בחרו עמוד

קורס יסודות הכלכלה

הכנה לבחינות הרישוי מטעם משרד המשפטים
לקבלת פרטים נוספים אודות מועצת שמאי המקרקעין בישראל לחץ כאן
לקבלת פרטים נוספים אודות משרד המשפטים לחץ כאן

מבוא
מקצוע שמאי מקרקעין שינה מגמה בשנים האחרונות למקצוע מבוקש ויוקרתי. הביקוש לאנשי מקצוע מיומנים ומוסמכים בתחום הולך וגובר. מורכבותו של שוק הנדל”ן כאחד מאפיקי ההשקעה בישראל המאופיין ביציבות יחסית לאורך זמן, מחייבת אנשי מקצוע בענף. מקצוע שמאות המקרקעין הפך בעשורים האחרונים למקצוע מבוקש, לאור המורכבות והפעילות הרבה בשוק הנדל”ן בארץ, מטבע הדברים נוצר הצורך באנשי מקצוע מוסמכים.
שוק הנדל”ן, המהווה כיום את אחד הצירים המרכזיים במשק מבחינה כלכלית, הפך לשוק מתוחכם ומורכב, בו מעורבים כיום הממשלה מצד אחד וגורמים עסקיים פרטיים וציבוריים רבי עוצמה וכסף, החל מבנקים וחברות ביטוח וכלה בחברות בנייה, חברות נדל”ן ומשקיעים זרים.
המקצוע מורכב ומעניין. מעורבים בו כסף רב ומנגנונים מסובכים כמו:

 • מנהל מקרקעי ישראל בתחום בעלויות על המקרקעין.
 • עיריות ומשרדי ממשלה בתחום תכנון.
 • שלוחות ממשלתיות עסקיות כמו מע”צ וחברות עירוניות בתחום פיתוח ותשתית ועוד.
 • בנקים בתחום הליווי הפיננסי והמשכנתאות.
 • שלטונות המס בתחום מס שבח מקרקעין.

מקצוע שמאי מקרקעין, הלך והתפתח בשנים האחרונות ותפס את מקומו ואת מעמדו בין המקצועות החופשיים הבסיסיים. הזדקקות לשמאות מקרקעין העמיקה בשני העשורים האחרונים. בעוד שבעבר רק מתי מספר נזקקו לשירותיו של השמאי. הרי עתה השמאי ממלא פונקציות רבות בתחומי המשק והכלכלה.

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא לשמש מעין ‘מורה נבוכים’ לכל הפעילים בשוק. שמאי המקרקעין נדרש לשמש כמומחה וכצופה נאמן בשוק המקרקעין הדינאמי, כזה שחייב להבין את הכוחות המשפיעים עליו ולשלוט בתחומי המשפט, הכלכלה, החברה וההנדסה, על מנת שחוות דעתו ועצותיו יעזרו לכל המעורבים בשוק לשקול את צעדיהם ולקבל את החלטותיהם.

ככל שהקרקע הופכת לנדירה ויקרה יותר, ככל שנדרשים יותר אישורים לצורכי בניה, וככל שחוקים שונים מסבכים את העסקה (מאחוזי בניה ויעודי שימוש ועד לתקנות הבנקים וחוקי המס), עולה ערכו ומתגברת חשיבותו של שמאי המקרקעין. שמאות מקרקעין הוא מקצוע צעיר יחסית, שמספר הנמנים עליו אינו גדול, והוא נחשב כמקצוע מבוקש. המקצוע ממלא פונקציות רבות בתחומי המשק והכלכלה, ותפקידו של השמאי מגוון ומעניין.

בחודש יולי 2006 נכנס לתוקף תקן חשבונאות מספר 29, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) . תקן זה קובע כי החל מהרבעון הראשון של שנת 2008 חברות ציבוריות בישראל, ייערכו את דו”חותיהן הכספיים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים.
לציבור שמאי המקרקעין נפתח חלון הזדמנויות גדול להשתלב בעולם החשבונאות המודרני, בין השאר ע”י אימוץ של מערכת כללים מקצועיים (גילויי דעת) שתופעל ע”י החברים בעת מתן חוות דעת לצורך הכללתן בדו”חות הכספיים.

מטרת הקורס
להכין את המשתתפים לבחינות הרישוי מטעם מועצת שמאי המקרקעין בישראל, לשם קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

קהל היעד
אקדמאים בכל התחומים, הנדסה אזרחית, ארכיטקטורה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, גיאוגרפיה, אגרונומיה, רואי חשבון, הנדסה תעשיה וניהול, המעוניינים ברישיון מטעם משרד המשפטים, לעסוק בתחום.

משך הלימודים 
לימודי שמאות ומקרקעין נמשכים כ 600  שעות לימוד אקדמיות , פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, לימודי ערב במשך כשנתיים.

תנאי קבלה
בוגרי תואר ראשון ממוסד ישראלי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

תעודה
רישיון שמאי מקרקעין יוענק לבוגרים, בכפיפות לתנאים הבאים :

 • עמידה בהצלחה בבחינות מועצת שמאי המקרקעין בישראל.
 • התמחות אצל שמאי מקרקעין מוסמך.
 • בעל השכלה אקדמית המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • גיל מעל 23 שנים.

בנוסף, לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית לימודים

מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה 
(75% מציון הבחינה)

מיקרו כלכלה

 1. תופעת המחסור:
  • גורמי ייצור
  • ב.עקומת התמורה
  • ג.עלות אלטרנטיבית (כוללת, ממוצעת, שולית)
  • ד.התמחות וחליפין
  • ה.יתרון יחסי ויתרון מוחלט.
 2. מבנה השוק (מקבלי החלטות).
 3. פונקציית הייצור:
  • תפוקה: כוללת, ממוצעת ושולית (חוק התפוקה השולית הפוחתת)
  • קביעת היקף הייצור
  • שווי המשקל.
 4. פונקציית ההיצע:
  • הכמות המוצעת
  • עקומת ההיצע
  • עודף יצרן.
 5. קביעת הרכב הצריכה:
  • שיעור התחלופה השולי
  • מגבלת תקציב
  • שווי משקל.
 6. פונקציית הביקוש:
  • עקומת הביקוש
  • ביקוש ותועלת
  • תועלת כוללת ושולית
  • עודף הצרכן
  • ה.רנטה חקלאית/ביקוש נגזר.
 7. השוק התחרותי (שוק משוכלל):
  • ביקוש והיצע מצרפים
  • שווי המשקל בשוק תחרותי (משוכלל)
  • גמישות עקומת הביקוש וההיצע
  • שוק תחרותי מול שוק המקרקעין.
 8. התערבות ממשלתית (מסים ופרמיות).
 9. מונופול, אוליגופול.

מקרו כלכלה

 1. החשבונאות הלאומית;
 2. ייצור מצרפי;
 3. צמיחה כלכלית;
 4. חיסכון והשקעה במשק סגור ופתוח;
 5. כסף, מחירים, אינפלציה, שער חליפין;
 6. אבטלה שווי משקל קיינסיאני;
 7. המשק הפתוח (סחר בין-לאומי, מאזן תשלומים).

כלכלה עירונית 
(25% מציון הבחינה)

 1. שוק המקרקעין והמבנה העירוני:
  • קביעת מחירי קרקע עירוניים: תאוריית הרנטה של ריקרדו, רנטה מקרקעין ורנטה ביחס למיקום
   Bid (Rent) המודל של פון תונן (Von Thunen)
  • היצע הקרקע בעיר
  • מודל העיר החד-מוקדית (המודל של אלונסו, מות-מילס) (Alonso, Muth-Mills )
  • מודל העיר הרב-מוקדית (המודל של מקמילן ומקדונלד) (Mcmillen And Mcdonald ).
 2. שוק הדיור:
  • צפיפות עירונית, השפעה על ערכי קרקע ושימושי קרקע
  • תכונות מלאי הדיור בהיבט של היצע (ירושה, חלחול כלפי מטה שיקום מלאי הדיור)
  • העדפת הדיור של הפרט
  • מודלים של מחירי דיור.
 3. שוק הנדל”ן לתעשיה מסחר ושירותים:
  • תאוריות מיקום של פעילות כלכלית
  • המע”ר (מרכז עירוני ראשי) והשפעתו על רנטות, שכר ושימושי קרקע
  • התפתחותם של מוקדים חוץ-עירוניים.
 4. שוק העבודה בעיר:
  • מוקדי תעסוקה עירוניים והשפעתם על בחירת מקום מגורים
  • יזמויות ויצירתם של מוקדי עבודה (השפעתם על הביקוש למגורים)
  • גורמים המשפיעים על עלות העבודה בעיר.
 5. תהליכי צמיחה עירוניים:
  • מודל הבסיס הכלכלי של העיר
  • המכפיל העירוני הקיינסיאני
  • תופעת האגלומרציה ותשואה עולה לגודל, המודלים החדשים של הנדרסון קרוגמן (Henderson Krugman).

סיכום הקורס

 1. השלמות לבחינה.
 2. תרגולים לבחינה.

למאגר הבחינות לחץ כאן »   לסוגי רישיונות לחץ כאן »

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות