים – החל מיום 18/6/2019 ביום 18/6/2019 פרסמה רשות המסים באתר האינטרנט שלה, את התקנות, ההנחיות וטופס התביעה המעודכנים לבקשת פיצויים בגין נזק עקיף, שנגרם לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה, מ-1/5/2018...

קראו עוד

מחיר דמי הבראה ליום במגזר הציבורי

מחיר דמי הבראה ליום במגזר הציבורי עודכן לסך 432 ש"ח – החל מיום 1/6/2019  בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, החל מיום 1/6/2019 מחיר יום הבראה במגזר הציבורי, עודכן לסך של 432 ₪ ליום, וזאת החל מיום...

קראו עוד

חדשות בית הספר לביטוח ופיננסים

בית הספר לביטוח ופיננסים המכללה למיסים ולחשבונאות עוסקת, בין השאר, בניהול קורסים במקצועות הקשורים לענף הביטוח. המכללה למיסים ולחשבונאות מקנה, בין השאר, הכשרה מקצועית ייחודית ומקיפה בנושאי ביטוח. תוכניות הלימוד בתחום הביטוח נערכו ע"י ועדות מקצועיות הכוללות אנשי מקצוע...

קראו עוד

ימי עיון לחשבי שכר בכירים

ימי עיון לחשבי שכר בכירים ההשתלמות היא תנאי לחידוש תעודת ההסמכה מטעם לשכת רואי החשבון בישראל  מטרת ההשתלמות  ע"פ תקנון לשכת רואי חשבון כל "חשב שכר בכיר מוסמך", נדרש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון, בהיקף של 15 שעות אקדמיות בשנה, על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה...

קראו עוד

פסק דין בר רפאלי נגד פקיד שומה כפר סבא

פסק דין בר רפאלי נגד פקיד שומה כפר סבא (ע"מ 6418-02-16), מיום 10/4/2019   בפסק דין בר רפאלי מיום 10/4/2019, קבע בית המשפט המחוזי כי בשנות המס 2009 ו-2010, בר רפאלי היא "תושב  ישראל", ולכן עליה לשלם מס בישראל בגין כלל הכנסותיה בישראל ובחו"ל, באותן השנים בנימוק  כי בשנת...

קראו עוד

משיכת כספים ממרכיב הפיצויים

משיכת כספים ממרכיב הפיצויים - הבהרה על ידי רשות ההון מיום 10/3/2019    ביום 10/3/2019 פורסמה הבהרה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפיה זכותו של העובד למשיכת כספי פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק, לרבות אישור על סיום...

קראו עוד

חדשות חשב שכר בכיר

מי הוא חשב השכר? רקעחשב שכר בכיר הינו אחד מתפקידי המפתח בארגון ומתוקף תפקידו אחראי על אחד התקציבים הגדולים : השכר. תפקיד חשב השכר הינו תפקיד רב משמעות, תפקיד השולט בתקציב הגדול ביותר של הארגון - השכר. חשב שכר שאינו מעודכן בשינויים התכופים החלים בחוקי מס הכנסה, ביטוח...

קראו עוד

תיקונים בחוק עבודת נשים טיפולי פוריות ובדיקות היריון

תיקונים בחוק עבודת נשים, בקשר להיעדרות לצורך טיפולי פוריות ולהיעדרות לצורך בדיקות היריון, מיום 18/2/2019  א. היעדרות לצורך טיפולי פוריות: בהתאם לתיקון מס’ 61 לחוק עבודת נשים, תשי”ד- 1954 (להלן: “התיקון לחוק”), שנכנס לתוקף החל מ- 6.2.19, עובדת הזכאית להיעדר בשל טיפולי...

קראו עוד

החוק להגברת אכיפה לבודק שכר מוסמך

הארכת הנחיה לאכיפה פלילית ומנהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך לפי החוק להגברת אכיפה, מיום 18/2/2019   ביום 18/2/2019 פרסם משרד העבודה הודעה לפיה ההנחיה לא תוארך פעם נוספת מעבר לתאריך 10/7/2019 וכי לאחר תאריך זה יוכלו לשמש כבודקי שכר רק רואי חשבון שקיבלו...

קראו עוד

הקלה בנוגע ליישום תקנות הגנת השכר

הקלה בנוגע ליישום תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), מיום 18/2/2019   ביום 18/2/2019 פרסם משרד העבודה הרווחה הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי, כאמור בתקנות הכנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017. הנחיית האכיפה הנ"ל קובעת...

קראו עוד

תקנות עובדים זרים

תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון), התשע"ט-2019, מיום 31/1/2019     ביום 31.1.2019 פורסמו ברשומות תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון), התשע"ט-2019 לפיהן גם מעסיק בענף המלונאות ישלם בעד כל עובד זר שהוא מעסיק, החל מהחודש הראשון לעבודתו,...

קראו עוד