בחרו עמוד

קורס ניהול משאבי אנוש

קורס ניהול משאבי אנוש הוא קורס מקיף וכולל בתוכו את התכנים של תהליך ניהול ופיקוח על ההון האנושי או כוח העבודה של עסק. הוא כולל גיוס, בחירה, הכשרה ופיתוח עובדים, ניהול הקריירה שלהם ותגמולם.

HRM הוא עדיפות אסטרטגית עבור רוב הארגונים על מנת לעמוד ביעדים ארגוניים, כגון הגברת הפרודוקטיביות, שיפור רמות שירות הלקוחות או הפחתת עלויות.

מנהל משאבי האנוש אחראי על גיוס וגיוס עובדים חדשים. מנהל משאבי האנוש אחראי גם להכשרה ופיתוח של העובדים הנוכחיים. הם גם אחראים לסיום העסקה, בין היתר.

תחומי האחריות של מנהל משאבי האנוש יכולים לכלול:

– גיוס וגיוס עובדים חדשים

– הדרכה ופיתוח עובדים בהווה

– סיום העסקה.

מבוא
בעידן של סביבה עסקית משתנה התחום של משאבי אנוש הופך לציר מרכזי בניהול הארגון.
מנהל משאבי האנוש אינו עוסק רק בגיוס כ”א כי אם גם בהתמודדות עם שינויים . עקב כך קיים ביקוש רב למנהלי משאבי אנוש במגזרים השונים של המשק.
מטרת קורס ניהול משאבי אנוש :
להקנות ידע, מיומנויות וכלי ניתוח לניהול משאבי האנוש בארגון ולהכשיר את המשתתפים לעסוק בניהול משאבי אנוש בארגון.

קהל היעד

 • לעוסקים או המעוניינים לעסוק בניהול משאבי אנוש וכוח אדם.
 • לעובדי מחלקות כוח אדם המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום.
 • לחשבי שכר המעוניינים לקבל כלים וטכניקות לניהול כוח אדם מעשי.

היקף הלימודים 
160 שעות אקדמיות.

תעודה 
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

ניהול משאבי אנוש

 1. גיוס ומיון עובדים.
 2. תרבות ארגונית והיבטי תרבות ארגונית.
 3. ניתוח עסקים והערכת עובדים.
 4. הנעת עובדים.
 5. הדרכת עובדים ובניית תכנית הדרכה.
 6. הדרכה פנים ארגונית והדרכה חוץ ארגונית.
 7. תיאוריות בשינוי ארגוני וניהול שינוי ארגוני.
 8. דיני עבודה – חוקי עבודה ,יחסי עבודה והסכמים קיבוציים.
 9. ביטוח פנסיוני.
 10. ניהול תהליכי פרישה.
 11. סדנאות : שפת גוף ותקשורת בינאישית,לחץ ושחיקה ועבודת צוות.
 1. חשיבותו של מנהל משאבי אנוש בארגון
 2. מרכזיות ניהול משאבי אנוש בארגון
 1. מגישת הניהול המדעי ועד לניהול משאבי אנוש
 2. הניהול המדעי
 3. יחסי אנוש בניהול
 4. ניסויי האותורן
 5. גישת מק’גרגור וניהול משאבי אנוש
 
 1. מדיניות, צרכים, תקצוב, תקינה
 2. ניהול משאבי אנוש בעידן אי-הוודאות
 1. מונחי יסוד בניתוח עיסוקים
   • יסוד
   • מטלת משנה
   • מטלה
   • תפקיד
   • משרה
   • עיסוק
   • תיאור עיסוק
 2. שימושים בניתוח עיסוקים
  • תכנון כוח-אדם
   • גיוס עובדים
   • הערכת עיסוקים ודירוג שכר
   • הדרכה
   • תכנון מסלולי קידום
   • השמה מקצועית
   • הערכת עובדים
   • בטיחות וגהות
   • ייעול העבודה
 1. שיטות לאיתור וגיוס עובדים
 2. תהליך המיון – שיטות וכלים למיון עובדים
  • נתונים ביוגראפיים
  • מכתבי המלצה
  • ראיונות
  • מבחנים פסיכולוגיים
  • מבחן גרפולוגי
  • מבחני מצב במרכזי הערכה
  • הערכת עמיתים
 3. תהליך קליטת עובדים
 4. פרישה
  • סוגי פרישה
  • הכנה לפרישה
  • פרישה מהעבודה –   (Out Placement)
  • שמירת קשר עם הגמלאים
 5. ניהול רשומות כוח-אדם
  • ניהול ממוחשב של כוח-אדם
  • כרטסות ותיקי עובדים
  • נוכחות והיעדרות
 1. הנעת עובדים
  • תורת הצרכים של מסלאו
  • התיאוריה של הרצברג
  • תיאוריית ההוגנות
  • תורת המטרה של לוק
 2. העובד בארגון
  • העובד כאדם והעובד בקבוצה:
   • קבוצה קטנה
   • קבוצה גדולה
   • קבוצה פתוחה
   • קבוצה סגורה
   • קבוצה פורמאלית
   • קבוצות התייחסות
 3. עידודים חומריים ולא חומריים
  • עידודים חומריים כאמצעי הניעה
   • רמת חיים
   • הסמלת סטאטוס
   • פיצוי למאמץ
  • עידודים לא חומריים כאמצעי הניעה
   • קידום עובדים
   • סיוע בהשתלמות עובדים
   • מימוש עצמי, גיוון בעבודה וניידות עובדים
 4. מרכזיותה של העבודה
  • מעורבות ושביעות רצון בעבודה
  • ניכור
 5. דפוסי זמן עבודה
  • שעות עבודה מקובלות
  • שבוע עבודה מקוצר
  • זמן עבודה גמיש
  • עבודה במשרות חלקיות
  • עבודה במשמרות
  • עבודה זמנית ועליית הפנאי
 1. היעדים של הערכות ביצוע
  • שיפור תפוקה
  • הגדרת צורכי הדרכה
  • שיפור הצבה בתפקידים
  • שיפור בהקצאת תגמולים
  • שיפור ביחסי עבודה
  • שיפור האפקטיביות הארגונית
 2. בעיות עיקריות בתהליך הערכה
  • השפעת המעריך על טיב ההערכה
  • הטיות בתהליך ההערכה
  • גורמים ארגוניים המשפיעים על תהליך ההערכה
 3. הדרכת מעריכים
 4. גיוון מקורות ההערכה (הערכת 360)
  • הערכת ממונים
  • הערכת עמיתים
  • הערכת כפופים
  • הערכה עצמית
  • הערכה חיצונית
 5. ראיון להערכת ביצוע
 1. מטרות ויעדים של הדרכת עובדים
 2. בניית מערך ההדרכה
  • איתור צרכי הדרכה
  • עיצוב תכנית ההדרכה
  • שיטות הדרכה
  • הערכת תכניות ההדרכה
 3. פיתוח מנהלים ופיתוח ארגוני
 4. דפוסי קריירה ארגונית
  • הגדרות של המושג “קריירה”
  • דפוסי קריירה אישית
  • קריירה ארגונית – יתרונות לפרט ולארגון
  • קריירה מנקודת ראות ארגונית
  • ניהול תכנית קריירה בארגון
 5. עיצוב עיסוקים בקבוצות עבודה
  • פיתוח עבודת צוות
  • טיפוח קבוצות איכות
 1. תנאים פיסיים
  • בטיחות
  • גהות
 2. שירותי רווחה לעובדים
  • שירותי ייעוץ
  • שירותי תעסוקה
  • שירותי בריאות
 3. איכות חיים בעבודה – מטרות ועקרונות
 1. גורמים המשפיעים על רמת השכר
  • שכר ממוצע במשק
  • רווחיות הארגון
  • כוחו של ועד העובדים
  • היצע וביקוש
  • מיקום בהיררכית הארגון (סטאטוס)
 2. שיטות שכר בסיסיות
  • שכר לפי תפוקה
  • שכר לפי יחידת זמן
  • שיטה משולבת – שכר עידוד
 3. קביעת שכר עבודה ותגמולים
  • השכר במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי
  • קביעת השכר ברמה ענפית, קיבוצית ומפעלית
 4. דרוג השכר
  • דרגת שכר אחיד
  • שכר במגזרים שונים
 5. מבנה  השכר
  • שכר בסיסי
  • שכר משולב
  • תוספות לשכר עבודה: ייחודיות, שכר עידוד, שיתוף ברווחים: אופציות, בונוסים, מניות וכו’
 6. פנסיה וקרנות
 7. הטבות סוציאליות ותנאים נלווים
  • מתוקף החוק – ביטוח לאומי
  • מתוקף חברות באיגוד מקצועי
  • הטבות ייחודיות של ארגונים (אל-על, חברת חשמל ועוד).
 1. גישות בניתוח יחסי עבודה
  • גישת הקונפליקט
  • גישת המערכות
 2. הצדדים ליחסי העבודה בישראל
  • ארגוני עובדים
  • איגודים מקצועיים בישראל
  • ההסתדרות בתהליכי שינוי
  • ארגוני מעסיקים
 3. יחסי עובד – מעביד
  • מיהו העובד
  • מיהו המעביד
  • שביתה והשבתה
 4. משא ומתן קיבוצי והסכמי עבודה
  • הסכמים קיבוציים
  • חוק הסכמים קיבוציים
 5. סכסוכי עבודה ומנגנונים לטיפול בסכסוכי עבודה
  • חוק יישוב סכסוכי עבודה
 1. רקע
 2. מקורות ומגמות יסוד
 3. משפט העבודה האישי והקיבוצי בישראל
 4. בית הדין לעבודה
  • מהותו ותפקידו של בית-הדין לעבודה
  • שופטים ונציגי ציבור
  • הרכב בית הדין האזורי
  • סמכות בית הדין האזורי
  • פישור
  • גישור
 5. חוקי עבודה
  • חוקי מגן
  • חוקים בתחום הביטחון הסוציאלי
  • חוקי עבודה עיקריים
   • חוק הגנת השכר
   • חוק שכר מינימום
   • חוק שעות עבודה ומנוחה
   • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
   • חוק פיצויי פיטורין
   • ביטוח אבטלה
   • חוק למניעת הטרדה מינית
   • חוק עבודת נשים
   • חוק עבודת נוער
   • חוקי בטיחות בעבודה
   • חוק חופשה שנתית
   • חוק ביטוח לאומי
   • חוק שירות התעסוקה
   • חוק הסכמים קיבוציים
   • חוק יישוב סכסוכי עבודה

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר “שיקלולית” מבית “ט.מ.ל מערכות מידע בע”מ”.
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של “לשכת רואי החשבון” (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה”מכללה למיסים ולחשבונאות” (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות

קורס ניהול משאבי אנוש