בחרו עמוד

קורס ביטוח לאומי

מבוא אודות קורס ביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי הוא  מוסד ממלכתי לביטוח סוציאלי הפועל על פי חוק.
תפקידו העיקרי להבטיח אמצעי מחיה לתושבי ישראל, שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם.
הביטוח  הלאומי גובה דמי ביטוח מכל התושבים, בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם, ומשלם גמלאות לזכאים על-פי החוק .
החל ב -1 בינואר 1995, הביטוח הלאומי אחראי גם לגביית דמי ביטוח בריאות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומעביר את דמי ביטוח הבריאות לקופות החולים.

הביטוח הלאומי משלם גמלאות למובטלים ,לנשים בחופשות לידה, לנכים ,למוגבלים בניידות, לנפגעי עבודה, לנפגעי תאונות, למשרתים במילואים ,למשפחות עם ילדים, לזקנים, לאלמנות ויתומים, למעוטי הכנסה ,לעובדים אצל מעבידים שפשטו את הרגל, למתנדבים ועוד.

תשלום הגמלאות נועד להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב ומשפחה בעת מצוקה זמנית או מתמשכת. באמצעות תשלום הגמלאות מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות. בכל תורם הביטוח הלאומי לחלוקה צודקת יותר של ההכנסה הלאומית ולצמצום ממדי העוני בישראל.

נוסף על הגמלאות בכסף, נותן הביטוח הלאומי שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים ולאלמנות, וכן שירותי סיעוד וייעוץ לזקנים.

עוד מסייע הביטוח הלאומי באמצעות קרנות שהוא מפעיל, במימון פרויקטים המפתחים שירותים קהילתיים ומוסדיים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
הפרויקטים מסייעים לשילוב אוכלוסיות אלו בקהילה ובמעגל העבודה. בכספי הקרנות נעזרים פרויקטים לרווחת נכים ומוגבלים, זקנים סיעודיים, נוער מנותק ועוד.

מטרות קורס ביטוח לאומי

 • הקניית ידע מעמיק בביטוח לאומי.
 • להכשיר את המשתתפים לטפל בביטוח לאומי בתחום המעשי.
 • לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד

היקף הלימודים

כ – 60 שעות לימוד אקדמיות (12 מפגשים).

תעודה

תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים

 

נושא

 תכנית לימודים

ביטוח לאומי

 1. עקרונות חוק הביטוח הלאומי, מטרותיו, מבנה המוסד
 2. ענף זקנה ושארים, נכות כללית, סיעוד, הגדרת מבוטחים, תנאי זכאות, שיעורי הגמלה
 3. ענף נפגעי עבודה, אימהות (דמי לידה, גמלה לשמירת הריון וכו’) אבטלה, בש”מ, פש”ר, נפגעי תאונות, אוכלוסיות המבוטחים, תנאי זכאות, שיעורי הגמלה
 4. גמלאות ייעודיות- ענף ילדים, ניידות
 5. גמלאות; יחסיות, שיעוריות
 6. מעמד מבוטחים
 7. מיהו תושב ישראלי ? מבחני תושבות, תושב בחו”ל
 8. עיסוקים. סווג מבוטחים: עצמאי, לא עובד ולא עצמאי, תלמידים, עובדים, תושב בחו”ל, גמלאי בפנסיה מוקדמת
 9. צו סווג מבוטחים וקביעת מעמד
 10. יחסי עובד מעביד- עפ”י חוק הביטוח הלאומי
 11. דמי ביטוח
 12. חובת תשלום לאוכלוסיית המבוטחים: שכיר, עצמאי, מי שאינו עובד ואינו עצמאי
 13. בסיסים לתשלום: מינימום, מקסימום, מקדמות, שומה, קביעות בהעדר ובניגוד לדום, “גמלה חוסמת”, מועד הדיווח והתשלום
 14. הכנסות פטורות, תקופות פטורות
 15. הפרשי שומה
 16. סנקציות כנגד מבוטחים המפגרים בתשלום- שלילה והפחתת הגמלה
 17. גביה ממבוטחים לא שכירים
 18. פיגור בתשלום דמי ביטוח- קנסות והצמדה
 19. הסדרי תשלומים- כרטיסי אשראי, המחאות, הלוואות בנקאיות
 20. אישורים שנתיים למס הכנסה
 21. הפחתה לפי סעיף 345 לחוק
 22. גביה ממעבידים ומשכירים
 23. חייבים בתשלום דמי ביטוח- מעבידים
 24. בסיס לתשלום דמי ביטוח- מינימום יומי, חודשי, שיעורי הפרשי המעביד, ניכוי משכר העובד
 25. דווח ותשלום דמי ביטוח: טפסי 102, עובדים קבועים, עובדים ארעים טפסי 114
 26. קודי דיווח- דוח שוטף, מתוקן, הפרשים, שכר נוסף ופריסת שכר (בונוס, הבראה וכו’)
 27. סוגים מיוחדים של עובדים שכירים: תושב חוץ, חופשה ללא תשלום, תושב שטחים, עובדים במשק בית, קיבוצים, גמלאים בפנסיה מוקדמת
 28. סנקציות נגד מעבידים- קביעות, קנסות והצמדה סעיף 369
 29. דמי בריאות- חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 30. עקרונות החוק
 31. שיעורי התשלום למבוטחים השונים
 32. סעיף 58–תקופת המתנה לתושבים בחו”ל

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות