בחרו עמוד

קורס מימון

הכנה לבחינות הרישוי מטעם משרד האוצר (המפקח על הביטוח)מבוא
לקבלת פרטים נוספים אודות משרד האוצר והמפקח על הביטוח לחץ כאן

מבוא
ביטוח, פנסיה ומכשירים פיננסיים שונים מהווים נדבך מרכזי בשמירה על רווחת האזרח, יציבותו הכלכלית ומעמדו בחברה. מדינת ישראל, כמו כל המדינות המפותחות, מיחסת חשיבות רבה לתחום, ואף מינתה מפקח על הביטוח שתפקידו להבטיח את הציבור מפני טעויות פיננסיות שיגרמו לו עגמת נפש ונזקים ארוכי טווח.
משמעותה של ההחלטה בדבר רכישת ביטוח ו/או מכשירים  פיננסים הינה ביטחון כלכלי  עתידי בכל מצב אפשרי. רוב אזרחי ישראל הדואגים לעתידם מבטחים את  היקר להם בין בנפש ובין ברכוש, החל מביטוחי רכב, דירה ותכשיטים יקרים, דרך ביטוחים פנסיוניים להבטחת עתידם הכלכלי וכלה בתכניות בריאות להם ולבני משפחותיהם.
ע”מ להגן על האזרח מפני יעוץ מוטעה, בלתי מקצועי ומוטה, קבע המפקח על הביטוח כי העוסקים בייעוץ ומכירת תוכניות ביטוח מכל סוג שהוא חייבים להכיר את התוכניות שאושרו ע”י משרד האוצר לחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, את תכונותיהם, את בסיסם החוקי, את הטבות המס הנלוות להם וכו’.

מטרת הקורס
להכין את המשתתפים לבחינות הרישוי מטעם משרד האוצר, לשם קבלת רישיון סוכן ביטוח בענף זה.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון מטעם משרד האוצר, לעסוק בתחום, ובכל הקשור לידע בתחומי שוק הפיננסים, ההון, הכלכלה והביטוח הפנסיוני. כמו כן מיועד הקורס לכלכלנים, בוגרי מינהל עסקים, חשבונאים וכל העוסקים בתחומי הכספים והחשבונות המעוניינים להרחיב את תחומי עיסוקים ולפעול כיועצים או כמשווקים פנסיונים, בעלי עסק, יועצי מס, מנהלים, מנהלי כוח-אדם ומשאבי אנוש, סוכני ביטוח ועוד.

היקף הלימודים
60 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה
12 שנות לימוד.

תעודה
לעומדים בהצלחה בבחינות הרישוי מטעם המפקח על הביטוח תינתן תעודה מטעם משרד האוצר, האגף להכשרת סוכני הביטוח.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

ריבית פשוטה מול ריבית אפקטיבית

 1. מושגי ריבית בשוק.
 2. ריבית פשוטה.
 3. ריבית דה ריבית.

ריבית נומינאלית מול ריבית ריאלית

 1. ריבית בתחילת תקופה.
 2. ריבית בסוף תקופה.
 3. הטיפול בעמלות.
 4. נוסחת פישר.

לוחות סילוקין

 1. לוח שפיצר.
 2. לוח סילוקין רגיל.
 3. לוח סילוקין על הקרן המסולקת.
 4. לוח גרייס.

שיטת ערך נוכחי

 1. לוח עתידי FV.
 2. ערך נוכחי נקי NPV.
 3. בדיקת כדאיות השקעות.
 4. חישוב מחיר באג”ח.

שיטת שיעור תשואה פנימי

 1. משמעות השת”פ.
 2. חישוב תשואה באג”ח.
 3. בדיקת כדאיות השקעות על פי IRR.

קריטריונים לבדיקת כדאיות השקעות

 1. מדדים לבדיקת כדאיות השקעות.

הערכת שווי מניה

 1. שיטת ערך נכסי.
 2. שיטת היוון רווחים (מכפיל).
 3. מודל הדיבידנד.
 4. שיטת היוון תזרים מזומנים.

חישוב שיעורי תשואה וסטיית תקן

 1. נוסחאות.
 2. סטיית תקן של מניה.
 3. שימוש וקבלת החלטות על פי מודל תוחלת שונות.
 4. שימוש וקבלת החלטות על פי מודל הדומיננטיות.
 5. שימוש וקבלת החלטות על פי מודל עקום היעילות.
 6. שימוש וקבלת החלטות על פי מודל CAMP – מודל שוק התיק.

סיכום הקורס

 1. השלמות לבחינה
 2. תרגולים לבחינה

למאגר הבחינות לחץ כאן »      לסוגי רשיונות לחץ כאן »

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות