בחרו עמוד

קורס מרתון דיני מיסים א’ – מועצת רו”ח

רקע 
עם סיום הלימודים, ולאחר השקעה של זמן כסף ומאמץ, הציפייה הטבעית של כל תלמיד היא לעמוד במבחנים בהצלחה ולמצוא מקום עבודה ראוי שבצידו שכר הוגן. עם זאת, תלמיד שלא עמד בהצלחה במבחנים נשאר ‘תקוע’ ללא יכולת לממש את הציפייה הטבעית. כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה – החליטה המכללה למיסים ולחשבונאות להקים פרויקט מעשי זה במטרה לתת מענה לבעיות הללו.

קהל יעד 
תלמידים שניגשו בעבר לבחינה בדיני מיסים א’ (מועצת רו”ח) ונכשלו.

מטרות הקורס 
•  הכנה יסודית לבחינה בדיני מיסים א’ (מועצת רו”ח) תוך לימוד ותרגול כל נושאי הבחינות.
•  לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

היקף הלימודים 
כ- 60 שעות לימוד אקדמיות (12 מפגשים).

תעודה 
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

שיטות הלימוד 
הלימודים כוללים פתרון מבחנים, הרצאות פרונטאליות ותרגול רב.

מועדי בחינות
הבחינה מתקיימת על-ידי מועצת רואי החשבון בשני מועדים כל שנה – באביב (מאי/יוני/יולי) ובסתיו (נובמבר/דצמבר/ינואר).

תכנית הלימודים

שם הנושא

 תכנית הלימודים

מרתון דיני מיסים א’ (מועצת רו”ח)

פתרון מבחנים במיסים ותרגול רב בנושאים הבאים :

 1. מבוא למסים (לרבות הגדרת מס, אגרה, מחיר, היטל, דמי השתתפות והסמכות להטילם ועקרונות שיטת המס).
 2. פרשנות דיני המס.
 3. בסיס הדיווח.
 4. מקורות ההכנסה.
 5. הוצאות.
 6. פטורים.
 7. הפסדים.
 8. הימנעות ממס ועסקאות מלאכותיות.
 9. שינוי יעוד.
 10. מיסוי רווחי הון (לרבות הוראות פרק ה’ לפקודת מס הכנסה וחישוב רווח הון במכירת מניות ופירוק תאגידים).
 11. מיסוי תאגידים (לרבות מיסוי חברות, שותפויות, חברות שקופות, אגודות  שיתופיות, קיבוצים).
 12. מיסוי היחיד (לרבות: חישוב מאוחר ונפרד, ניכויים וזיכויים ליחיד,  מיסוי ביטוח סוציאלי (קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה), קצבאות, פיצויי פיטורין, התרת הוצאות מחקר ופיתוח, תרופות, השקעה בשותפויות נפט).
 13. ביטוח לאומי (לרבות: סכום החיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, סיווג מבוטחים, חובות רישום, דיווח ותשלום (לא כולל גמלאות).
 14. מיסוי מכשירי השקעה (לרבות: ניירות ערך הנסחרים בישראל ובחו”ל, הכנסות ריבית, פיקדונות בארץ ובחו”ל, מכשירים נגזרים, וקרנות נאמנות).
 15. מבוא למיסוי בין-לאומי (למעט: חברת משלח יד זרה, חברה נשלטת זרה,  זיכויים ואמנות למניעת כפל מס).

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות