בחרו עמוד

קורס מנהלי גביה והוצל”פ (קורס הוצאה לפועל)

מבוא על קורס הוצאה לפועל
העיסוק בתחום אכיפת החיובים הן בפן העיוני הן בפן המעשי מזמן לעוסקים בו בעיות מרתקות בתחום זכויות אדם והתמודדות בין זכויות חוקתיות מתחרות של הצדדים לחיוב, כמו גם בעיות משפטיות רבות אחרות המשלבות תחומים משפטיים מגוונים כגון דיני חוזים, שטרות, סדר דין אזרחי ועוד.

הקורס יקנה ללומדים התמצאות וניסיון משפטי פרקטי באחד התחומים הנפוצים ביותר בקרב עורכי-דין, מתוך ביצוע עבודה משפטית מעשית לכל דבר.

מטרות קורס הוצאה לפועל

 • הקניית ידע נרחב בדיני שטרות ומהות החיובים הניתנים לגביה ע”פ דין בלשכת ההוצל”פ.
 • להכשיר משפטית ומעשית פקידי הוצאה לפועל.
 • הקניית ידע תיאורטי בהליכי גביית חובות והקניית המיומנות המקצועית הדרושה לגביית כספים הלכה למעשה, על פי דין .
 • הרחבת אופקים בנושא אמצעי התשלום הרווחים בארץ ובעולם, הכרת הממסד הבנקאי.
 • בבחינת יחסי בנק – לקוח.
 • הכרת הטכנולוגיות והכלים העומדים לרשותו של מנהל הגביה.

למי מיועד קורס הוצאה לפועל
למעוניינים להכשיר עצמם לעבודה כמנהלי גביה והוצל’פ הן במגזר הפרטי והן בציבורי.

היקף הלימודים
כ – 5 חודשים. פעמיים בשבוע, 5 שעות אקדמיות בכל פעם. סה”כ: 120 שעות.

תעודה 
תעודת גמר של “מנהל הסדרי גביה והוצל’פ” מטעם “המכללה למיסים ולחשבונאות”.

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית הלימודים

 • חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
 • סעיף 1 לחוק ההוצל”פ
 • סעיף 37 לחוק בית הדין לעבודה
 • סעיף 76 לחוק המקרקעין
 • סעיף 149 לחוק הגנת הדייר
 • סעיף 7 לחוק ביהמ”ש לענייני משפחה
 • סעיף 14 לחוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל”ב-1972
 • סעיף 81א'(א’) לחוק ההוצל”פ
 • בג”צ 5304/92 פר”ח 1992 סיוע לנפגעי חוקים ותקנות למען ישראל אחרת – עמותה נ’ שר המשפטים ,פדי’ מ”ז (1) 715.
 • ע”א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד נ’ מגדל כפר שיתופי, פד”י מט'(4), 221.
 • ב”ש (י-ם) 5457/03 מ”י נ’ פלונים
 • ת.א. (י-ם) 2646/95 קרנית נ’ מחדיה אחמד אבו טביח
 • ע”פ 435/88 ניסים נ’ מ”י, פד”י מג'(1), 498.
 • רע”א 5368/01 יהודה נ’ תשובה פדי’ נ”ח (1) 214.
 • סעיף 7ה’ לחוק ההוצל”פ
 • תקנה 14 לתקנות ההוצל”פ
 • סעיפים 7, 11 ,12,  69 לחוק  ההוצאה לפועל
 • סעיף 21 לחוק ההתיישנות
 • סעיף 15(ד)(4) לחוק יסוד השפיטה
 • בר”ע (ב”ש) 52/88 בנק המזרחי המאוחד נ’ מושב דבורה ואח’, פסקי-דין מחוזי, תשמ”ט(ב), 221.
 • תיק הוצל”פ 2301005980 הזוכה קמור מימון והשקעות נ’ החייב אלפסי
 • בר”ע (חיפה) 1097/95 בנק המזרחי המאוחד נ’ אמטאנס איוב, דינים מחוזי, כו'(3), 512.
 • רע”א 8040/98 פרושינובסקי נ’ שטרן, דינים עליון, נו’, 388.
 • ע”א 288/95 לאחם ואח’ נ’ זארובי ואח’, פד”י נד'(2), 598.
 • ע”א 8301/98 הדסה אנואר ואח’ נ’ ש.א.פ. בע”מ, דינים עליון, ס”א, 299.
 • בג”צ 573/77 ז’ק נ’ בית הדין הרבני, פד”י לב'(1), 281.
 • בר”ע (ים) 182/04  רחמים עוזי נ’ בנק הפועלים  תק – מח 2004 (2) 130.
 • סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל
 • סעיף 7 לחוק לתיקון סדר הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) תשי”ח-1959
 • סעיף 81 לחוק בתי המשפט
 • בר”ע 106/91 (ב”ש) – לא פורסם
 • רע”א 6856/93 חוטר נ’ מוקד, פד”י מח'(5), 785.
 • רע”א 103/03 יהושוע פירו נ’ בנק לאומי לישראל בע”מ, דינים עליון, ס”ד, 323.
 • ברע 697/03 (ים) חברת המאפיות הערביות בע”מ נ’ רקיהה בדר אלדר .
 • בשא (חי) 18664/04 בוזגלו נ’ עזבון בוזגלו.
 • ברע’ (ים) 802/05  פלוני נ’ פלונית.
 • ע”א 464/78 בניסטי נ’ בניסטי, פד”י לג'(1), 153.
 • ע”א 7024/97 עדיקה נ’ תמיר, פד”י נד'(5), 826.
 • ע”א 5403/90 מ”י נ’ ר.א.ם. רבחי, פד”י מו'(3), 463.
 • בג”צ 4648/95 יזראמקס תחנת דלק בע”מ נ’ משרד האנרגיה והתשתית, דינים עליון, מ”א, 76.
 • בר”ע (חיפה) 1383/97 חשיבון עאווני נ’ אחים שיתי, דינים מחוזי, כ”ו(9), 678.
 • רע”א 9290/01 ד”ר אהוד בינרט נ’ מויאל, דינים עליון, ס”א, 377.
 • ע”א 267/78 בלפור נ’ בלפור, פד”י לג'(1), 375.

 

 • סעיף 16 לחוק ההוצאה לפועל
 • חוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות התשנ”ג- 1993.
 • חוק ההסדרים במגזר החקלאי  המשפחתי (חוק גל).
 • רע”א  4247/01 המועצה המקומית רמת השרון נ’ ברוש פד’ נ”ז (1) 89.
 • בש”א 8240/96 (ע”א 6626/96) חנני נ’ פקיד השומה חיפה, פד”י נ'(5), 403.
 • ע”א 542/85 המועצה הישראלית ליצור ולשיווק כותנה בע”מ נ’ אתא ואח’, פד”י מב’   (4), 564.
 • בר”ע ת”א 4888/97 טל נ’ סלע דינים מחוזי כ”ו (9) 155.

פסק דין שבוטל או שונה

 • ס’ 18 לחוק ההוצאה לפועל.
 • ס’ 84 לחוק ההוצל”פ
 • ס’ 34 לחוק המכר.
 • ע”א 76/78 עירית נתניה נ’ מ”י פ”ד ל”ה (2) 548.
 • ע”א 4199/97 אוריאלי נ’ סמואל ואח’ פ”ד נ”ג (2) 206.
 • דנ”א 2054/00 עיזבון המנוח יהויקים סמואל ז”ל נ’ אלישבע סמואל דינים עליון נ”ח 912.
 • רעא’ 4148/05 מודום נ’ בולוס.
 • בר”ע (ת”א) 729/93 בעז גולדברג נ’ אסתר גולדברג דינים מחוזי כו’ 236
 • בר”ע (חיפה) 1525/97 קגנוביץ נ’ רהב דינים מחוזי כ”ו 925.
 • ס’  7, 81  לחוק ההוצל”פ
 • הוראות תקנה 100, 202 סדר הדין האזרחי, תשמ”ד – 1984.
 • תקנה 14, 103, 108 לתקנות ההוצל”פ.
 • ס’ 69 (ב) לחוק ההוצאה לפועל.
 • ס’ 44 לפקודת השטרות.
 • תקנה 28 א’ לתקנות ההוצל”פ.
 • בר”ע 87/72 אלבוים נ’ אפשטיין, פד”י כ”ו (2) 145.
 • ע”א 211/73 אמין מחמד צורפה נ’ וקסלר, פד”י כ”ח (1) 512.
 • בש”א 5044/00 פתיחה נ’ חבשוש, לא פורסם.
 • ע”א 146/85 גמליאל נ’ מנורה ואח’, פד”י מ”א (3) 746,751.
 • ת”א (ת”א) 62787/92 שאף נ’ זמיר ואח’ (פסק דינו של השופט קידר).
 • בר”ע (ת”א) 8962/92 טווס ליסינג נ’ אברהם ציציאשווילי.
 • רע”א 3700/93 טווס ליסינג נ’ אברהם ציציאשווילי.

התנגדות לביצוע שטר

 • ס’ 81 א (ג) לחוק ההוצאה לפועל.
 • ס’ 51 (א) (2) לחוק בתי המשפט.
 • ס’ 6 לחוק ההוצל”פ.
 • ת’ 106א  ,108 ,109 לתקנות.
 • הוראות ת’ 3 לסדר הדין האזרחי.
 • בר”ע (י-ם) 529/93 טל אור נ’ מעין ציוני פס”מ תשנ”ד (3) 43.
 • בר”ע (ת”א) 2961/02 ימנה בע”מ נ’ עזריה מולה תק –מח 2003 (2) 7489.
 • ע”א (ת”א) 154/84 עזבון המנוח גנדי ז”ל נ’ שיף פס”מ תשמ”ו (ג) 489.
 • סעיף 81א2 לחוק.

בקשת החייב לצו תשלומים

 • ס’ 7א(ד) ,70 לחוק
 • תקנה 14ב לתקנות
 • תקנה 114 לתקנות
 • תקנה 12 א(ד) לתקנות
 • רע”א 4905/98 גמזו נ’ ישעיהו פד”י נ”ה (3) 360.
 • בג”צ 244/72 קמר נ’ מד”י פדי’ כ”ו (2) 269.
 • רע”א 102/02 נאוה קוזצי’ נ’ בנק עצמאות למשכנתאות בע”מ פדי’ נ”ד (4) 761.
 • בר”ע (בש) 786/01 קדוש נ’ שיסברג.
 • ברע’ (ים) בנק המיזרחי המאוחד נ’ בראשי.
 • עא’ 2097/02 איטונג נ’ חדיד פד”י נ”ז (4) 211.
 • רע”א 6397/03 אלי בוחבוט נ’ אלי בן שושן ואח’, דינים עליון ס”ו 688.
 • רע”א 3821/03 סאמי אבו זלאם נ’ הממונה על תיק האיחוד, דינים עליון ס”ה 807.

צוי מאסר והבאה

 • ס’ 72א, 73 , 74 לחוק ההוצאה לפועל.
 • רע”א 4445/69 בר נוי נ’ המוסד לביטוח לאומי פד”י נא (4) 571.
 • בג”צ 3502/02 ג’אדה  ג’מיל נ’ משטרת ישראל דינים עליון ס”ד 33.
 • בג”צ 279/72 עובד נ’ שר הביטחון פד”י כ”ז (1) 169.
 • עע”מ 17/97 (מחוזי תא’) מלאך נ’ מלאך (שו’ פורת).
 • תמש'(תא) 8832/97 בן ארי נ’ בן ארי.
 • סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל.
 • תקנה 22 לתקנות ההוצאה לפועל.
 • תמש’ (תא’) 11540/06 ק.ר. נ’  ק.ס. (השופט שוחט)
 • ע”א 244/82 ינאי נ’ ינאי פ”ד ל”ט (1) 531.
 • בר”ע (י-ם) 23/95 מזר נ’ בנדלר, לא פורסם.
 • בר”ע 7208/93 וייסגלס נ’ וייסגלס פ”:ד מ”ח (4) 529.
 • בג”צ 4348/93 צוק נ’ בית הדין הרבני הגדול ואח’ , פ”ד מ”ח (4) 571.
 • בג”צ 3914/92 לאה לב נ’ בית הדין הרבני האזורי בת”א ואח’, פ”ד’ מ”ח (2) 491.
 • תמש’ (תא) 59330/02 ק.ת. נ’ ק.ח.
 • רע”א 4905/98 יוסף גמזו נ’ נעמה ישעיה פ”ד נ”ה (3) 360.
 • תמש’ (תא) 56890/97 בביקוף נ’ קליר.
 • ע”א 834/95 מאור נ’ ג’ון , פ”ד נ”ב (4) 97; דינים עליון נ”ד 761.
 • דנ”א 5813/98 ג’ון נ’ מאור ואח’, דינים עליון נ”ה 739.
 • (ע”א 429/82 מ”ד נ’ סוהן, פ”ד מב’ (3), 743,742,740,739,733,
 • וע”א (ת”א) 164/81, סוהן נ’ מ”י, פס”מ תשמ”ג (א) 192,198,204,208).
 • בבר”ע (ים) 4188/02 וינוגרד נ’ פילופוביץ
 • בבר”ע 504/04 קובטי יוספיה נ’ סעיד לובנה
 • תא'(חיפה) 19945/00 אבו חנא אמין נ’ ס. ירכא להשקעות בע”מ
 • בבר”ע (תא’) 7757/93  ניסנקורן נ’ ניסנקורן
 • בר”ע 502/03 עו”ד חן קופלמן נ’ בנק דיסקונט

עיקול מטלטלין

 • סעיף 1 לפקודת הפרשנות.
 • סעיף 21, 22  ,28  , 48 לחוק ההוצאה לפועל.
 • תקנות 40,41 ,42 , לתקנות ההוצאה לפועל.
 • סעיף 8 לחוק הגנת השכר.
 • סעיף 6 לחוק המוזיאונים.
 • חוק הביטוח הלאומי.
 • ע”א 3553/00 אלוני נ’ זנד טל מכוני תערובת בע”מ פד’ נ”ז(3) 577.
 • ע”א 2886/92 כתבי נ’ אלגוב דינים עליון ל’ 783.
 • בר”ע (ב”ש) 73/95 א.א.טי.וי.דייט. ירושליים בע”מ נ’ באגט הזהב דינים מחוזי כו’ (4) 100.
 • ע”א 533/87 ארגון מושבי הפועל המזרחי נ’ ולך פ”ד מ”ג (2)873.
 • רעא’ 467/99 קל בנין נ’ יזבק בע”מ פדי’ נ”ד(2) 230.
 • בר”ע 178/70 בוקר נ’ חב’ אנגלו ישראלית לניהול ואחריות פ”ד כ”ה (2) 121,132.
 • ד”נ 30/67 שטרן ואח’ פ”ד כ”ב (2) 43.
 • ע”א 584/81 כנ”ר נ’ קרני ואח’ פ”ד ל”ו (3) 747, 752, 753.
 • ע”א 80/96 הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים נ’ אב- חן אחסנה בע”מ, דינים עליון נ”ז 461.
 • ע”א 492/64 לוי נ’ רייס פדי’ י”ט (1) 586.
 • (רע”א 5379/95 סהר חב’ ישראלית לביטוח נ’ בנק דיסקונט ואח’, פד”י נא'(4), 464).
 • רע”א 7126/98 בנק לאומי נ’ צינגלאוב.
 • (בר”ע (ת”א) 12454/94 (לא פורסם).
 • בברע’ (תא)2677/02 פולסקי נ’ גלקסי אלקטרוניקס בעמ’.
 • ברע’ (תא)  2417/05 גל יעד בעמ’ נ’ ט.א. מכונות מזון וקידוד בעמ’
 • חוק המשכון.
 • ס’ 4 לחוק המקרקעין.
 • חוק הגנה על נוטלי הלוואות לדיור (תיקוני חקיקה) התשס”ב-2002.
 • הצעת החוק ה”ח התשס”ב עמ’ 364.
 • תקנות ההוצאה לפועל (שכר טירחת עורכי דין וכונסי נכסים) התשס”ב 2002.
 • סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל.
 • סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.
 • רע”א 9182/00 עזבון דייפני רומיה נ’ בנק טפחות לישראל.
 • בר”ע (ת”א) 7448/97 קי.בי. בע”מ נ’ אינון.
 • בר”ע (חיפה)1139/02 בנק דיסקונט נ’ בולוס גד עכו.
 • בר”ע (ב”ש) 5034/96 בנק לאומי למשכנתאות בע”מ נ’ נוסוב דינים מחוזי כ”ו 632
 • הפ’ (מחוזי חיפה) 409/98 שלמוביץ ברוניה נ’ שמשון חברה לביטוח בע”מ.
 • תיק הוצל”פ (רחובות) 2104461987 יעל בצר נ’ בנק לאומי .
 • המ’ (ת”א) 7751/90 לא פורסם. השופט בר אופיר.
 • ע”א 3295/94 פרמינגר נ’ מור פד”י נ(5) 111
 • רע”א 6770/94 ליוס נ’ ליוס פ”ד (5) 111.
 • רע”א 11152/05 בנק לאומי למשכנתאות נ’ פלונית (מיום 31.7.06)
 • ע”א (ת”א) 3209/99 אביבי ואח’ נ’ יהודה ואח’ דינים מחוזי ל”ב (10) 200.
 • ע”א 8459/99 רייסנר נ’ עזבון המנוח ברקו שירטו ז”ל דינים עליון ס”ג 981.
 • בר”ע (ת”א) דוד נ’ בנק הפועלים פס”מ תשנ”ג (ב) 248.
 • ה”פ (מחוזי י-ם)322/99 ג’בר פטום נ’ ג’בר איברהים ואח’.
 • רע”א 1132/94 פי.אף.איי. אסטבלישמנט נ’ רוזנר פ”ד מ”ט (5) 215.
 • ע”א 1679/01 משכן בנק הפועלים למשכנתאות נ’ שפייזמן ואח’ פ”ד נ”ז (2) 145.
 • רע”א 4905/98 גמזו נ’ ישעיהו פ”ד (3) 360,375.
 • רע”א 5368/01 פנחס יהודה נ’ עו”ד יוסף תשובה דינים עליון ס”ה 838./פדי נח’ (1) 214.
 • רע”א 1116/01 נני כהן ואח’ נ’ משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע”מ דינים עליון נ”ח 930.
 • ה”פ (ת”א) 942/96 רחימי נ’ משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע”מ לא פורסם.
 • רע”א 7700/95 שחר ואח’ נ’ חזן פד”י נ’ (1) 338.
 • בר”ע (ב”ש) 142/94 שפר תעשיות לאטקס בע”מ נ’ בנק הפועלים בע”מ פס”מ תשנ”ו  157, 160.
 • רע”א 4131/02, 4584/02 חזן נ’ בנק טפחות דינים עליון ס”ה 378.
 • בר”ע (ת”א) 200568/98 זילברשטיין נ’ בנק לאומי דינים מחוזי ל”ב (2) 580.
 • רעא’ 2125/06 רובננקו נ’ בנק דיסקונט למשכנתאות בע”מ ואח’ ( מיום 14.6.2006)
 • עא'(ים) 9163/06 סיידוף נ’ שקולניק ( מיום21.6.2006)
 • הפ’ 458/06 (מחוזי תא’) גבאי נ’ בנק המזרחי

 

ביטול מכירה לאחר אישור ראש ההוצל”פ

 • בש”א (ת”א) אונגר נ’ עו”ד ארז, תק- מח 2002 (3) 7142.
 • ע”א 555/71 אמסטרדמר נ’ מוסקוביץ פד”י כ”ו (1) 797.
 • בר”ע (תא’) 2178/94 רמבם נ’ הבנק הבינלאומי הראשון.
 • רע”א4891/04 וינקלר נ’ בנק הפועלים ואח’.
 • תא’ (נצרת) 838/99 סלימאן נ’ בנק ירושלים ואח’.
 • תפ(ים) 9386/03 קרוייזר נ’ בנק מרכנתיל דיסקונט.

טענת “פרעתי”

 • רע”א 9302/02 בנק ירושלים בע”מ נ’ גורדון פ”ד נז’ (5) 72.
 • רע”א 2143/98 רן טורס בע”מ נ’ בנק הפועלים בע”מ.
 • ע”א 449/83 רבהון נ’ גליקמן פדי’ ל”ט(3) 250.
 • עא’ חיפה 4200/97 קרושינובסקי נ’ בנק הפועלים.
 • ברע’ (תא) 1061/02 שפט נ’ הדר חברה לביטוח.
 • עא'(תא) 2655/04 החברה הישראלית לשקילה נ’ צח אורני(מיום 19.6.2006)

סעיף 20 לחוק ההוצל”פ

 • רע”א 6658/00  אבו רוקן נ’ בנק לאומי לישראל בע”מ
 • תמש'(חי) 19971/97 ח.ה. נ’ י.ה.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות