בחרו עמוד

 קורס ניהול עמותות ומלכ”רים

מבוא
המלכרי”ם מהווים בישראל מגזר שלישי  השוכן לצידם של המגזר הממשלתי והמגזר העסקי. ייחודם בכך שעליהם להשתמש בכל האמצעים שבידיהם להשגת מטרותיהם ואסור להם לחלק רווחים.

עם נסיגת מדינת הרווחה בישראל ובהיעדר תקציבים נאותים, אנו עדים לשתי תופעות חשובות – התפתחות המגזר השלישי (עמותות ואלכ”רים) מחד, והקושי של ארגונים אלה לשרוד בסביבה לא יציבה, מאידך. על כן ארגונים ללא כוונת רווח צריכים להבין כיצד לפעול במציאות בין מגזרית וכיצד לנהל את משאביהם בצורה האפקטיבית ביותר.

קורס זה יתמקד בניהול ופיתוח במגזר הציבורי והשלישי, בתוך המציאות הבין-מגזרית בישראל. במהלך הקורס נעסוק בהיכרות עם שלושת המגזרים (הממשלתי, העסקי והשלישי) ובאופן שבו השחקנים השונים מתמודדים עם המציאות הבין מגזרית. דגש מיוחד ינתן בקורס לניהול במגזר השלישי – מגזר הארגונים ללא כוונת רווח, עמותות וארגוני מתנדבים. נראה כיצד המגזר השלישי פועל לצד, בשיתוף פעולה וכן בתחרות עם שני המגזרים האחרים. חלק הארי של הקורס יעסוק בפיתוח משאבים במגזר הציבורי ובמגזר השלישי – פיתוח משאבים כספיים ומשאבים אנושיים (כולל היבטים ייחודים בניהול המשאב האנושי בכלל והמתנדבים בפרט).

מטרות הקורס
 • הכרת ההיבטים הייחודיים והמשפטיים הקושרים לפעולת המלכ”ר.
 • להאיר נקודות מרכזיות הקשורות לניהול המלכ”ר בהיבטים הפיננסיים, השיווקיים, המינהליים ומיומנויות ניהול הכרחיות.
 • הכרת יחסי הגומלין שבין המלכ”ר ובין סביבתו.
 • היכרות עם מציאות בין מגזרית בישראל, ועם מאפייני המגזר השלישי והמגזר הציבורי
 • הבנת האתגרים הניהוליים במגזרים אלה ודרכי ההתמודדות עם אתגרים אלה על מנת לנהל ולפתח משאבים באופן אפקטיבי להשגת מטרות הארגון ומילוי אחר הוראות החוק.

קהל יעד 
הקורס מיועד לממלאי תפקידי ניהול במלכ”ר, חברי ועד מנהל, דירקטוריון, הנהלה או נושאי משרה כגון מנכ”ל, חשב, מתרים, יועץ משפטי, רואי חשבון, מבקרים פנימיים ופעילי ציבור.

היקף הלימודים 
כ – 60 שעות לימוד אקדמיות (12 מפגשים).

תעודה 
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית לימודים

נושא
תכנית לימודים
שלושת המגזרים בישראל
 • שלושה מגזרים בישראל
 • מהו המגזר השלישי, מהי חברה אזרחית
 • יחסי הגומלין בין המגזרים: שיתוף פעולה, השלמה ותחרות
 • יחסי הגומלין בין אלכ”רים לבין סביבותיהם
 • מעורבות עסקית בקהילה

המגזר השלישי בישראל
 • גורמים להתפתחות המגזר השלישי
 • נתונים אודות המגזר השלישי בישראל
 • מהם הארגונים המרכיבים את המגזר השלישי – מטרות, עשיה, חקיקה ואתגרים
 • תפקידי המגזר

האתגר הניהולי במגזר השלישי ובמגזר הציבורי
 • מאפייני המגזר השלישי והציבורי כאתגר ניהולי – במה שונה ניהול אלכ”ר מניהול עסקי?
 • תפקידי המנהל בארגונים ללא כוונת רווח ובארגוני שירות
 • ניהול כלפי פנים וניהול כלפי חוץ
 • ניהול קונפליקטים בין ארגונים ותוך ארגוניים

פיתוח משאבים כספיים במגזר הציבורי והשלישי
 • גיוס תרומות במציאות בין מגזרית
 • היקפים ודפוסים של תרומות בישראל
 • מקורות לתרומות בישראל ובעולם
 • מי תורם, מדוע וכיצד אפשר להגביר את התרומות בישראל

פיתוח המשאב האנושי
 • ניהול אנשים מול משאבים מצומצמים
 • ניהול אפקטיבי מול ניהול מוסרי
 • העובדים במגזר השלישי ובמגזר הציבורי

היבטי חשבונאות ומיסים
 • היבטי המס ביחס לעמותות ומלכ”רים, מדיניות רשות המיסים והליכי קבלת אישור תרומות לפי סעיף 46
 • רישום עמותה, תקנון העמותה (המבנה המומלץ), מטרות, קבלת חברים והאסיפה הכללית
 • חברה לתועלת הציבור (חל”צ) – החקיקה והנוהל
 • מיזוג ופירוק עמותות והליכי מינוי בודק וחוקר בעמותות מטעם רשם העמותות
 • סמכות ביקורת המדינה ואיתור ליקויים סמויים וגלויים במוסדות ציבור
 • ההיבטים החשבונאים בארגונים ללא כוונת רווח (גילוי דעת 69 ותקן 5)
 • מוסדות ציבור – מיסוי מקרקעין ברכישות, העברות וקבלת מקרקעין
 • ועדת ביקורת בעמותה: מינויה סמכויותיה ותפקידיה
 • הוצאות עמותה (וחל”צ): שכר בכירים, הנהלה וכלליות, הוצאות מתנדבים וביטוח נושאי משרה
 • פיקוח על הליכי קבלת “אישור ניהול תקין”
 • מיסוי מלכ”רים במע”מ, ועד המנהל בעמותה – סמכויות

ניהול מתנדבים

 • ניהול מתנדבים במגזר השלישי והציבורי
 • ניהול מתנדבים כפרופסיה מתגבשת
 • מגמות אחרונות בהתנדבות
 • אתגרים ניהוליים בניהול אנשים ללא שכר
 • מניעים, תגמולים וקשיים הכרוכים בפעילות ההתנדבותית
 • הרחבת מצבת המתנדבים בארגון

סיכום הקורס ומבט לעתיד

 • מגמות עתידיות בניהול במציאות הבין מגזרית בישראל
 • מגמות עתידיות בעולם
 • שינוי הדגשים והמטרות של המגזר השלישי

הכנת פרויקט סיכום

 • סוגי הארגונים ומוסדות שלא לשם כוונת רווח (עמותות, אגודות, הקדשים וכו’)
 • יעדי העמותה ומוסדותיה, חוק העמותות התש”מ-1980, עיקרים רלוונטים בחוק החברות
 • עיקרים רלוונטים בחוקי מס הכנסה, מע”מ, שבח ורכישה.
 • נהלים והוראות לקבלת אישור “מוסד ציבורי”, מעמדם המשפטי של הפעילים
 • רשם העמותות ורשם החברות –  מעמדם המשפטי –  דיונים בסוגיות נבחרות
 • יסודות החשבונאות וקריאת המאזנים הפיננסיים, חשבונות העמותה ודיווח
 • מיסוי, מקורות ממון ואפיקי גיוס כספים, פיתוח אסטרטגיות לשיווק מטרות
 • מלכרי”ם, היבטים מינהליים ומיומנויות ניהול.

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות