בחרו עמוד

קורס הנהלת חשבונות – סוג 2 (מתקדם)

באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

אחוז המסיימים גבוה מהממוצע הארצי!

אודות לשכת רואי החשבון

לשכת רואי חשבון נוסדה בשנת 1931 ומאגדת למעלה מ-11,000 רואי חשבון העוסקים במקצוע ו-130 חברים נלווים בינלאומיים.

לשכת רואי חשבון הינה הארגון היחידי של בעלי מקצוע חופשי בישראל העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע כאשר בנוסף מקפידה הלשכה להיות מעורבת בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק.

לשכת רואי חשבון פרסמה תקנים בתחומי החשבונאות והביקורת, היא מעורבת בהליכי חקיקת המסים ומלווה אותה בכל שלביה.

לשכת רואי החשבון מקיימת ועדות קשר עם רשויות המסים, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, מרכז ההשקעות, המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רבים אחרים.

לשכת רואי החשבון החליטה לקחת על עצמה את תחום הנהלת החשבונות בעקבות הרצון לשמור על רמה גבוהה של תחום חשוב זה.

הדרישה במקומות עבודה רבים למנהלי חשבונות, הניעה מהלך של הרחבת תכנית הלימודים לקראת מבחן ההסמכה של מנהל חשבונות – סוג 1 (בסיסי), מטעם לשכת רואי החשבון.

“המכללה למיסים ולחשבונאות” מכינה את הלומדים בקורס הנהלת חשבונות – סוג 1 (בסיסי), הן למבחן העיוני והן למבחן המעשי של לשכת רואי החשבון.

הריכוז המקצועי של קורס הנהלת חשבונות – סוג 1 (בסיסי), מתבצע ע”י מומחה המס יניב גבריאל, עו”ד ויועץ מס אשר ידוע בבקיאותו הרבה בתחום החשבונאות בכלל ובתחום הנהלת החשבונות בפרט.

מומחה המס יניב גבריאל, עו”ד ויועץ מס שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסים ושינויי חקיקה ודרכי הטמעתם בסביבת מערכות מידע ממוחשבות, וכן מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית ט.מ.ל. מערכות מידע בע”מ.

“המכללה למיסים ולחשבונאות” היא המובילה בארץ בתחום הכנת תלמידים למבחן ההסמכה של הנהלת חשבונות – סוג 1 (בסיסי), של לשכת רואי החשבון והיא בעלת הצוות המקצועי והמיומן ביותר בנושא.

בנוסף לקורסים להנהלת חשבונות, מבצעת “המכללה למיסים ולחשבונאות” גם השתלמויות שנתיות למנהלי חשבונות וזאת כדי לשמר את רמתו המקצועית של מנהל החשבונות גם לאחר שסיים את הקורס.

לשכת רואי חשבון מפקחת ומסמיכה בוגרים בקורסי הנהלת החשבונות וזאת במטרה להכשיר מנהלי חשבונות ברמה הגבוה ביותר לשוק העבודה בישראל

מבוא

במאה ה- 20 היינו עדים להתפתחותו של מקצוע החשבונאות בכלל והנהלת החשבונות בפרט למקצוע גלובלי של ממש. קשה למצוא תחום נוסף אשר, בדומה להנהלת החשבונות, ניתן לפגשו בתכיפות כזו בחיי היום-יום, ואשר מעורב בכל תחומי החיים.

הנהלת חשבונות מתבצעת הן באופן וולונטרי והן בכפוף להוראות חוקיות. במסגרות מסוימות, בהעדר מחויבות חוקית כלשהי, משמש החשש מאובדן שליטה כמניע לניהול חשבונות, מכיוון שניהול חשבונות תקין מאפשר תכנון הקצאת המשאבים הכספיים ומעקב אחר ניתובם.

ניהול חשבונות שיטתי מאפשר תרגום מטרות ויעדים למונחים כספיים, התחקות אחר דרכי העמידה בהם, וסיכום התוצאות הכספיות תוך הפקת לקחים.

החובה הסטטוטורית לנהל פנקסי חשבונות נגזרת ממספר מקורות.

 • הוראות בפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף הקובעות את הכללים לניהול מערכת הנהלת החשבונות לפי סוג העסק.
 • חוק ניירות ערך ותקנותיו, חוק החברות וחוק העמותות קבעו גם הם כללים לעריכת דוחות כספיים ולניהול פיקוח ומעקב אחר הרישומים החשבונאיים בתאגידים עליהם חלים חוקים אלו.
 • חוק הבנקאות וחוק הפיקוח על עסקי הביטוח מסמיכים את המפקחים על הבנקים והמפקח על הביטוח לקבוע כללים לעריכת דוחות כספים בבנקים ובחברות הביטוח.
 • הגוף המרכזי אשר מוביל בישראל בתחום התקינה החשבונאית הוא המוסד לתקינה חשבונאית אשר הוקם ב- 1997. המוסד לתקינה חשבונאים מפרסמים הוראות וכללים לעריכת דוחות כספיים בדרך של פרסום תקני דיווח מקצועיים. תקנים אלו משמשים את כל מי שעוסק בביקורת ועריכת דוחות כספיים. בכפוף להנחיות חוקיות ספציפיות.בעולם הגוף המוביל בתקינה חשבונאית הוא הועדה לתקנים בינלאומיים בחשבונאות INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE (יאס”ק – IASC) . לאחרונה אימץ המוסד לתקינה חשבונאית את התקנים שמפרסם היאס”ק.

אחד המאפיינים, המייחד את מקצוע הנהלת החשבונות ממקצועות אחרים הוא :

עם ביצוע מלאכתם של מרבית בעלי המקצועות האחרים, תם ונשלם המעגל. לא כן עבודת מנהל החשבונות. משנעשתה מלאכתו – עדיין ניתן עוד להפוך ולהפוך בה, תוך קבלת היזונים חוזרים ונשנים, בהיות פרי עבודתו נתון לביקורת לא רק מצד מזמין העבודה המשלם את שכרו, אלא גם מצד מספר גורמים נוספים, בין אם זה מבקר החשבונות (רואה החשבון), ובין אם אלה רשויות המס. כשבחברות ציבוריות עסקינן, בוחנת את המוצר גם עינה של רשות ניירות הערך, במלאה את תפקידה בשמירה על אינטרס הציבור. בעקבות ביקורות של גורמים אלה ייתכן ויידרשו השלמות, תיקונים ופעולות נוספות בהנהלת החשבונות.

הנה כי כן, מנהל החשבונות אינו פועל בחלל ריק. עליו להיות בקיא בכללי חשבונאות מקובלים הנקבעים על-ידי מוסדות תקינה חשבונאית, ועליו לספק מוצר איכותי ומקצועי העומד לביקורתם של גורמים מקצועיים אחרים.

בפרוס המאה ה- 21, מושפע מקצוע הנהלת החשבונות מסדרה של כוחות חדשים.

להלן שלושה היבטים של הסביבה העסקית המשתנה :

 • המהפכה במידע ובטכנולוגיה, מלווה, בין היתר, ב”חיסול” תיעוד, בשל יצירת סביבה נטולת נייר, סביבה בה חילופי נתונים אלקטרוניים הופכת ונעשית שכיחה בעסקים רבים.
 • ההתרחבות העסקית הגלובלית מאפשרת לעסקים להתבונן אל מעבר לגבולות ארציים, ולהרחיב את פעולותיהם העסקיות. במיוחד אמורים הדברים לאור הליברליזציה שהונהגה לאחרונה בהקשר לפעילות של ישראלים בחו”ל ופעילות במט”ח.
 • זרמים גלובליים של מידע וידע מתאפשרים כתוצאה מטלקומוניקציה חובקת עולם, צמיחה מטאורית של האינטרנט, עם יכולת ביצוע עסקים ויצירת קשר עם הזולת בכל מקום בעולם.

במקביל למורכבות הגוברת של עולם החשבונאות והרחבת האופקים הנובעת מהתפתחות הטכנולוגיה, מוסדות תקינה חשבונאית ממשיכים לפתח תקנים חדשים שישלימו וירחיבו את התקנים הבסיסיים, וכן ממשיכים להכניס שינויים בתקנים קיימים בהתאם לשינויים בדרישות ובצרכי המשתמשים. על העוסקים בהנהלת חשבונות יהא להתאים עצמם לתמורות ולחידושי התקינה מעת לעת בשאיפתם לבצע מלאכתם נאמנה.

לאור התפתחויות אלה, נבנתה בלשכת רואי חשבון תוכנית לימודים שכוללת עדכונים והגדרה מחדש של תחומי הלימוד ורמת המקצועיות (סוגי מנהלי חשבונות) במקצוע הנהלת החשבונות.

סיווג מנהלי חשבונות לרמות

הסיווג המקצועי לרמות נועד לתת מענה לשני צרכים:

 1. צרכי שוק העבודה שוני בדרישות התפקיד ובמורכבותו מחייב רמות שונות של בעלי מקצוע, ולפיכך רמות שונות של הכשרה. דרוש כי הרמות המקצועיות תקבענה כך שתשקפנה אוכלוסיות שונות של מנהלי חשבונות הניתנות להבחנה מבחינת רמת העיסוק ודרישותיו בשוק.
 2. צרכי קהל היעד – מנהלי חשבונות בכח ובפועל יכולתו של קהל יעד מסוים להפיק תועלת מהכשרה מקצועית תלויה בקיום התאמה בין רמת ההכשרה לבין יכולותיו. קהל יעד בעל יכולות וכישורים ברמות שונות מתאים להכשרות ברמות שונות.

הסיווג לרמות וקביעת תכנים עדכניים לרמות השונות, יתרום לשיפור הרמה המקצועית, ועמה שיפור הדימוי המקצועי של מנהלי החשבונות. יתר על כן קיימת חלוקה ברורה לכל סוג וסוג .

בתוכנית לימודים עדכנית, המוגשת בזאת, נקבעה בכל רמה חבילה מגובשת של נושאים האמורה לספק למנהל החשבונות את מכלול ההכשרה הדרושה לו לשם מילוי סביר של תפקידו בהתאם לצורכי העיסוק.

השינוי המוצע הוא מהותי ותפיסתי כאחד, והוא נועד לחולל שינוי במיצוב ובמעמדו של העיסוק. התווספו לסוגים השונים גם שמות בעלי משמעות.

שלוש הרמות החדשות תשאנה תארים הנבדלים זה מזה בתפקידים ותחומי עיסוק :

סוג 1 – מנהל חשבונות (בסיסי).

סוג 2 – מנהל חשבונות (מתקדם).

סוג 3 – מנהל חשבונות (ראשי).

מטרת הקורס

הכנת לבחינות ההסמכה מטעם לשכת רואי חשבון: מנהל חשבונות – סוג 1 (בסיסי).

מבנה הלימודים

מתכונת מלאה (חלק עיוני ו-חלק מעשי).

היקף הלימודים

בהתאם למסלול הנבחר (בוקר/ערב), כמפורט בתכנית הלימודים.

תנאי קבלה

 • בעלי תעודת מנהל חשבונות – סוג 1 (בסיסי) או עמידה בחשבונאות ב’ ממוסד אקדמי מוכר או תעודת מנהל חשבונות סוג 1 ישן ומבחני כניסה משלימים הכוללים את הסעיפים מתוך תוכנית הלימודים של הנהלת חשבונות- סוג 1 (בסיסי) המפורטים להלן : חשבונאות פיננסית – סעיפים 1.10. עד 1.13 ;  תורת המסחר והמשק – סעיף 2.2 ; חישובים מסחריים – סעיף 3.3. ; חשבונאות מעשית ממוחשבת – סעיפים 4.7 עד 4.18.
 • ועדת קבלה.

תעודה

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תעודת סיווג מקצועי תוענק לעומדים בבחינות הסיווג הנערכות על ידי לשכת רואי החשבון.

תכנית הלימודים

נ ו ש א י   ה ל י מ ו ד

חלק א’  –  חשבונאות פיננסית

1.1 שותפויות
1.2 עסקה משותפת
1.3 משגור
1.4 עסקות במט”ח וטיפול בהפרשי שער
1.5 חשבונות המפעל התעשייתי
1.6 מוסדות ללא כוונת רווח
1.7 רשויות מקומיות
1.8 קבלנים
1.9 שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע
1.10 התקינה החשבונאית

 

חלק ב’  –  חשבונאות מעשית – ממוחשבת 

2 חשבונאות מעשית – ממוחשבת

 

חלק ג’  –  פרויקט גמר

3 הכנת פרויקט גמר


קורסים מתוכננים בהנהלת חשבונות סוג 1 (בסיסי ) + סוג 2 (מתקדם)

הנהלת חשבונות – מבחנים לדוגמא

 

הקורס משמש כמכינה ללימודי ראיית חשבון במוסדות אקדמיים

הקורס משמש כמכינה ללימודי יועצי מס במשרד המשפטים

 

נשמח לסייע לכם, בטלפון : 1-700-700-088.

בהצלחה!.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות