בחרו עמוד

קורס בחינה מקצועית א’

הכנה לבחינות הרישוי מטעם הרשות לניירות ערך
לקבלת פרטים נוספים אודות הרשות לניירות ערך  לחץ כאן

מבוא
קורס מקיף זה מיועד למעוניינים לעסוק בייעוץ להשקעות, למנהלים ומנהלי כספים, חשבים ומנהלי השקעות במוסדות ובחברות, ולמשקיעים פעילים המבקשים לרכוש ידע מעמיק בנושאי שוק ההון.

הקורס נועד להכשיר את הלומדים בו כמנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך. ההכשרה תכלול לימודים תיאורטיים בנושאי שוק ההון בישראל, לימוד של מנגנוני שוק ההון והבורסה, לימוד וניתוח המכשירים הפיננסיים השונים וניצולם הנכון, הכרת כלים מעשיים לניהול תיק השקעות והתנסות בשימוש בהם.

נושאי הלימוד כפופים לתקנות ולדרישות של הרשות לניירות ערך לקראת הבחינות; ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים, ניהול תיקי השקעות, אתיקה ודיני ניירות ערך, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות.

על מנת לגשת לבחינה מקצועית א’ יש לעבור את 4 בחינות היסוד :

 • בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
 • בחינה בחשבונאות
 • בחינה בסטטיסטיקה ומימון
 • בחינה בכלכלה

מטרת הקורס

 • להכין את המשתתפים לבחינות הרשות לניירות ערך, לשם קבלת רישיון עיסוק בענף זה.
 • להכיר את מבנה שוק ההון בישראל ואת המדדים ה ubho המסכמים את הפעילות בשוק ההון.
 • להכיר את הנכסים והמכשירים הפיננסיים השונים, כולל המיסוי עליהם, את שיטות המסחר, שיטות החישוב של מחירי המכשירים הפיננסיים ואת משמעות הפרמטרים המתפרסמים אודותם.
 • לגלות ידע בשיטות השונות להערכת חברות ולהערכת אג”ח ובשיטות ניתוח הסיכונים הכרוכים בהשקעה באג”ח ממשלתיות ובאג”ח של פירמות, תוך שילובם בתיק ההשקעות.
 • להבין את השימוש במכשירים פיננסיים ואת דרכי החישוב של הסיכונים הכרוכים בהשקעה במכשירים פיננסים.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך, לעסוק בתחום, ולמעוניינים בקריירה מקצועית כיועצי השקעות ומנהלי תיקים, חברי ועדת השקעות, מנהלי כספים, בנקאים ומשקיעים.

היקף הלימודים
90 שעות אקדמיות (מזה : 30 שעות מרתון הכנה לבחינה).

תנאי קבלה

 • 12 שנות לימוד.
 • גיל 21 ומעלה.
 • אזרחות ישראלית.
 • העדר הרשעה בעבירה (כמוגדר בחוק).

מועדי הבחינות 
הבחינות יתקיימו ב-2 מועדים בשנה בחודשים : יולי, דצמבר.

התמחות
עפ”י התקנות מי שעבר את הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וכן את שאר בחינות היסוד (או שקיבל פטור מהבחינות בכלכלה, בסטטיסטיקה ומימון ובחשבונאות), רשאי להתחיל את ההתמחות.

כלומר, את הבחינות המקצועיות ניתן לעבור לפני ההתמחות, תוך כדי ההתמחות ולאחריה.

יועץ השקעות – חייב בהתמחות של 6 חודשים.
מנהל תיקים – חייב בהתמחות של 9 חודשים.

תעודה
לעומדים בהצלחה בכל הבחינות (מימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, דיני ניירות ערך, מקצועית א’),  ובגמר ההתמחות תעניק הרשות לניירות ערךרישיון יועץ השקעות.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

הכרת מכשירי ההשקעה הניתנים לרכישה בישראל והמיסים עליהם

 • קרנות נאמנות
 • ניירות ערך
 • תכניות חיסכון
 • קופות גמל
 • מוצרים מובנים
 • מטבע חוץ
 • תעודות סל
 • הכרה בסיסית של שוק הסחורות

רישום למסחר ושיטות מסחר

 • רישום ניירות ערך למסחר.
 • שיטות מסחר בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות בעולם.
 • היכרות עם גיליון שערים ומדדי ניירות ערך בבורסה הישראלית ובבורסות עיריות בעול.ם
 • מכירות בחסר.
 • חברות לרישומים, מסלקת הבורסה, מסלקת מעו”ף, השתתפות באסיפות כלליות וייפוי כוח.

גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך (השלכות מיקרו ומאקרו).

תיאום שערים

 • דיבידנד וריבית
 • מניות הטבה
 • זכויות
 • הכרת חבילה בהנפקה

הכרות עם שיטות שונות להערכת חברות והפרמטרים הרלוונטיים. לרבות ערך נכסי, שווי שוק ומדדי סיכון.

מבנה העיתי של שערי הריבית.
הערכת אג”ח
 • סוגי אג”ח ממשלתיות ואחרות ודרכי הנפקתן.
 • קריטריונים להערכת האג”ח (לרבות תשואות, DURATION , מנוף ובטחונות).
 • מדידת סיכון (שיטות הרייטינג).
 • ניתוח אג”ח להמרה.
הערכת מחירי ניירות ערך המונפקים על ידי חברות, בעזרת מודלים להערכת אופציות.

תשקיף – הבנה וניתוח כולל הערכת שווי.

הכרת המכשירים הפיננסיים השונים לרבות אופציות, חוזים עתידיים ועסקאות  SWAP.

הכרת נוהלי העבודה במכשירים פיננסיים בישראל ומערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה.

שימוש במכשירים פיננסיים
 • האסטרטגיה והתאמתה לתנאי השוק
 • אסטרטגיות עירומות
 • אסטרטגיות קומבינציה – אוכף ושוקת
 • אסטרטגיות מרווח ופרפר
 • אסטרטגיית  BOX ושימוש בחוזים סינטטיים
 • גידור סיכונים

תמחור אופציות

 • הקשר בין מחיר אופציית CALL ומחיר אופציית PUT
 • תכונות מחירי אופציות
 • גבולות מחירי אופציות
 • המודל הנאיבי
 • המודל הבינומי
 • המודל של  BALCK AND SCHOLE
 • רגישות מחיר האופציה לשינוי בפרמטרים (“היווניות”)
 • הערכת כתבי אופציה

למאגר הבחינות לחץ כאן »      לסוגי רשיונות לחץ כאן »

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות