בחרו עמוד

קורס ניתוח ניירות ערך

הכנה לבחינות הרישוי מטעם משרד האוצר (המפקח על הביטוח)מבוא
לקבלת פרטים נוספים אודות משרד האוצר והמפקח על הביטוח לחץ כאן

מבוא
ביטוח, פנסיה ומכשירים פיננסיים שונים מהווים נדבך מרכזי בשמירה על רווחת האזרח, יציבותו הכלכלית ומעמדו בחברה. מדינת ישראל, כמו כל המדינות המפותחות, מיחסת חשיבות רבה לתחום, ואף מינתה מפקח על הביטוח שתפקידו להבטיח את הציבור מפני טעויות פיננסיות שיגרמו לו עגמת נפש ונזקים ארוכי טווח.
משמעותה של ההחלטה בדבר רכישת ביטוח ו/או מכשירים  פיננסים הינה ביטחון כלכלי  עתידי בכל מצב אפשרי. רוב אזרחי ישראל הדואגים לעתידם מבטחים את  היקר להם בין בנפש ובין ברכוש, החל מביטוחי רכב, דירה ותכשיטים יקרים, דרך ביטוחים פנסיוניים להבטחת עתידם הכלכלי וכלה בתכניות בריאות להם ולבני משפחותיהם.
ע”מ להגן על האזרח מפני יעוץ מוטעה, בלתי מקצועי ומוטה, קבע המפקח על הביטוח כי העוסקים בייעוץ ומכירת תוכניות ביטוח מכל סוג שהוא חייבים להכיר את התוכניות שאושרו ע”י משרד האוצר לחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, את תכונותיהם, את בסיסם החוקי, את הטבות המס הנלוות להם וכו’.

מטרת הקורס
להכין את המשתתפים לבחינות הרישוי מטעם משרד האוצר, לשם קבלת רישיון סוכן ביטוח בענף זה.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון מטעם משרד האוצר, לעסוק בתחום, ובכל הקשור לידע בתחומי שוק הפיננסים, ההון, הכלכלה והביטוח הפנסיוני. כמו כן מיועד הקורס לכלכלנים, בוגרי מינהל עסקים, חשבונאים וכל העוסקים בתחומי הכספים והחשבונות המעוניינים להרחיב את תחומי עיסוקים ולפעול כיועצים או כמשווקים פנסיונים, בעלי עסק, יועצי מס, מנהלים, מנהלי כוח-אדם ומשאבי אנוש, סוכני ביטוח ועוד.

היקף הלימודים
145 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה
 • 12 שנות לימוד.
 • עמידה במבחני קורס יסודות ודיני ביטוח.

תעודה
לעומדים בהצלחה בבחינות הרישוי מטעם המפקח על הביטוח תינתן תעודה מטעם משרד האוצר, האגף להכשרת סוכני הביטוח.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

השקעה וחיסכון – מושגי יסוד במימון

 1. תשואה ושיעור תשואה על פני זמן
 2. תשואה חסרת סיכון ופרמיית סיכון.
 3. חישובי תשואה
 4. מושגי ריבית
 5. ריבית דריבית ע”ע
 6. ריבית דריבית ע”נ
 7. ריבית דריבית ענ”נ
 8. ריבית דריבית שת”פ
 9. תשואה ממוצעת
 10. תשואה נומינאלית
 11. תשואה ריאלית

הכרת הנכסים הפיננסים

 1. יסודות החשבונאות.
 2. מאזן.
 3. דוח רווח הפסד.

שוק ההון – מושגי יסוד

 1. מניות
 2. אג”ח
 3. כתבי אופציה
 4. אופציות
 5. וחוזים עתידיים.

אפיוני אג”ח

 1. אג”ח תלוש אפס.
 2. אג”ח ריבית קבועה.
 3. ריבית משתנה.
 4. שקליות.
 5. צמודות.
 6. פדיון אג”ח בתנאים שונים.
 7. בטחונות עבור אג”ח.
 8. מק”מ.
 9. שחר.
 10. גילון.
 11. כפיר.
 12. גלבוע.
 13. גליל.
 14. אג”ח מדינה.
 15. אג”ח קונצרניות.

המוסדות הפעילים בשוק ההון, רשויות הפיקוח וניהול שוק ההון

 1. מבנה  שוק הכספים ושוק ההון.
 2. בנקים מסחריים.
 3. חתמים.
 4. חברות השקעה.
 5. גופים  מוסדיים.
 6. חברות.
 7. משקיעים פרטים.
 8. הבורסה לני”ע.
 9. רשות ני”ע.
 10. משרד אוצר.
 11. בנק ישראל.
 12. הנפקת ני”ע.
 13. השוק הראשוני והמשני.
 14. סיווג הנפקות לני”ע השונים.

אופציות וחוזים עתידיים

 1. תכונות.
 2. אופציות.
 3. חוזים עתידיים.
 4. אסטרטגיות יסוד.
 5. סטיות לתנאי שוק שונים.
 1. אסטרטגיות מורכבות.
 2. גבולות מחירי אופציות.
 3. המודל הנאיבי.
 4. חוזה סינטטי.
 5. נוסחת P.C.P.

תמחור אג”ח

 1. ערך מתואם.
 2. ניכיון.
 3. פרמיה תשואה לפדיון/תשואת החזקה.
 4. מקדם תשואה.
 5. הגורמים העיקרים המשפעים על תשואות אג”ח.
 6. גורם המנוף.
 7. השפעות מדד המחרים לצרכן.
 8. שינוי ריבית.
 9. שינוי בשערי חליפין (מט”ח).

עקומי תשואה באג”ח

 1. סדרות עיתיות של שערי ריבית.
 2. תיאורית הצפיות.
 3. תיאורית העדפת הנזילות.
 4. תיאורית הסגמנטציה.
 5. חישוב שערי ריבית עתידיים.

שונות

 1. אופציות וחוזים עתידיים.
 2. מודלים לתמחור אופציות.
 3. תיאום שערים.
 4. הערכת שווי חברות.
 5. הכרת מכשירי השקעה.
 6. המסחר בבורסה בישראל.

סיכום הקורס

 1. השלמות לבחינה.
 2. תרגולים לבחינה.

למאגר הבחינות לחץ כאן »      לסוגי רשיונות לחץ כאן »

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות