בחרו עמוד

קורס גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

הכנה לבחינות הרישוי מטעם משרד המשפטים
לקבלת פרטים נוספים אודות מועצת שמאי המקרקעין בישראל לחץ כאן
לקבלת פרטים נוספים אודות משרד המשפטים לחץ כאן

מבוא
מקצוע שמאי מקרקעין שינה מגמה בשנים האחרונות למקצוע מבוקש ויוקרתי. הביקוש לאנשי מקצוע מיומנים ומוסמכים בתחום הולך וגובר. מורכבותו של שוק הנדל”ן כאחד מאפיקי ההשקעה בישראל המאופיין ביציבות יחסית לאורך זמן,   מחייבת אנשי מקצוע בענף . מקצוע שמאות המקרקעין הפך בעשורים האחרונים למקצוע מבוקש, לאור המורכבות והפעילות הרבה בשוק הנדל”ן בארץ, מטבע הדברים נוצר הצורך באנשי מקצוע מוסמכים.
שוק הנדל”ן, המהווה כיום את אחד הצירים המרכזיים במשק מבחינה כלכלית, הפך לשוק מתוחכם ומורכב, בו מעורבים כיום הממשלה מצד אחד וגורמים עסקיים פרטיים וציבוריים רבי עוצמה וכסף, החל מבנקים וחברות ביטוח וכלה בחברות בנייה, חברות נדל”ן ומשקיעים זרים.
המקצוע מורכב ומעניין. מעורבים בו כסף רב ומנגנונים מסובכים כמו:

 • מנהל מקרקעי ישראל בתחום בעלויות על המקרקעין.
 • עיריות ומשרדי ממשלה בתחום תכנון.
 • שלוחות ממשלתיות עסקיות כמו מע”צ וחברות עירוניות בתחום פיתוח ותשתית ועוד.
 • בנקים בתחום הליווי הפיננסי והמשכנתאות.
 • שלטונות המס בתחום מס שבח מקרקעין.

מקצוע שמאי מקרקעין, הלך והתפתח בשנים האחרונות ותפס את מקומו ואת מעמדו בין המקצועות החופשיים הבסיסיים. הזדקקות לשמאות מקרקעין העמיקה בשני העשורים האחרונים. בעוד שבעבר רק מתי מספר נזקקו לשירותיו של השמאי. הרי עתה השמאי ממלא פונקציות רבות בתחומי המשק והכלכלה.

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא לשמש מעין ‘מורה נבוכים’ לכל הפעילים בשוק. שמאי המקרקעין נדרש לשמש כמומחה וכצופה נאמן בשוק המקרקעין הדינאמי, כזה שחייב להבין את הכוחות המשפיעים עליו ולשלוט בתחומי המשפט, הכלכלה, החברה וההנדסה, על מנת שחוות דעתו ועצותיו יעזרו לכל המעורבים בשוק לשקול את צעדיהם ולקבל את החלטותיהם.

ככל שהקרקע הופכת לנדירה ויקרה יותר, ככל שנדרשים יותר אישורים לצורכי בניה, וככל שחוקים שונים מסבכים את העסקה (מאחוזי בניה ויעודי שימוש ועד לתקנות הבנקים וחוקי המס), עולה ערכו ומתגברת חשיבותו של שמאי המקרקעין. שמאות מקרקעין הוא מקצוע צעיר יחסית, שמספר הנמנים עליו אינו גדול, והוא נחשב כמקצוע מבוקש. המקצוע ממלא פונקציות רבות בתחומי המשק והכלכלה, ותפקידו של השמאי מגוון ומעניין.

בחודש יולי 2006 נכנס לתוקף תקן חשבונאות מספר 29, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). תקן זה קובע כי החל מהרבעון הראשון של שנת 2008 חברות ציבוריות בישראל, ייערכו את דו”חותיהן הכספיים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים.
לציבור שמאי המקרקעין נפתח חלון הזדמנויות גדול להשתלב בעולם החשבונאות המודרני, בין השאר ע”י אימוץ של מערכת כללים מקצועיים (גילויי דעת) שתופעל ע”י החברים בעת מתן חוות דעת לצורך הכללתן בדו”חות הכספיים.

מטרת גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
להכין את המשתתפים לבחינות הרישוי מטעם מועצת שמאי המקרקעין בישראל, לשם קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

קהל היעד לקורס גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
אקדמאים בכל התחומים, הנדסה אזרחית, ארכיטקטורה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, גיאוגרפיה, אגרונומיה, רואי חשבון, הנדסה תעשיה וניהול, המעוניינים ברישיון מטעם משרד המשפטים, לעסוק בתחום.

משך הלימודים של גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
לימודי שמאות ומקרקעין נמשכים כ 600  שעות לימוד אקדמיות , פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, לימודי ערב במשך כשנתיים.

תנאי קבלה
בוגרי תואר ראשון ממוסד ישראלי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

תעודה
רישיון שמאי מקרקעין יוענק לבוגרים, בכפיפות לתנאים הבאים :

 • עמידה בהצלחה בבחינות מועצת שמאי המקרקעין בישראל.
 • התמחות אצל שמאי מקרקעין מוסמך.
 • בעל השכלה אקדמית המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • גיל מעל 23 שנים.

בנוסף, לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית לימודים

יסודות המימון
ושימושם בשומת מקרקעין

 1. עקרונות ושיקולים במטרות השומה השונות: אמדן שווי שוק; בטוחות לאשראי; הנפקת מניות ואג”ח; הערכת חברות; לוחות הקצאה ואיזון; ליווי פיננסי; עסקות קומבינציה לסוגיהן; נושאי חכירה; נושאי ביטוח שונים; הפקעות על פי חוקי ההפקעה השונים; ביתור שטחים; הערכת נזקי הפקעה (לרבות התקרבות דרך למקרקעין וכל נזק אחר); מיסוי לפי חוקי המיסוי השונים; קביעת פיצויי פינוי לכל סוגי המקרקעין, וכן לעסקים ולמוניטין; פגיעה במקרקעין לפי סעיפים 197 ו-200 לחוק התכנון והבניה; היטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה; פירוק שיתוף במקרקעין;
 2. עקרונות ושיקולים בשומת סוגי מקרקעין: קרקע פנויה; שטחים מבונים; זכויות בניה; שטחים בלא זכויות בניה נכסים מניבים וכיו”ב;
 3. עקרונות ושיקולים בהערכת מקרקעין לפי סוגי ייעוד ושימוש: מגורים לסוגיהם (דירות מגורים בבניה רוויה, בניה צמודת קרקע, בניה מעורבת); חצרות וגגות; מסחר; משרדים; שטחים מסחריים בתצורותיהם השונות (לרבות מרכזי מסחר, קניונים וכיו”ב); תעשיה; מלאכה; תעסוקה; אחסנה; נכסים חקלאיים; קרקעות לתכנון בעתיד וקרקעות “ספקולטיביות”; בתי מלון והארחה; בתי אבות ודיור מוגן; דירות נופש; תחנות תדלוק; ייעודים ציבוריים (לרבות ייעודים מיוחדים דוגמת חניונים וחניות, זכויות אוויר (Air Rights ), מוניטין, חופי ים ונכסי חוף, מקרקעין לייעוד ספורט ונופש, נמלי ים ואוויר, מסופים בתחבורה יבשתית);
 4. עקרונות ושיקולים בהערכת מקרקעין לפי סוגי זכויות במקרקעין: זיהוי זכויות בנכס והגדרתן (The Bundle Of Rights Theory ); שומת קרקע משלימה ונשלמת; זכויות חלקיות בנכסים (Partial Rights In Real Estate Properties ) לרבות: בר-רשות, שוכר, מחזיק במקרקעין, דייר מוגן, וזכויות אחרות מכוח חוק המקרקעין; בעלות מלאה (Fee Simple ); בעלות בחלקים בלתי מסוימים (מושעא); פיצול חבילת הזכויות (במישור המשפטי, הכלכלי והפיסי); עקרונות בשומת חכירות לסוגיהן (מינהל מקרקעי ישראל ואחרים), לרבות שווי זכויות חוכר מחכיר ושווי זכות החכירה עצמה; עקרונות שומת נכסים מוחזקים על ידי דיירים מוגנים, לרבות דמי מפתח, זכויות הדייר, זכויות הבעלים והנכס התפוס עצמו.

סיכום הקורס

 1. השלמות לבחינה.
 2. תרגולים לבחינה.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות