בחרו עמוד

קורס מיסוי מקרקעין

קורס מיסוי מקרקעין הוא הקורס המקיף ביותר. במהלך קורס זה נעסוק ביסודות מיסוי מקרקעין. נדון כיצד לחשב את ההכנסה החייבת וכיצד להתייחס לפחת. כמו כן, נדון כיצד לחשב ניכויים כגון ריבית על משכנתא, ארנונה וביטוח.

בכלכלה של היום יש הרבה אנשים שרוצים להשקיע בנדל”ן אבל לא יודעים מאיפה ואיך להתחיל. בקורס זה נעסוק ביסודות מיסוי מקרקעין. נדון כיצד לחשב את ההכנסה החייבת וכיצד להתייחס לפחת. כמו כן, נדון כיצד לחשב ניכויים כגון ריבית על משכנתא, ארנונה וביטוח.

קורס מיסוי מקרקעין הוא קורס בן שבוע שנועד לתת לך את הכלים הדרושים לך כדי להצליח בענף הנדל”ן.

מיסוי מקרקעין הוא תהליך מורכב. זה יכול להיות מסובך הן עבור הקונה והן עבור המוכר, וחשוב להבין את סוגי המיסים השונים החלים בהקשר זה.

ישנם שני סוגי מיסים החלים על מקרקעין: מס רווחי הון ומס הכנסה. מס רווח הון חל כאשר נכס נמכר ברווח, בעוד מס הכנסה חל כאשר נכס מייצר הכנסה על פני תקופה.

מס רווחי הון מחושב כהפרש בין מה ששילמת עבור הנכס לבין מה שמכרת אותו, בניכוי כל הוצאות שנגרמו במכירה. מס הכנסה חל על כל הכנסה מדמי שכירות שנוצרת מנכס, אך ישנם כמה פטורים זמינים בהתאם למצבך.

על מנת לחשב כמה אתה חייב במיסים על הנכס שלך, תצטרך לדעת את בסיס העלות שלך (מחיר הרכישה) ואת מחיר המכירה שלך (או שווי השוק). ניתן להשתמש במידע זה כדי לחשב את הרווח או ההפסד החייבים במס.

מטרות הקורס

 • הקניית ידע מעמיק במיסוי מקרקעין.
 • להכשיר את המשתתפים לטפל במיסוי מקרקעין בתחום המעשי.
 • לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד

 • יועצי מס.
 • רואי חשבון.
 • עורכי דין.

היקף הלימודים

כ – 60 שעות לימוד אקדמיות (12 מפגשים).

תעודה

תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים

 

נושא

 תכנית לימודים

זכות במקרקעין

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ”ג-1963 (להלן : חוק מיסוי מקרקעין),סעיפים 1 (הגדרות “מקרקעין”, “זכות במקרקעין”, “הרשאה”, “מקרקעי ישראל”, “חכירה לתקופה”, “חכירה”), 11, 16א
 2. עמ”ש (חי’) 5042/98 יעקב נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ז 150
 3. עמ”ש (ב”ש) 105/99 שקם בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א ל’ 111
 4. עמ”ש (ת”א) 1360/00 נכסי ר.א.ר.ד חברה לבנייה בע”מ נ’ מנהל מס שבח, מיסים יז(5) ה-376

מכירה

 

 1. כללי :
  •  חוק מיסוי מקרקעין, סעיף 1 (הגדרת “מכירה”)
 2. ארועים מיוחדים :
  • חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 3-5
  • ע”א 799/77 מנהל מס שבח נ’ פחייק, פ”ד לב(3) 156
  • ע”א 499/85 עיזבון המנוחה אהובה (אדלה) שפייר ז”ל נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מד(3) 256
  • ו”ע (ת”א) 3021/99 כהן נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ח 333
  • ו”ע (ת”א) 1143/01 מנס נ’ מנהל מס שבח, פד”א ל’ 632
 3. שינוי ייעוד :
  • עמ”ש (ת”א) 292/92 חברת הבונה בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ב 145
  • עמ”ש (ב”ש) 61/95 קבוצת עין צורים נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ז 343
  • ע”א 5472/98 מנהל מס שבח נ’ חברת הדרי החוף מספר 63 בע”מ, פ”ד נו(1) 877
  • ע”א 5922/99 מנהל מס שבח נ’ קבוצת עין צורים, פ”ד נו(3) 481

פעולה באיגוד מקרקעין

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 1 (הגדרות “איגוד”, “איגוד מקרקעין”, “זכות באיגוד”, “עושה פעולה”, “פעולה באיגוד”), 7, 7 א, 8
 2. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין), תשס”ג-2002
 3. ע”א 721/75 מנהל מס שבח נ’ כרמליה חברה להשקעות בע”מ, פ”ד ל(3) 393
 4. עמ”ש (חי’) 1441/95 גרמן נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ח 210
 5. ע”ש (ב”ש) 7102/96 ישגב בנינים בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ו 223
 6. ו”ע (ת”א) 1005/00 גני דולינגר חברה לבניין והשקעות (1986) בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ח 462

דירת מגורים

  1. כללי
  2. הגדרת דירת מגורים מזכה :
   • חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 1 (“דירת מגורים”), 49 (“דירת מגורים מזכה”)
   • קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), תשנ”ח-1998
   • ע”א 527/69 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל נ’ מנהל מס שבח, פ”ד כד(1) 554, 557-558
   • ע”א 734/74 שפאר נ’ מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, פ”ד ל(1) 271
   • עמ”ש (ת”א) 426/81 כהן נ’ מנהל מס שבח, פד”א י”ב 51
   • ע”א 389/82 קהן נ’ מנהל מס שבח, פ”ד לט(1) 794
   • ע”א 668/82 כורש נ’ מנהל מס שבח, פ”ד לט(2) 385
   • ע”א 176/84 ברקסון נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מ(2) 589, 591 – 596
   • ע”א 707/85 מנהל מס שבח נ’ הייבל, פ”ד מב(2) 167, 168 – 170
   • ע”א 178/87 בטאט נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מג(1) 743, 744 – 746
   • ע”א 5517/90 שורץ נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מו(4) 732, 736 – 737
   • עמ”ש (ת”א) 2788/97 ביתשו נ’ מנהל מס שבח, מיסים טז(1) ה-346
  3. פיצול פיזי :
   • ע”א 651/87 מנהל מס שבח נ’ רושגולד, פ”ד מו(4) 693
   • ע”א 733/91 ארליך נ’ מדינת ישראל, פד”א כ”ג 17
   • ע”א 2191/92 נסל נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מח(4) 431
  4. כללי הפטור לדירת מגורים :
   • חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 49א – 49ו
   • עמ”ש (ת”א) 888/85 שפר נ’ מנהל מס שבח, מיסים ד(6) ה-151
   • עמ”ש (ת”א) 382/88 גרנרייך נ’ מנהל מס שבח, פד”א י”ט 181
   • ע”א 5799/90 זהבי נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מו(5) 617
   • ע”א 3095/91 לידור נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מז(5) 816
   • עמ”ש (ת”א) 15/92 שיטנברג נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ’ 457
   • עמ”ש (ב”ש) 2979/97 מור נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ו 383
   • עמ”ש (ב”ש) 2979/97 מור נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ו 383
   • עמ”ש (י-ם) 129/99 הראל נ’ מנהל מס שבח, פד”א ל’ 85
   • עמ”ש (ת”א) 251/99 מנהל עזבון המנוחה הדרה וייסגלס ז”ל נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ח 338
   • ע”א 3489/99 מנהל מס שבח נ’ עברי, מיסים יז(4) ה-86
  5. פיצול אנכי :
   • חוק מיסוי מקרקעין, סעיף 49ז
   • ע”א 6369/95 מנהל מס שבח נ’ פרוט, פ”ד נב(4) 81

עסקת קומבינציה

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 19(4), 49א(ב)
 2. ע”א 487/77 מנהל מס שבח נ’ אחים ברקאי בנין בע”מ, פ”ד לב(2) 121
 3. ע”א 175/79 מנהל מס שבח נ’ אביבית בע”מ, פ”ד לד(1) 802
 4. ע”א 328/79 מנהל מס שבח נ’ גפני, פ”ד לד(4) 115
 5. ע”א 595/82 מנהל מס שבח נ’ יוניזדה, פד”א י”ג 197
 6. ע”א 614/82 מנהל מס שבח נ’ חברת ש.א.פ. בע”מ, פ”ד מא(3) 735
 7. ע”א 1444/90 דרעד בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מו(4) 169
 8. ע”א 3815/99 טובי נ’ מנהל מס שבח, מיסים יז(5) ה-88
 9. ו”ע (ב”ש) 1023/00 קיבוץ מפלסים נ’ מנהל מס שבח, מיסים טז(4) ה-306

פטורים ודחיות מס

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 50 – 72ב

ניכויים

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 39, 39א, 40, 42, 46
 2. ע”א 31/76 מרומי זכרון בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א ח’ 419
 3. ע”א 487/79 כימוביל בע”מ נ’ פקיד שומה, פ”ד לה(1) 558
 4. עמ”ש (ת”א) 532/88 גניש נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ’ 3, 4 – 5, 8 – 19
 5. ע”א 5080/90 קפלן נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מו(4) 561, 570 – 571
 6. ע”ש (חי’) 5262/98 שער נ’ מנהל מס שבח, מיסים יד(3) ה-194
 7. עמ”ש (נצ’) 166/99 עזבון המנוחה סופי שיוביץ ז”ל נ’ מנהל מס שבח, מיסים טז(5) ה-285
 8. עמ”ש (חי’) 103/00 שחם 81 – הנדסה אזרחית בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ח 359
 9. ע”א 4271/00 מ.ל. השקעות ופיתוח בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פ”ד נז(2) 953

חישוב המס

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 6(ב), 47, 48א, 48א1, 48ג
 2. ע”א 208/78 מנהל מס שבח נ’ סבו, פ”ד לב(3) 613
 3. ע”א 295/88 מנהל מס שבח נ’ זנזורי, פ”ד מה(3) 635
 4. ע”א 5359/92 שכטר נ’ מנהל מס שבח, פ”ד נ(1) 651
 5. ו”ע (ת”א) 1026/00 שינפוקס נ’ מנהל מס שבח, מיסים יז(1) ה-234

מס רכישה

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין, סעיף 9
 2. תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), תשל”ה-1974
 3. ע”א 278/84 פרידמן נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מא(3) 386
 4. ע”ש (ב”ש) 2456/98 פפקין נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ז 469
 5. עמ”ש (י-ם) 110/99 עמותת בתי כנסת מאוחדים באמריקה נ’ מדינת ישראל, פד”א כ”ח 84
 6. ע”ש (ת”א) 140/99 לין-ביכלר משאבי אנוש בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א כ”ח 347
 7. ו”ע (ב”ש) 1018/01 אמדר לבניין (אילת) בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א ל’ 105
 8. ו”ע (ת”א) 1228/01 שטיינר נ’ מנהל מס שבח, פד”א ל”א 24
 9. ע”א 2622/01 מנהל מס שבח נ’ לבנון, מיסים יז(5) ה-123
 10. ו”ע (ב”ש) 1006/02 גאון נ’ מנהל מס שבח, מיסים יח(1) ה-316

מס מכירה

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 72ג-72יא
 2. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה)(פטור ממס מכירה), תש”ס-2000
 3. ו”ע (ב”ש) 1030/01 קוורץ חברה לבניין והשקעות בע”מ נ’ מס שבח, פד”א ל”א 42
 4. ו”ע (ת”א) 1450/01 מגידור נ’ מנהל מיסוי מקרקעין, מיסים יז(6) ה-347

עסקה מלאכותית

 

 1. חוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 13, 84
 2. ע”א 265/67 מפי בע”מ נ’ פשמ”ג, פ”ד כא(2) 593
 3. ע”א 11/74 פשמ”ג נ’ אולפני הסרטה בישראל בע”מ, פ”ד כט(1) 297
 4. ע”א 734/74 שפאר נ’ מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, פ”ד ל(1) 271
 5. ע”א 823/75 הרציקוביץ נ’ פשמ”ג, פ”ד ל(3) 163
 6. ע”א 390/80 תעש מור מרכז תעשייתי בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פ”ד לז(1) 449
 7. ע”א 83/81 ת.מ.ב. תחזוקת מפעלים בע”מ נ’ פקיד שומה, פ”ד מ(3) 402
 8. ע”א 389/82 קהן נ’ מנהל מס שבח, פ”ד לט(1) 794
 9. ע”א 5799/90 זהבי נ’ מנהל מס שבח, פ”ד מו(5) 617
 10. ע”א 4015/95 פקיד שומה נ’ ברזני, פ”ד נב(2) 269
החכרת מקרקעין
 1. עמ”ש 1067/99 בר, מיסים טז/ 1, ה- 245
תקופת החכירה
 1. ע”א 340/76 גרד, פ”ד לא(1) 785, פד”א ט’ 11
 2. ע”א 156/83 שרבט, פ”ד לז(4) 443
 3. ע”א 726/86 מחסרי, פ”ד מג(2) 98, פד”א יז 289
 4. עמ”ש 26/92 קו-אופ צפון, פד”א כא 503
 5. עמ”ש 105/99 שקם בע”מ, מיסים טו/ 2, ה- 245

זכויות בניה

 

 1. עמ”ש 948/87 אלפנדרי פד”א ט”ז 275
 2. עמ”ש 292/92 חברת הבונה בע”מ, פד”א כ”ב 145
 3. ע”א 1550/94 חברת הבונה בע”מ, מיסים יב/ 1, ה- 109
 4. ע”א 5472/99 חברת הדרי החוף מספר 63 בע”מ, מיסים טו/ 5, ה- 60

אופציות וחוזים על תנאי

 

 1. ע”א 313/69 וולף, פד”א ג’ 98
 2. ע”א 701/79 גן חברה להשקעות בע”מ, פ”ד לו(1) 20, פד”א י”ד 40
 3. ע”א 133/89 החברה לפיתוח חוף התכלת בע”מ, פ”ד מז(5) 689
 4. ע”א 489/89 אלדר, פד”א כ’ 207
 5. עמ”ש 1625/95 בר, מיסים יא/ 1, ה- 266
 6. ע”א 249/97 בר, מיסים יב/ 6, ה- 91
 7. ע”ש 1334/01 רב אתגר בע”מ, מיסים יז/2, ה-213

הדרישה למסמך בכתב

 

 1. ע”א 80/83 רוזנברג, פ”ד לט (2) 40

זכות להורות

 

 1. ע”א 865/80 לנדשפט, פ”ד לז(3) 326
 2. ע”א 5922/99 קבוצת עין צורים, מיסים טז/ 1, ה-98

הורשה

 

 1. ע”א 799/77 פחייק, פ”ד לב(3) 156; פד”א ט’ 363
 2. ע”א 499/85 עזבון המנוחה אדלה שפייר, פ”ד מד(3) 256; פד”א י”ח 374
פירוק שיתוף

 

 1. ע”א 165,245/79 כהן, פ”ד לד(3) 284
ביטול עסקאות
 
 1. ע”א 526/87 מועצת פועלי חיפה, פד”א י”ח 2
 2. ע”א 102/86 קציר, פד”א י”ח 125
 3. ע”א 304/85 זמר, פ”ד מא(4) 826; פד”א ט”ו 243
 4. ע”א 505/85 עדני, פ”ד מב(2) 637; פד”א ט”ז 118

עסקאות קומבינציה

 
 1. ע”א 487,503/77 אחים ברקאי בע”מ, פ”ד לב(2) 121; פד”א ט’ 283
 2. ע”א 175/79 אביבית בע”מ, פ”ד לד(1) 802; פד”א י”א 34
 3. ע”א 328/79 גפני, פ”ד לד(4) 115
 4. ע”א 614/82 חברת ש.א.פ. בע”מ, פד”א י”ד 327
 5. ע”א 265/79 בן-עמי, פ”ד לד(4) 701
 6. ע”א 595/82 יוניזדה, פד”א י”ג 197
 7. עמ”ש 119,134/87 מעוזי רביבים, פד”א יח 451

  טפסים

 1. בעלי זכויות באיגוד, נתונים (ט’ 2955)
 2. בקשה לחישוב (ט’ 2952)
 3. טופס הסכם (ט’ סמ7010/)
 4. דירת מגורים: הצהרת פטור רגילה (ט’ 2988)
 5. דמי היתר והיטל השבחה (ט’ 7036)
 6. הפסד ריאלי, חישוב (ט’ סמ7021/)
 7. הצהרה, מכירת/רכישת מקרקעין [מש”ח] (ט’ 7002)
 8. הצהרה לדירה לפטור (ט’ 2988)
 9. הצהרה ע”י נאמן (ט’ א7067)
 10. הקפאת מס (סמ 7026)
 11. השגה, החלטה בהשגה, ערר וערעור
 12. חישוב לצורך פריסה (ט’ 1271)
 13. “טופס 50” (ט’ 5340)
 14. ידועה בציבור (ט’ 7038)
 15. כופר, בקשת תשלום- (ט’ 6006)
 16. מוסד ציבורי, בקשה לפטור (ט’ 6120)
 17. מכירת מקרקעין, מסמכים ופעולות
 18. משק חקלאי (ט’ 7097) – 334ג
 19. נאמנות, הודעה על- (ט’ 7067)
 20. נתונים לחישוב המס (ט’ 1271)
 21. פירוק (ט’7004)
 22. פעולה באיגוד מקרקעין (ט’ 7086)
 23. פריסה (ט’ סמ7003/)
 24. קיזוז הפסדים כנגד שבח (ט’ 1271א)
 25. קנס, אי תשלום מס במועד (ט’ 2681)
 26. שומה עצמית (ט’ 2990)
 27. שומה, תיקון- (ט’ 7110)
 28. תצהיר ביטול עסקה (ט’ 6130)

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות

קורס מיסוי מקרקעין_640x426