בחרו עמוד

קורס דיני מיסים ב’ – מועצת רו”ח

רקע 
רואה חשבון היינו אחד התפקידים הבכירים והמרכזיים במערכת הפיננסית והעסקית.
החלק המוכר ביותר מבין תפקידיו של רואה חשבון הוא ביקורת חשבונות בה מחוייבת על פי חוק כל חברה בישראל. על פי החוק חייב כל דוח כספי להיות מבוקר על ידי רואה חשבון מוסמך, שיחווה את דעתו על הדוחות ועל התאמתם לכללים החשבונאים המקובלים. זהו כיום תחום העיסוק העיקרי של רואי חשבון בישראל.

בנוסף אל שירותי ביקורת החשבונות, יכול רואה חשבון לספק שירותים נלווים רבים, הכוללים ייעוץ בנושאי מס, ייעוץ בנושאי כספים, ייצוג החברה בפני שלטונות המס ועוד.

בשל הידע המיוחד אותו אוספים רואי חשבון בעבודתם, הפכו רואי חשבון למבוקשים לעמדות ניהול בכירות בחברות בהן תופסים הנושאים הפיננסיים מקום מרכזי. העמדות אותן תופסים רואי חשבון בחברות כוללות עמדות ניהול כספים, ניהול פיננסי, גזברות, בנקאות, ייעוץ השקעות, ניהול תקציבים, ביקורת פנימית, חשבות וניהול כללי.

מסלול הלימודים לראיית חשבון מקנה ידע במספר תחומי מפתח במשק – חשבונאות, כלכלה, ניהול ומשפט.
רואי החשבון מאיישים תפקידים בכירים במשק כמנהלי חברות, בנקאים, יועצים פיננסים, מבקרים ועוד.

עפ”י חוק רואה חשבון יש לעמוד בשלושה תנאים כדי לקבל  תעודה של רואה חשבון:

 א.      מעבר של מבחני מועצת רואי חשבון.
 ב.      התמחות במשך שנתיים אצל רואה חשבון.
 ג.       גיל 23 ומעלה.

מבחני ההסמכה של ראיית חשבון נחלקים לארבע קבוצות עפ”י הפירוט הבא:

שם הקבוצה

 שם המבחן

ביניים א’

 • מבוא לחשבונאות
 • משפט עסקי

ביניים ב’

 • כלכלה
 • יסודות ביקורת החשבונות
 • תמחיר וחשבונאות ניהולית

סופיות א’

 • סטטיסטיקה
 • חשבונאות פיננסית
 • דיני תאגידים ומסחר
 • מימון
 • טכנולוגיות מידע
 • דיני מיסים א’

סופיות ב’

 • תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת
 • דיני מסים ב’
 • ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

קהל יעד 
תלמידים שניגשים אקסטרנית לבחינה בדיני מיסים ב’ (מועצת רו”ח).

מטרות הקורס 
הכנה יסודית לבחינה בדיני מיסים ב’ (מועצת רו”ח) תוך לימוד ותרגול כל נושאי הבחינות.

היקף הלימודים 
כ- 130 שעות לימוד אקדמיות (26 מפגשים).

תעודה 
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

שיטות הלימוד 
הלימודים כוללים פתרון מבחנים, הרצאות פרונטאליות ותרגול רב.

מועדי בחינות
הבחינה מתקיימת על-ידי מועצת רואי החשבון בשני מועדים כל שנה – באביב (מאי/יוני/יולי) ובסתיו (נובמבר/דצמבר/ינואר).

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית הלימודים

מרתון דיני מיסים ב’ (מועצת רו”ח)

פתרון מבחנים במיסים ותרגול רב בנושאים הבאים :

 1. מיסוי בין-לאומי (לרבות: אמנות למניעת כפל מס שעליהן חתומה מדינת ישראל).
 2. הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), התשכ”ג – 1963 והתקנות שהותקנו מכוחו (לרבות: חיוב במס מכירה, חיוב במס רכישה והיטלי השבחה).
 3. מיסוי קבלנים ועבודות ארוכות טווח.
 4. הוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ”ה – 1985 והתקנות שהותקנו מכוחו.
 5. חוקי העידוד לרבות הוראות חוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט – 1959 והתקנות שהותקנו מכוחו, והוראות חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ”ט 1969.
 6. מיסוי תוכניות תגמול והטבות לעובדים.
 7. מיסוי מוסדות ציבור ומוסדות ללא כוונת רווח.
 8. מיסוי שינוי מבנה (הוראות חלק ה- 2 לפקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחן).
 9. הליכי שומה, השגה וערעור.
 10. הליכי גביה וניכוי במקור.
 11. הוראות ניהול ספרים לצורכי מס.
 12. הוראות חוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975,והתקנות שהותקנו מכוחו.
 13. עקרונות תכנון המס.
 14. דרך פעולתו של רואה החשבון בפני רשויות המס.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות