בחרו עמוד

קורס הכשרה מעשית למנהלי חשבונות

מטרות קורס הכשרה מעשית למנהלי חשבונות [קורס רענון הנהלת חשבונות]

•   לסייע, ולהקל על תהליך מציאת עבודה, ולבוא לראיון עבודה מוכן ומקצועי.

•   להכשיר מנהלי חשבונות לבצע עבודות מגוונות בתחום המעשי.

•   להקנות ידע נרחב בתחום החשבונאות המעשית.

•   לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

•   להקנות נוהלי עבודה נאותים על-פי עקרונות חשבונאיים מקובלים.

הקורס מיועד

קורס הכשרה מעשית למנהלי חשבונות [קורס רענון הנהלת חשבונות] מיועד למנהלי חשבונות סוג 2 וסוג 3, יועצי מס ולרואי חשבון, שחסרה להם הכשרה המעשית בתחומים השונים של הנהלת חשבונות.

היקף הלימודים

כ – 130 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה

תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בכל דרישות הקורס. התעודה מקבילה לניסיון מעשי של שנת עבודה אחת בפועל.

תכנית הלימודים

 

נושא

תכנית לימודים

התמחות בעבודה מעשית ובתכנה להנהלת חשבונות כפולה – “חשבשבת”

 

 1. הקורס יתחיל בלימוד ורענון תכנת “חשבשבת”. לאחר מכן כל תלמיד מקבל תיק מסמכים בכל תחומי הנהלת חשבונות, עליו הוא עובד באופן עצמאי ובקצב אישי משלו עם הדרכה צמודה
 2. הכרת המחשב האישי ומערכת ההפעלה ומושגי יסוד במחשוב
 3. היכרות מלאה עם תכנת “חשבשבת”
 4. הקניית ידע תפעולי ומעשי והכשרה מעשית
 5. הקמת חברה חדשה, פתיחת סוגי תנועה, פתיחת חשבונות
 6. קליטת פקודות יומן שקלי ומט”ח, וקליטת תנועות צפויות
 7. גיבויים והתאמות בנק וניתוח כרטיסים
 8. הגדרת חתכים ושימוש בהם. שינוי בררת מחדל, תיקון וביטול פקודות יומן
 9. תיקון וביטול הגדרות, מעבר שנה
 10. שיווק ומלאי
 11. אשראי דוקומנטארי
 12. אשראי ספקים
 13. קרן מימון משלוחי יצוא
 14. פיקדונות מט”ח
 15. הזנת חשבוניות ספקים והוצאות
 16. הפקדות בנק דחויים וכרטיסי אשראי
 17. יבוא ועמילות מכס
 18. פירעון דחויים
 19. התאמות בנקים, ספקים ולקוחות
 20. סגירת התאמות
 21. מאזן שנתי ודוח רווח והפסד
 22. מאזן בוחן
 23. דו”ח מע”מ ודו”ח מקדמות מס הכנסה
 24. כרטסת הנהלת חשבונות
 25. דו”ח ניכוי במקור
 26. דו”ח גיול חובות
 27. דו”ח אובליגו
 28. ניתוח כרטיסים
 29. תזרים מזומנים
 30. הפקת דוחות ומילואם בפועל

התמחות בתכנה להנהלת חשבונות חד-צידית

 1. הקמת סעיפי ספר תקבולים ותשלומים תוך הכרת חישובי המע”מ השונים
 2. הקמת כרטסת לקוחות וכרסת ספקים
 3. קליטת הכנסות (תקבולים) והוצאות (תשלומים)
 4. קליטת ניכויים במקור
 5. דו”ח מקדמות מס הכנסה – חודשי ודו חודשי
 6. דוחות מע”מ – חודשי ודו חודשי
 7. דו”ח רווח והפסד שנתי/רבעוני/חודשי
 8. הדפסת ספר תקבולים ותשלומים ויומני קליטה
 9. הדפסת כרטסת לקוחות/ספקים
 10. פתיחת כרטיסים במספר בלתי מוגבל
 11. הפקת אישורי ניכוי במקור לספקים (טופסי 857)
 12. אפשרות הפקת דו”חות ברצף למספר עסקים
 13. ניתוח כרטיסים לפי סוגים שונים וניתוח יתרות כרטיסים בחתך חודשי
 14. הפקת דו”ח הכנסות והוצאות מפורט לפי חודש
 15. הפקת דו”ח תקופתי רבעוני הכולל השוואה לנתוני הרבעון המקביל בשנת המס הקודמת
 16. הפקת דו”ח רווח והפסד הכולל השוואה לנתוני שלוש שנות המס הקודמת

התמחות בהכנת משכורות

 

 1. הקמת חברה חדשה, והזנת נתוני חברה
 2. הזנת פרטי עובד
 3. טבלאות שכר
 4. ברוטו, נטו, ברוטו על
 5. ניכויי חובה
 6. קופות גמל וקרנות השתלמות
 7. ניכויי רשות
 8. פקודת משכורת
 9. תמחיר ותמחור
 10. דיווחים לרשויות המס
 11. דיווחים פנימיים ולגורמים חיצוניים
 12. חישוב תלושים
 13. תיקון או ביטול תלוש
 14. טיפול ברכיבי שכר מיוחדים
 15. הגדרות רכיבים קבועים, חד פעמיים ועתידיים
 16. חישובי עמלות לעובדים
 17. חישוב מע”מ
 18. רכיבים אינפורמטיביים
 19. טיפול בהלוואות
 20. הקמת הסכמים; חופשה, הבראה ומחלה
 21. חישוב אוטומטי של זכאות לימי חופשה, הבראה ומחלה
 22. פריסת תשלומים
 23. הדפסת דוחות חודשים
 24. מילוי טופסי 102
 25. דוחות חבות
 26. תביעה לתגמולי מילואים
 27. תביעה לדמי לידה
 28. תביעה לדמי אבטלה
 29. תביעה לדמי פגיעה בעבודה
 30. עדכון ושנוי טבלת מס הכנסה וביטוח לאומי
 31. העברת פקודות יומן מתוכנת השכר לתוכנת הנה”ח
 32. עדכון תוספת יוקר
 33. הדפסת טופסי 101, 106, 126 ודיווחים חיצוניים

התמחות בגיליון אלקטרוני Excel

 1. מבנה מסך, שורת נוסחאות
 2. הוספה וסגירת סרגל כלים
 3. עבודה בו זמנית עם מספר גיליונות, הכנסת נתונים לתחום מוגדר
 4. מחיקת נתונים, מחיקת עיצובים
 5. פיתול טקסט, שנוי רוחב עמודה, או גובה שורה, גלישת טקסט
 6. הסתרת עמודות או שורות, הוספת עמודות או שורות, הוספה ומחיקת הערות
 7. העתקת נתונים לפי יחס קבוע, שמירת קבצים
 8. שימוש בנוסחאות ופונקציות שונות
 9. ביקורת נוסחאות, העברה והעתקת נתונים, הדבקה מיוחדת
 10. העתקת נתונים מתוכנה לתוכנה. העתקת נוסחאות
 11. חישוביים סטטיסטיים, עיצובים ועיצוב מותנה
 12. הקפאת חלוניות, העברה והעתקת גיליון, הגדרת כותרת עליונה ותחתונה
 13. הגדרת עמוד, קישור בין גיליונות
 14. שורות חוזרות בראש כל עמוד, עמודות חוזרות בצד כל עמוד
 15. התניות פשוטות ומורכבות, מיון וסינון
 16. פירעון הלוואות, יחסים מוחלטים ומשתנים
 17. תרשימים
 18. סיכומי ביניים, תזרים מזומנים וטבלת ציר
 19. פתיחת תיקיות, מחיקת קבצים, העתקת קבצים מספריה לספריה, גיבויים
 20. הפקת דוחות

התמחות בתכנה לדוחות שנתיים

 

 1. הקמת נישומים
 2. הקמת עסקים
 3. טופס פחת ; למס הכנסה, לספרים, ומתואם
 4. השבחות ותוספות, מכירה חלקית
 5. מעבר משנה לשנה והסבת נתונים משנה לשנה
 6. טופס דולרי/מט”ח
 7. מיונים לפי קבוצה, סניף ומחלקה
 8. קליטת נכסים ומכירת נכסים
 9. הפקת דוחות תקופתיים
 10. פקודת פחת להנה”ח
 11. יצוא ל EXCEL –
 12. מכירת נכסים
 13. חישוב רווחי הון
 14. קיזוזי הפסדים
 15. שחלוף נכסים
 16. הקמת סעיפים לרווח והפסד
 17. קליטת רווח והפסד ללא פירוט נוסף לכל סעיף
 18. קליטת רווח והפסד כולל פירוט של עד 4 רמות לכל סעיף
 19. קליטה והדפסה עם השוואה לשנים קודמות
 20. דחיסה ושינוי של סעיפים
 21. קליטת כלי רכב
 22. חישוב הוצאות רכב מוכרות והוצאות רכב לא מוכרות (הוצאות עודפות)
 23. קליטה לפי פרק ג’ לחוק התאומים
 24. חישוב לפי פרק ג’  לחוק התאומים
 25. קליטה וחישוב המס השנתי
 26. אופטימיזציה של ניכויים אישיים וזיכויים אישיים
 27. שומה למס הכנסה
 28. שומה לביטוח לאומי
 29. הפקת דוחות

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות