בחרו עמוד

ביום 1/1/2024 נכנס לתוקפו טופס 161 החדש.

טופס 161 החדש רלוונטי בעת פרישה מעבודה וביחס לעובד אשר זכאי למענק פרישה, ובכלל זה: פיצויי פיטורים, פדיון ימי מחלה, פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות, מענק שנים עודפות וכן כל תשלום אחר המוגדר כמענק פרישה בטופס 161 החדש, שהעובד זכאי לו בסיום יחסי העבודה.

עד 31/12/2023 מעסיקים נדרשו לדווח על פרישת עובד מעבודה בשני טפסים שונים לרשות המסים: טופס 161 (הודעת המעסיק) ובטופס 161א’ (הודעת העובד).

עד 31/12/2023 הדיווחים בטפסים הנ”ל נעשו באמצעות מילוי טפסי נייר וכללו את הסכומים והזכויות שהועמדו לרשות העובד ובחירותיו של העובד בנוגע לכספי מענק הפרישה ובכלל זה משיכת כספי הפיצויים בפטור ממס, או ייעוד הפיצויים לטובת קבלת פנסיה בעתיד (רצף זכויות קצבה).

החל מיום 1/1/2024 ניתן לבצע את תהליך הדיווח של טופס 161 החדש גם באמצעות פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית של רשות המסים.

מדובר במערכת שפותחה על ידי יחידת שע”מ וחטיבת שומה וביקורת ברשות המסים בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי ורשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

המערכת הדיגיטלית של טופס 161 החדש מהווה חלופה לתהליך המתבצע גם כיום באמצעות טפסי נייר.

לחילופין גם לאחר 1/1/2024 ניתן להמשיך ולהגיש טופס 161 החדש בעותק קשיח (טפסי נייר).

המערכת הדיגיטלית של טופס 161 החדש נועדה לפשט ולייעל את הדיווח המקוון של עזיבת מקום עבודה ולהקל את הנטל הביורוקרטי על מעסיקים, על העובדים, ועל הגופים המוסדיים המנהלים את החיסכון הפנסיוני של הציבור.

כמו כן, השימוש במערכת הדיגיטלית ימנע טעויות בדיווח ויאפשר לאזרחים לאחזר בקלות נתונים ממקומות עבודה שעזבו בעבר.

לדיווח על טופס 161 החדש במערכת הדיגיטלית החדשנית ליחצו על הקישור הבא: https://www.gov.il/he/service/system-reporting-job-departures

בשלב זה המערכת הדיגיטלית מאפשרת לדווח רק את חלקו של המעסיק (חלק א’), בטופס 161 החדש.

בעתיד מתחייבים ברשות המסים כי המערכת הדיגיטלית שפותחה תאפשר לדווח את חלקו של העובד (חלק ב’) בטופס 161 החדש.