בחרו עמוד

קורס הכשרת דירקטורים

מבוא
ההתפתחויות, ההתמודדויות העסקיות והחידושים בתחום הניהול הבכיר מעמידה אתגר המחייב הרחבת ידע והתמקצעות בענפי הניהול השונים.
קורס זה נועד להקנות ידע תיאורטי מעמיק בשילוב כלים מעשיים ויישומיים על מנת לתמוך, להכשיר ולהוביל את הדירקטור בתהליכי קבלת ההחלטות על סמך שיקולים הנשענים על ידע והתנסות מעשית בתחום .
חשיבות הקורס היא בעיקר בשימת הדגש על הקף האחריות המוטל על כל דירקטור ונושא משרה בכירה הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות. לאחרונה הוחמרו אמצעי הפיקוח והענישה המשפטיים כלפי דירקטור ומנהלים בכירים, וזאת בעיקר לאחר פרשיות כגון : גבעוני-פלד, מפולת קלאב מרקט, בנק למסחר, ועוד. שלב הכרחי בהתמודדות מוצלחת עם תפקידים אלו, אשר סמכות וכבוד בצידם, הוא רכישת ידע בתחום המותר והאסור למנהלים.

מטרת הקורס
 • להכשיר מועמדים לתפקידי דירקטור.
 • לחזק דירקטורים ומנהלים מכהנים.
 • להעניק למשתתפים ידע, כלים ומיומנויות שיסייעו להם למלא את תפקידם במערך הניהול של הפירמות העסקיות והציבוריות.
 • עיצוב תפקודם של המשתתפים בקורס במילוי תפקידם כדירקטורים, ונושאי משרה בכירים, לרבות שמירה על מסגרות הדין והתקנות ומילוי חובת האמונים וחובת הזהירות החלות עליהם.
 • הצגת הסוגיות המשפטיות המרכזיות והאקטואליות בשוק הישראלי המתייחסות לדירקטור ונושא משרה בכירה, וניתוחן, והגדרת תפקידי הדירקטור, סמכויותיו, חובותיו וזכויותיו.
 • הכרת מערכת היחסים המורכבת בין הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לבין גופים אחרים, תוך ניתוח מערכות יחסים בהתאגדויות השונות.
 • הארת עקרונות מרכזיים בניהול הפיננסי, ושימת דגש על הביקורת והדיווחים הנדרשים מהדירקטוריון ומההנהלה בארגון.

היקף הלימודים
כ- 120 שעות אקדמיות

קהל היעד
 • למנהלים המבקשים להרחיב אופקים לרכוש ידע תיאורטי ויישומי.
 • לעוסקים בתחומים מקצועיים המיועדים לתפקידי דירקטורים.
 • למנכ”לים.
 • ליועצים משפטיים.
 • למזכירים
 • לרואי חשבון
 • למנהלים בכירים המיועדים לתפקידי דירקטור.

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים
נושא

תכנית הלימודים

הכשרת דירקטורים

 1.  מבוא לכלכלה וכלכלת ישראל.
 2. התאגדויות עסקיות בישראל: חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה.
 3. ” משולש הכוח” העסקי – הדירקטוריון, ההנהלה, בעלי המניות.
 4.  האחריות האזרחית / פלילית של הדירקטור.
 5.  סוגי התאגדויות בישראל ושינויים מבניים.
 6.   מבנה שוק ההון בישראל עקרונות חוק החברות החדש.
 7.  תפקיד הבעלים מול המערכת העסקית.
 8.  נושאי משרה בחברה- כשירות, מינוי, התפטרות, פיטורין.
 9.  חובת האמונים של נושאי משרה.
 10.  תכנון אסטרטגי בחברה.
 11.  ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי.
 12.  כללים חשבונאיים מקובלים.
 13.  איתור תקלות בדוחות חשבונאיים.
 14.  היבטי מיסוי מקומיים ובינלאומיים.
 15.  שיטות לתגמול בכירים.
 16.  מנגנוני ביקורת בחברות פרטיות וציבוריות.
 17.   היבטים חשבונאיים של חלוקת רווחים.
 18.  מיזוגים ורכישות.
 19.  אסטרטגיה עסקית.
 20.  אחריות הדירקטור לביקורת ובקרה.
 21.  הדח”צ והמשקיעים המוסדיים.
 22.  תגמול הדירקטור.
 23.  תפקיד הדירקטור מול מבקר פנים וועדת ביקורת.
 24.  היבטים התנהגותיים בעבודת הדירקטוריון.
 25. סימולציות.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות