בחרו עמוד

עקרונות הטלת המיסים : מס הכנסה הוא דרך לאסוף את ההכנסות מהכנסה ומפעילויות כלכליות אחרות מיחידים, תאגידים או ממשלות.

ניתן לסווג באופן נרחב את עקרונות הטלת המיסים לשתי קטגוריות: ישירה ועקיפה. הראשון מתייחס למיסים המשולמים ישירות על ידי משלם המסים ואילו השני מתייחס למיסים שנגבים בעקיפין על ידי הממשלה.

מיסים עקיפים מתייחסים למסים על סחורות ושירותים כגון מס מכירה, מס ערך מוסף (מע”מ), בלו, ארנונה ועוד. מסים ישירים מתייחסים למס הכנסה ומס עיזבון/ירושה.

מס הכנסה הוא היטל המוטל על הכנסות של יחידים ותאגידים. הוא נגבה בצורה של מיסים וניכויים מההכנסה ברוטו שנגבים על ידי הממשלה ומועברים לגופים שונים כמו הבנק המרכזי, האוצר, ממשלות המדינה, הרשויות המקומיות וכו’.

כל אלו ועוד במאמר הבא, יחד עם זאת המידע חיוני לכל מנהל חשבונות מדופלם והיבטים אלו נלמדים במהלך הקורס המקיף של המכללה למיסים ולחשבונאות.

ישנם שני עקרונות מיסוי:

העיקרון הראשון הוא שכל אחד צריך לשלם את חלקו ההוגן. המשמעות היא שצריך להטיל מס על כולם בשיעור התואם את יכולת התשלום שלו. העיקרון השני הוא שאין להטיל מס על אנשים עד שהם הרוויחו מספיק כדי לתרום תרומה משמעותית לחברה.

מס הכנסה הוא אחד ממקורות ההכנסה החשובים ביותר לכל מדינה. זהו כלי חיוני לגבות מיסים מאנשים פרטיים ועסקים.

מס הכנסה הוא מס ישיר על הכנסה, רווחים או עושר שאנשים ותאגידים חייבים לשלם לממשלה. גובה מס ההכנסה שאדם משלם תלוי בהכנסתו החייבת.

מס הכנסה: ניכויים וזיכויים

זיכויים הם תשלומים שניתנים לנישומים שאינם יכולים לשלם את כל חשבון המס שלהם בבת אחת בגלל שהם לא מרוויחים מספיק כסף או שאין להם מספיק ניכויים לרשותם. אם לנישום אין ניכויים זמינים בעת הגשת המיסים שלו, אבל עדיין חייב כסף במסים, אזי יינתן לו זיכוי שווה למה שהוא חייב עד הבא

מס הכנסה הוא סוג של מס הכנסה אישי המוטל על יחידים וישויות משפטיות. הוא נאסף ברמה הפדרלית, הממלכתית או המקומית במדינות רבות.

ניכויים במס הכנסה מותרים עבור הוצאות מסוימות שנגרמו לנישומים בהכנסתם. אלו כוללים:

  • הוצאות עסקיות לבעלי עסקים,

  • תרומות שיכולות לשמש לצדקה,

  • הוצאות רפואיות,

  • הוצאות חינוך לתלמידים ולמורים, ו

  • ריבית המשולמת על חוב שנוצר לרכישת בית או פתיחת עסק.

רווחי הון עקרונות

עקרונות רווחי הון לרבות עקרונות הטלת המיסים הם הכללים לחישוב מיסוי רווחי הון. הם משמשים לקביעת סכום המס המגיע על רווח או הפסד ממכירה, מסחר או רשות אחרת של נכס. עקרונות רווחי הון הם כללים לחישוב מיסוי רווחי הון והבנת אופן פעולתם חשובה בעת הגשת המסים.

עקרון רווחי הון הוא עיקרון בסיסי של מיסוי . הרעיון הוא שיש להטיל מס על הכנסה מהשקעות בשיעור נמוך יותר מאשר סוגי הכנסה אחרים.

עקרון רווחי הון מכונה גם טיעון ה”מיסוי הכפול” מכיוון שבמקרים מסוימים ניתן לחייב אותו במס פעמיים – פעם אחת כאשר ההכנסה מתקבלת ואז שוב כאשר היא נמכרת.

עקרון רווחי הון זכה לביקורת על הגדלת אי השוויון על ידי מיסוי הכנסות מהשקעות בשיעורים נמוכים יותר מהכנסה מעבודה.

עקרון רווחי הון הוא הרעיון שערך הנכס עולה כאשר הוא נמכר. עיקרון רווחי הון חשוב מכיוון שהוא מספק מדד לאיך להעריך נכסים.

עקרון רווחי הון מספק אמת מידה לאיך להעריך נכסים. זה גם עוזר לקבוע אילו סוגי השקעות מתאימים ואילו לא.