בחרו עמוד

קורס ביטוח פנסיוני

הכנה לבחינות הרישוי מטעם משרד האוצר (המפקח על הביטוח)מבוא
לקבלת פרטים נוספים אודות משרד האוצר והמפקח על הביטוח לחץ כאן

מבוא
ביטוח, פנסיה ומכשירים פיננסיים שונים מהווים נדבך מרכזי בשמירה על רווחת האזרח, יציבותו הכלכלית ומעמדו בחברה. מדינת ישראל, כמו כל המדינות המפותחות, מיחסת חשיבות רבה לתחום, ואף מינתה מפקח על הביטוח שתפקידו להבטיח את הציבור מפני טעויות פיננסיות שיגרמו לו עגמת נפש ונזקים ארוכי טווח.
משמעותה של ההחלטה בדבר רכישת ביטוח ו/או מכשירים  פיננסים הינה ביטחון כלכלי  עתידי בכל מצב אפשרי. רוב אזרחי ישראל הדואגים לעתידם מבטחים את  היקר להם בין בנפש ובין ברכוש, החל מביטוחי רכב, דירה ותכשיטים יקרים, דרך ביטוחים פנסיוניים להבטחת עתידם הכלכלי וכלה בתכניות בריאות להם ולבני משפחותיהם.
ע”מ להגן על האזרח מפני יעוץ מוטעה, בלתי מקצועי ומוטה, קבע המפקח על הביטוח כי העוסקים בייעוץ ומכירת תוכניות ביטוח מכל סוג שהוא חייבים להכיר את התוכניות שאושרו ע”י משרד האוצר לחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, את תכונותיהם, את בסיסם החוקי, את הטבות המס הנלוות להם וכו’.

מטרת הקורס
להכין את המשתתפים לבחינות הרישוי מטעם משרד האוצר, לשם קבלת רישיון סוכן ביטוח בענף זה.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון מטעם משרד האוצר, לעסוק בתחום, ובכל הקשור לידע בתחומי שוק הפיננסים, ההון, הכלכלה והביטוח הפנסיוני. כמו כן מיועד הקורס לכלכלנים, בוגרי מינהל עסקים, חשבונאים וכל העוסקים בתחומי הכספים והחשבונות המעוניינים להרחיב את תחומי עיסוקים ולפעול כיועצים או כמשווקים פנסיונים, בעלי עסק, יועצי מס, מנהלים, מנהלי כוח-אדם ומשאבי אנוש, סוכני ביטוח ועוד.

היקף הלימודים
120 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה
 • 12 שנות לימוד.
 • עמידה במבחני קורס יסודות ודיני ביטוח.

תעודה
לעומדים בהצלחה בבחינות הרישוי מטעם המפקח על הביטוח תינתן תעודה מטעם משרד האוצר, האגף להכשרת סוכני הביטוח.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

ביטוחי חיים

 1. ריסק.
 2. מעורב.
 3. כל החיים.
 4. גמלא.
 5. מגו.
 6. רמה.
 7. הכנסה למשפחה.
 8. מוות מתאונה.
 9. נכות מתאונה.
 10. נכות רגילה.
 11. נכות מקצועית.
 12. שלב.
 13. ערכי פדיון וסילוק.
 14. הצמדה.
 15. עדיף – פרט.

דיני עבודה

 1. חוק פיצויי פיטורים.
 2. חוק הגנת השכר.
 3. חוק הסכמים קיבוציים.

ביטוחי בריאות

 1. חוק בריאות ממלכתי.
 2. שב”נים.
 3. ביטוחי הבריאות הפרטיים.

רקע מתמטי- ריזיקו קיבוצי

 1. ריבית.
 2. לוחות תמותה.
 3. רזרבות.
 4. עלות הביטוח.
 5. חוק הפיקוח.
 6. חישוב תעריף.
 7. חלוקת רווחים בפוליסה הקיבוצית.
 8. תנאים כלליים.

מס הכנסה

 1. שכיר.
 2. עצמאי.
 3. נישום.
 4. הכנסת עבודה.
 5. הכנסה מזכה.
 6. מדרגות מס.
 7. נקודות זיכוי.
 8. סעיף  45א.
 9. סעיף 47.
 10. תגמולים.
 11. פיצויים.
 12. מענק עקב פרישה.
 13. קצבה.
 14. חברת מעטים.
 15. סעיף 32(9).

חיתום

 1. מאפייני הפוליסה משתתפת ברווחים.
 2. חישוב התשואות.
 3. אופן השקעת הכספים.
 4. שיקולי חיתום ואנטי סלקציה.

ביטוחי מנהלים

 1. מסלול עדיף מנהלים.
 2. התאמת השכר.
 3. אופציות לתשלום פרמיה.
 4. יתרונות מיסוי בפוליסות עדיף לעובד ולמעביד.
 5. סיום עבודה.
 6. יתרונות וחסרונות במכירת פוליסת עדיף. מנהלים – אספקט שיווקי.
 7. תקנות קופות גמל.

אלטרנטיבות סוציאליות

 1. קופות גמל בנקאיות.
 2. פנסיה יסודית.
 3. פנסיה מקיפה.
 4. פנסיה תקציבית.
 5. קרנות פנסיה.

ביטוח לאומי

 1. ביטוח נפגעי תאונות עבודה.
 2. ביטוח נפגעי תאונות.
 3. ביטוח נכות מעבודה.
 4. ביטוח נכות כללית.

תכנון פיננסי-פנסיוני

 1. מונחי יסוד בפרישה.
 2. תכנוני מס לחלופות המיסוי השונות.
 3. דוגמאות והמלצות לקראת הפרישה.
 4. תכנון מקורות ההכנסה לאחר הפרישה.
 5. ניצול הטבות המס בתקופה שלאחר הפרישה.
 6. משיכת כספי תגמולים, פיצויים וקצבה.
 7. חברים בעלי שליטה.
 8. חברים בחברה משפחתית.
 9. העברת כספים מקופה לקופה.
 10. סכומים ששולמו למעביד ע”י קופות גמל.
 11. ניכוי וזיכוי בגין הפקדות בקופות גמל.
 12. קרנות השתלמות שילובים והשוואות בגין קופות הגמל השונות.
 13. אובדן כושר עבודה.
 14. קופות גמל חופשה ולמטרה אחרת.
 15. אופן תשלום המס לאחר עזיבת עבודה על פיצויים ותגמולים שנותרו בקופה.
 16. עריכת ביטוחים לבן זוג העובד בעסק  עצמאי ביחד עם בן זוגו.
 17. כיסוי חובות עבר עבור פיצויים בפוליסה לקצבה.
 18. קיזוז הפסדים ונקודות זיכוי על משיכה שלא כדין מקופת גמל.

סיכום הקורס

 1. השלמות לבחינה.
 2. תרגולים לבחינה.

למאגר הבחינות לחץ כאן »      לסוגי רשיונות לחץ כאן »

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות