בחרו עמוד

קורס מרתון לנכשלים בייעוץ מס

 

רקע
עם סיום הלימודים, ולאחר השקעה של זמן כסף ומאמץ, הציפייה הטבעית של כל תלמיד היא לעמוד במבחנים בהצלחה ולמצוא מקום עבודה ראוי שבצידו שכר הוגן.
 
 
עם זאת, תלמיד שלא עמד בהצלחה במבחנים נשאר ‘תקוע’ ללא יכולת לממש את הציפייה הטבעית. כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה – החליטה המכללה למיסים ולחשבונאות להקים פרויקט מעשי זה במטרה לתת מענה לבעיות הללו.
 

קהל יעד
•  תלמידים שניגשו בעבר לבחינה בייעוץ מס (מיסים) ונכשלו.
•  תלמידים שניגשו בעבר לבחינה בייעוץ מס (חשבונאות) ונכשלו.
 

מטרות הקורס
•  הכנה יסודית לבחינות מועצת יועצי המס תוך לימוד ותרגול כל נושאי הבחינות.
•  לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים .
 

היקף הלימודים
•  מסלול חשבונאות: כ- 40 שעות לימוד אקדמיות (8 מפגשים).
•  מסלול מיסים: כ- 60 שעות לימוד אקדמיות (12 מפגשים).
 

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.
 

שיטות הלימוד
הלימודים כוללים פתרון מבחנים, הרצאות פרונטאליות ותרגול רב.
 

מועדי בחינות

מועדי הבחינות
בחינות לרישוי יועצי מס מתקיימות על-ידי מועצת יועצי המס בשני מועדים כל שנה:

  • המועד ראשון – יולי/אוגוסט.
  • המועד השני – דצמבר/ינואר/פברואר.

בכל מועד מתקיימות ארבע הבחינות : בחשבונאות, במיסים א’, במיסים ב’, במיסים ג’

תכנית הלימודים
נושא
תכנית לימודים
בחינה בחשבונאות
משך הבחינה: 4.5 שעות
•  כללי החשבונאות המקובלים
•  תיאומי בנק
•  חייבים
•  זכאים
•  מלאי
•  פחת
•  מרכז וסניפים
•  קבלנים
•  משגור
•  שותפויות
•  עסקה משותפת
•  אשראי תעודות
•  חברות
•  שחזור חשבונות
•  חשבונאות על בסיס מזומן ועל בסיס מצטבר
•  חישובים מסחריים וידיעה מסחרית כללית
•  בקרה ומבדק פנימי
•  נהלי ביקורת ותקני ביקורת
•  זיופים וטעויות
•  מעילות
•  ביקורת הכנסות והוצאות
•  ביקורת רכוש והתחייבות
•  ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
•  דוחות כספיים
בחינה במיסים א’
משך הבחינה: 3.5 שעות
•  הכנסות, פטורים ושיעורי המס
•  הוצאות
•  קיזוז הפסדים
•  מיסוי תאגידים
•  הליכי שומה
•  תרגול
בחינה במיסים ב’
משך הבחינה: 3.5 שעות
•  חוק מס ערך מוסף
•  רווח הון
•  מיסוי מקרקעין
•  מיסוי בינלאומי
•  הקצאת מניות לעובדים
•  העברת נכסים לחברה – סעיפי 104
•  תרגול
בחינה במיסים ג’
משך הבחינה: 3.5 שעות
•  הליכי גביה – ניכויים, מקדמות ועונשין
•  ניהול ספרים
•  מיסוי היחיד וקופות גמל
•  הצהרת הון
•  זכויותיו וחובותיו של יועץ המס ואתיקה מקצועית
•  המוסד להחלטות מיסוי
•  חוק עידוד השקעות הון
•  תרגול

מיקום הבחינות

בנייני האומה, שדרות שז”ר 1 (מול תחנה מרכזית), ירושלים.

ערעורים על הבחינות

נבחן שקיבל בבחינה ציון של 50 נקודות ומעלה והוא חולק על הציון שניתן לו, רשאי לערער בכתב על הציון. הערעור יוגש בכתב למועצת יועצי המס או למי שהוסמך מטעמה לא יאוחר מ-40 יום מהיום הנקוב בהודעה בדבר ציון הבחינה.

מועצת יועצי המס או מי שהוסמך מטעמה יודיע למערער על החלטתו לא יאוחר מ-60 יום  מיום הגשת הערעור. ההחלטה תהיה סופית.

מי שקיבל ציון נמוך מ- 35 נקודות, לא יוכל לשוב ולהיבחן במועד הבא באותה בחינה.

אגרות

  • אגרת כל בחינה – 477 ₪.
  • אגרת כל ערעור – 118 ₪.

למאגר הבחינות לחץ כאן » 

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

  • מומחה למיסוי ולפרישה.
  • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
  • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
  • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
  • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות