בחרו עמוד

קורס דיני מיסים א’ – מועצת רו”ח

רקע 
רואה חשבון היינו אחד התפקידים הבכירים והמרכזיים במערכת הפיננסית והעסקית.
החלק המוכר ביותר מבין תפקידיו של רואה חשבון הוא ביקורת חשבונות בה מחוייבת על פי חוק כל חברה בישראל. על פי החוק חייב כל דוח כספי להיות מבוקר על ידי רואה חשבון מוסמך, שיחווה את דעתו על הדוחות ועל התאמתם לכללים החשבונאים המקובלים. זהו כיום תחום העיסוק העיקרי של רואי חשבון בישראל.

בנוסף אל שירותי ביקורת החשבונות, יכול רואה חשבון לספק שירותים נלווים רבים, הכוללים ייעוץ בנושאי מס, ייעוץ בנושאי כספים,
ייצוג החברה בפני שלטונות המס ועוד.

בשל הידע המיוחד אותו אוספים רואי חשבון בעבודתם, הפכו רואי חשבון למבוקשים לעמדות ניהול בכירות בחברות בהן תופסים הנושאים הפיננסיים מקום מרכזי. העמדות אותן תופסים רואי חשבון בחברות כוללות עמדות ניהול כספים, ניהול פיננסי, גזברות, בנקאות, ייעוץ השקעות, ניהול תקציבים, ביקורת פנימית, חשבות וניהול כללי.

מסלול הלימודים לראיית חשבון מקנה ידע במספר תחומי מפתח במשק – חשבונאות, כלכלה, ניהול ומשפט.
רואי החשבון מאיישים תפקידים בכירים במשק כמנהלי חברות, בנקאים, יועצים פיננסים, מבקרים ועוד.

עפ”י חוק רואה חשבון יש לעמוד בשלושה תנאים כדי לקבל  תעודה של רואה חשבון:

 א.      מעבר של מבחני מועצת רואי חשבון.
 ב.      התמחות במשך שנתיים אצל רואה חשבון.
 ג.       גיל 23 ומעלה.

מבחני ההסמכה של ראיית חשבון נחלקים לארבע קבוצות עפ”י הפירוט הבא:

שם הקבוצה

 שם המבחן

ביניים א’

 • מבוא לחשבונאות
 • משפט עסקי

ביניים ב’

 • כלכלה
 • יסודות ביקורת החשבונות
 • תמחיר וחשבונאות ניהולית

סופיות א’

 • סטטיסטיקה
 • חשבונאות פיננסית
 • דיני תאגידים ומסחר
 • מימון
 • טכנולוגיות מידע
 • דיני מיסים א’

סופיות ב’

 • תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת
 • דיני מסים ב’
 • ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

קהל יעד 
תלמידים שניגשים אקסטרנית לבחינה בדיני מיסים א’ (מועצת רו”ח).

מטרות הקורס 
הכנה יסודית לבחינה בדיני מיסים א’ (מועצת רו”ח) תוך לימוד ותרגול כל נושאי הבחינות.

היקף הלימודים 
כ- 130 שעות לימוד אקדמיות (26 מפגשים).

תעודה 
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

שיטות הלימוד 
הלימודים כוללים פתרון מבחנים, הרצאות פרונטאליות ותרגול רב.

מועדי בחינות
הבחינה מתקיימת על-ידי מועצת רואי החשבון בשני מועדים כל שנה – באביב (מאי/יוני/יולי) ובסתיו (נובמבר/דצמבר/ינואר).

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית הלימודים

דיני מיסים א’ (מועצת רו”ח)

פתרון מבחנים במיסים ותרגול רב בנושאים הבאים :

 1. מבוא למסים (לרבות הגדרת מס, אגרה, מחיר, היטל, דמי השתתפות והסמכות להטילם ועקרונות שיטת המס).
 2. פרשנות דיני המס.
 3. בסיס הדיווח.
 4. מקורות ההכנסה.
 5. הוצאות.
 6. פטורים.
 7. הפסדים.
 8. הימנעות ממס ועסקאות מלאכותיות.
 9. שינוי יעוד.
 10. מיסוי רווחי הון (לרבות הוראות פרק ה’ לפקודת מס הכנסה וחישוב רווח הון במכירת מניות ופירוק תאגידים).
 11. מיסוי תאגידים (לרבות מיסוי חברות, שותפויות, חברות שקופות, אגודות שיתופיות, קיבוצים).
 12. מיסוי היחיד (לרבות: חישוב מאוחר ונפרד, ניכויים וזיכויים ליחיד, מיסוי ביטוח סוציאלי (קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה), קצבאות, פיצויי פיטורין, התרת הוצאות מחקר ופיתוח, תרופות, השקעה בשותפויות נפט).
 13. ביטוח לאומי (לרבות: סכום החיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, סיווג מבוטחים, חובות רישום, דיווח ותשלום (לא כולל גמלאות).
 14. מיסוי מכשירי השקעה (לרבות: ניירות ערך הנסחרים בישראל ובחו”ל, הכנסות ריבית, פיקדונות בארץ ובחו”ל, מכשירים נגזרים, וקרנות נאמנות).
 15. מבוא למיסוי בין-לאומי (למעט: חברת משלח יד זרה, חברה נשלטת זרה,  זיכויים ואמנות למניעת כפל מס).

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות