בחרו עמוד

מאגר בחינות לקורס שמאי מקרקעין

שם הבחינה : חוקים ופקודות
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
פתרון
חוקים ופקודות
13.08.07
חוקים ופקודות
15.03.07
חוקים ופקודות
07.08.06
חוקים ופקודות
06.02.06
חוקים ופקודות
05.09.05
חוקים ופקודות
04.04.05
חוקים ופקודות
30.08.04

שם הבחינה : יסודות הכלכלה
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
פתרון
יסודות הכלכלה
02.08.07
יסודות הכלכלה
08.03.07
יסודות הכלכלה
27.07.06
יסודות הכלכלה
20.02.06
יסודות הכלכלה
25.07.05
יסודות הכלכלה
17.02.05
יסודות הכלכלה
12.08.04
יסודות הכלכלה
15.01.04

שם הבחינה : יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
פתרון
יסודות הנדסה
06.08.07
יסודות הנדסה
12.03.07
יסודות הנדסה
31.07.06
יסודות הנדסה
23.02.06
יסודות הנדסה
01.08.05
יסודות הנדסה
03.03.05
יסודות הנדסה
19.08.04
יסודות הנדסה
22.01.04

שם הבחינה : יסודות התכנון והבנייה
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
נספח
פתרון
יסודות התכנון
26.07.07
יסודות התכנון
22.02.07
יסודות התכנון
20.07.06
יסודות התכנון
13.02.06
יסודות התכנון
18.07.05
יסודות התכנון
24.02.05
 
יסודות התכנון
05.08.04
יסודות התכנון
08.01.04

שם הבחינה : יסודות מדידה ומיפוי
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
פתרון
יסודות מדידה ומיפוי
30.07.07
יסודות מדידה ומיפוי
26.02.07
יסודות מדידה ומיפוי
24.07.06
יסודות מדידה ומיפוי
16.02.06
יסודות מדידה ומיפוי
21.07.05
יסודות מדידה ומיפוי
14.02.05
יסודות מדידה ומיפוי
09.08.04
יסודות מדידה ומיפוי
12.01.04

שם הבחינה : לוחות שומה, עריכתם והשימוש בהם
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
פתרון
לוחות שומה
19.07.07
לוחות שומה
19.2.07
לוחות שומה
17.07.06
לוחות שומה
09.02.06
לוחות שומה
28.07.05
לוחות שומה
21.02.05
לוחות שומה
02.08.04
לוחות שומה
05.01.04

שם הבחינה : עקרונות שומה, חלק א
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
פתרון
עקרונות שומה, חלק א
20.08.07
עקרונות שומה, חלק א
22.03.2007
עקרונות שומה, חלק א
14.08.06
עקרונות שומה, חלק א
09.02.04
עקרונות שומה, חלק א
06.09.04
עקרונות שומה, חלק א
27.02.06
עקרונות שומה, חלק א
15.09.05
עקרונות שומה, חלק א
14.04.05

שם הבחינה : עקרונות שומה, חלק ב
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
פתרון
עקרונות שומה, חלק ב
27.08.07
עקרונות שומה, חלק ב
17.04.07
עקרונות שומה, חלק ב
03.09.06
עקרונות שומה, חלק ב
02.03.06
עקרונות שומה, חלק ב
31.03.05
עקרונות שומה, חלק ב
18.08.05
עקרונות שומה, חלק ב
01.07.04
עקרונות שומה, חלק ב
30.10.03

שם הבחינה : שומה למעשה
השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

שם הבחינה
תאריך
שאלון
פתרון
שומה למעשה
10.09.07
שומה למעשה
26.04.07
שומה למעשה
18.09.06
שומה למעשה
09.03.06
שומה למעשה
28.05.06
שומה למעשה
29.08.05
שומה למעשה
23.11.03
שומה למעשה
21.03.05
שומה למעשה
15.07.04

בהצלחה
המכללה למיסים ולחשבונאות