בחרו עמוד

קורס מזכירה רפואית

מבוא – קורס מזכירה רפואית 
תפקיד מזכירה רפואית בארגון המודרני הינו מרכזי ודורש רמה גבוהה של כישורים מקצועיים, ניהוליים וייצוגיים, יכולת קבלת החלטות בזמן אמיתי ומתן פתרונות יצירתיים תוך נקיטת יוזמה ויצירת אוירה בונה.מזכירה רפואית מיומנת תאפשר זרימה שקטה, שוטפת ויעילה של העבודה בארגון ותביא לייעול ושיפור עבודת הצוות.

מטרות קורס מזכירה רפואית 

 • הכשרת מזכירות לתפקד כמזכירות במוסדות רפואיים.
 • הקניית ידע במקצועות הרפואה הן במושגים והן בתהליכים.

דרישות קדם (תנאי קבלה לקורס מזכירה רפואית)

 • 12 שנות לימוד.
 • ניסיון מוכח של שנתיים במקצוע מזכירות רפואית.

היקף הלימודים
כ – 12 חודשים. פעמיים בשבוע, 5 שעות אקדמיות בכל פעם. סה”כ: 400 שעות.

תעודה 
בסיום הקורס, תוענק תעודת גמר של “מזכירה רפואית” מטעם “המכללה למיסים ולחשבונאות”.

תכנית הלימודים
חלק א’ – הכנה לבחינה העיונית

שם הנושא

תכנית הלימודים

מבוא למקצוע ולתפקיד
 • תפקידי המזכירה
  • במוסדות האשפוז, במחלקות האשפוז, במחלקת הרשומות הרפואיות, במרפאות-חוץ.
   בשרותי הבריאות בקהילה: במרפאות קופ”ח ובמכונים השונים.
 • מדע הרפואה
  • הגדרה
  • התפתחות הסטורית
  • בעלי מקצוע העוסקים בתחום ויעודם
 • סודיות רפואית
  • כללי שמירה ואבטחת הסודיות הרפואית – מי מחוייב, כיצד ומתי, התעוד הרפואי.
  • נהלי העברת מידע רפואי לגורמים המטפלים.
  • כללי הגבלה במתן מידע רפואי – (בע”פ ובכתב) לגורמי חוץ.
 • מבנה מערכת שירותי הבריאות בישראל
  • מוסדות רפואיים, סוגי השירותים, בעלויות, מבטחים, ספקי שירותים – תאורם ותפקידיהם.
 • חקיקה במערכת שרותי הבריאות
  • חוק בריאות ממלכתי.
  • פקודת בריאות העם והתקנות.
  • חוק הגנת הפרטיות והתקנות הרלונטיות כגון אבטחת מידע, בטיחות וסודיות נתונים.
  • זכויות החולה.
מקצועות רפואיים – מבוא למדעי הרפואה
 • אנטומיה ופזיולוגיה
  • תאור מבנה התא, חלוקת הגוף ואיבריו.
  • תאור מערכת גוף האדם: מבנה, פזיולוגיה, תפקוד.
  • הגדרת מונחים רפואיים בעברית ובלועזית.
 • גורמי מחלות וסוגי מחלות עיקריים
  • הגדרת מחלות עיקריות במערכת הגוף ותאור גורמי מחלות וגידולים עיקריים המפורטים להלן:
   • מחלות זיהומיות ופרזיטיות.
   • דלקות וגידולים.
   • מומים מולדים ותורשתיים.
   • מחלות אנדוקריניות.
   • מחלות אימונולוגיות.
   • הפרעות נפשיות.
   • גורמים פיזיקליים, טראומטיים והרעלות.
  • תאור ותהליך האבחון הרפואי.
   • הגדרת גישות טיפוליות.
   • הגדרת המושג “קבוצות אוכלוסיה בסיכון”.
 • התערבות טיפולית כירורגית
  • ניתוחים ופעולות: הגדרת מושגי יסוד בתחום לרבות סוגי ניתוחים הרדמה והשתלות.
  • טכנולוגיות כירורגיות מתקדמות כגון לייזר, אולטראסאונד וכיו”ב – תאורן ותחומי השימוש בהם.
 • נושאים מתקדמים ברפואה
  • הגדרה והסבר של המושגים הבאים:
   • רפואה מניעתית.
   • גנטיקה ותורשה.
   • אפודמיולוגיה.
   • בריאות הנפש.
   • מקצועות פרה-רפואיים.
   • רפואה אלטרנטיבית ומשלימה.
 • בדיקות – מכונים ומעבדות
  • וגי בדיקות המבוצעות במעבדות השונות התואמים לסוגי המחלות והטיפולים.
 • פארמאקולוגיה וטוקסיקולוגיה
  • בוצות תרופות עיקריות ויעודן, דרכי פעולתן ואופן נטילתן.
מיומנויות ארגון וניהול
 • מינהל וארגון
  • הגדרת מושגים ומונחים בתהליכי מינהל וארגון.
  • מבנה ארגוני, יחידות הארגון – אגף, מחלקה, מדור.
  • תרשים מבנה ארגוני, מבנה היררכי, יחידות קו, יחידות מטה.
  • חלוקת תפקידים.
  • סוגי ארגונים.
  • זיהוי צורות מנהיגות.
 • רישום ודיווח רפואי
  • הרשומה הרפואית של המטופל – מעגל החיים.
  • תהליך היוצרות הרשומה והמידע הרפואי.
  • תכולת הרשומה הרפואית.
  • שימושים ויישומים של הרשומה הרפואית.
  • טפסי רישום דיווח ואיסוף מידע רפואי (נוהל רשומת של מטופל באשפוז).
  • שיטות סווג מידע רפואי (סימול אבחנות).
 • מושגי יסוד בכלכלת בריאות
  • מושגים ומונחים בסיסים בתקצוב ותמחיר בתחום הבריאות.
  • שיטות לתקצוב פעילות בתי-חולים.
  • מהות ההפרטה של בתי חולים ומטרותיה.
  • תמחור שרותים רפואיים.
  • ספקי שרותים רפואיים.
 • ושגים ומונחים בסיסיים בסטטיסטיקה רפואית
  • הגדרת מדדים בסיסיים (שהיה ממוצעת, תפוסה, סבב מיטות).
  • שימושים וישומים עיקריים של סטטיסטיקה רפואית, לרבות הצגת גרפים, דוחות וכיו”ב.
 • מושגי יסוד בחשבונאות
  • מושגים ומונחים בסיסיים בהנהח”ש הגדרת מטרות הנהח”ש.
  • תאור אמצעי תשלום במשק, ותאור סוגי תיעוד עיקריים.
  • תאור שרותי בנק מסחרי.
  • ניהול קופה וקופה קטנה.
  • מושגי יסוד בתחום הביטוח.
  • תפקיד המוסד לביטוח לאומי במסגרת חוק בריאות ממלכתי.
 • ארגון וניהול המשרד הרפואי
  • מקומו של המשרד בארגון, חשיבותו ותרומתו לתפקוד הארגון
  • נהלי עבודה במשרד הרפואי והתכתבות משרדית.
  • תהליך טיפול במסמכי הרשומה הרפואית (תיוק ושמירה בארכיב, אבטחה, שליפת מידע).
  • תהליך טיפול בדאר נכנס/יוצא.
  • ניהול יומן וזימון תורים.
 • ספרנות רפואית
  • תפקיד הספריה הרפואית וקהל המשתמשים.
  • קטלוג, אינדקסים.
  • תקשורת ממוחשבת לספריות ולמרכזי מידע.
  • איתור והשאלת ספרות רפואית.
 • ארגון ישיבות ועריכת פרוטוקולים
  • עקרונות תמצות, סיקור ישיבות ועריכת פרוטוקולים.
תקשורת בינאישית ומתן שירות
 • תקשורת בינאישית ואסרטיביות
  • הגדרת מושגים בתקשורת בארגון ומרכיביה.
  • סוגי ערוצי תקשורת ומאפייניהם.
  • התקשורת הבינאישית – יחסי גומלין: לממונה, ללקוח, לחברים בעבודה, ועמיתים למקצוע.
  • היחס לחולה ולמשפחתו.
  • עבודת צוות.
 • החולה ובני משפחתו
  • הרקע הפסיכולוגי להבנת החולה.
  • התנהגויות קוגנטיביות ורגשיות במצבי חולי.
 • מתן שרות ללקוח
  • הלקוח כצרכן שירותים.
  • סגנונות במתן שירות.
  • התמודדות במצבי לחץ.
מיומנויות מקצועיות טכניות מתקדמות
 • הכרת המחשב האישי
  • הגדרת מושגי יסוד בעיבוד נתונים ובמחשבים.
  • תאור מבנה המחשב האישי על יחידותיו, מרכיביו ודרכי פעולתן.
  • מערכת ההפעלה.
 • המשרד הממוחשב
  • הכרת המשרד הממוחשב.
  • סוגי מערכות וציוד במשרד הממוחשב
 • מערכות מידע רפואי ויישומי מחשב
  • מאגרי מידע רפואי.
  • מחשבים אישיים ומרכזיים במערך שרותי הבריאות.
  • תקשורת ממוחשבת (רשת, E.D.I).
  • גיבוי.
  • אמצעי אחסנת נתונים (מזעור).
 • אנגלית רפואית / מקצועית
  • הכרה וזיהוי של מונחים רפואיים באנגלית.
  • קריאה והבנה של חומר מקצועי לרבות יכולת קריאת קטע מעיתון יומי, עתון מקצועי וכיו”ב.
 • הבעה בכתב – התכתבות
  • כתיבה של רשומות בהתאם לכללי תחביר ודקדוק.
  • עקרונות התכתבות משרדית וסוגי מכתבים.
  • ניסוח והגהה.
  • כתיבת קורות חיים.

חלק ב’ – הכנה לבחינה המעשית

שם הנושא

תכנית הלימודים

תכתובת מינהלית
 • הכנת מכתבים
  כללי ניסוח, עריכה והדפסה של מכתבים לסוגיהם לרבות קורות חיים ומכתבים בתחום הרפואי תוך הקפדה על הכללים הבאים:

   

  • דפוסי הכתיבה המינהלית, חלקי המכתב, עותקים וסימני הזיהוי של המכתב.
  • עקרונות הכתיבה המינהלית כגון: תכנון, בהירות, קיצור, אדיבות, זהירות.
  • כתיבה נכונה של מינוחים רפואיים.
 • מילוי טפסים
  • מילוי נכון של טפסים מסוגים שונים, באופן ידני או ממוחשב.
 • הדפסה באנגלית
  • דפסה באנגלית של מסמך מקצועי קצר, כתיבת שמות, כתובות, כותרות, שילוב מילים באנגלית בטקסט בעברית.
עיבוד תמלילים
 • הקלדה בעברית, באנגלית ומשולבת.
 • הפקת מסמך כולל הפעולות הבאות:
  • הפעלת לוח המקשים לצורך הקלדה בעברית ובאנגלית.
  • הקלדה בשיטה עיוורת בעברית בפרק זמן קצוב.
  • שליטה על מבנה המסך לצורך עריכת המסמך.
  • הדפסה במעבד תוך שימוש בפונקציות הפעלה שונות כגון הכנסת שינויים ותיקונים, הכנסת כותרות וכותרת תחתית, מספור העמודים, ביטול הדפסה, הטענת נייר אוטומטית ידנית וכו’.
  • אחסנה במעבד תמלילים לרבות קריאה למסמך קיים, יצירת מסמך חדש, אחסון המסמך, שימוש באינדקס מסמכים, שינוי שם המסמך, שינוי שם דיסקט, העתקת מסמך מדיסקט, מחיקת מסמך מדיסקט, עדכון מסמך.
ניהול משרד רפואי
 • המשרד הממוחשב – כללי
  • פעלה של תוכנה אחת לפחות לניהול המשרד הממוחשב ע”פ הכללים המקובלים בתחומים הבאים: עיבוד תמלילים, דאר אלקטרוני, יומן פגישות, חיוג וספר טלפונים, מחולל תויות, רשימת תפוצה, ארכיב אלקטרוני, טלקס ממוחשב, מילון ממוחשב.
 • משימות ניהול במשרד
  • יהול יומן צוות רפואי, ניהול זימון תורים, מסירה וקבלת תוצאות בדיקות חולים, ניהול יומן פגישות וכיו”ב.
 • משרד ממוחשב רפואי
  • פקת מסמכים רפואיים במחשב לרבות סיכום מחלה תוך שימוש במונחים רפואיים ובאחת מתוכנות המחשב היחודיות בתחום.
סימולציה של ארועים
 • ינתנו מספר ארועים הלקוחים מחיי היום יום בעבודת המזכירה הרפואית במערכת הבריאות המשקפים מצבים של עבודה עם קהל, עמיתים ואנשי צוות אחרים.
  יבחנו אופן התפקוד והיכולת לתקשורת בין אישית בתנאי עבודה רגילים ובתנאי עומס ולחץ.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות