בחרו עמוד

קורס סטטיסטיקה ומימון

 
 
 

הכנה לבחינות הרישוי מטעם הרשות לניירות ערך
לקבלת פרטים נוספים אודות הרשות לניירות ערך  לחץ כאן

 

מבוא
קורס מקיף זה מיועד למעוניינים לעסוק בייעוץ להשקעות, למנהלים ומנהלי כספים, חשבים ומנהלי השקעות במוסדות ובחברות, ולמשקיעים פעילים המבקשים לרכוש ידע מעמיק בנושאי שוק ההון.

הקורס נועד להכשיר את הלומדים בו כמנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך. ההכשרה תכלול לימודים תיאורטיים בנושאי שוק ההון בישראל, לימוד של מנגנוני שוק ההון והבורסה, לימוד וניתוח המכשירים הפיננסיים השונים וניצולם הנכון, הכרת כלים מעשיים לניהול תיק השקעות והתנסות בשימוש בהם.

נושאי הלימוד כפופים לתקנות ולדרישות של הרשות לניירות ערך לקראת הבחינות; ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים, ניהול תיקי השקעות, אתיקה ודיני ניירות ערך, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות.

מטרת הקורס

 • להכין את המשתתפים לבחינות הרשות לניירות ערך, לשם קבלת רישיון עיסוק בענף זה.
 • לגלות ידע בחישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישובי ריביות, ערך נוכחי ועתידי תשואות.
 • להיות מסוגל לחשב ערכים מרכזיים ומדדי פיזור של סדרות סטטיסטיות (תוחלת ושונות).
 • להבין את ההתפלגות הנורמאלית ומשמעות ניתוח רגרסיה כולל הבנת התוצאות המתקבלות מניתוח זה.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך, לעסוק בתחום, ולמעוניינים בקריירה מקצועית כיועצי השקעות ומנהלי תיקים, חברי ועדת השקעות, מנהלי כספים, בנקאים ומשקיעים.

היקף הלימודים
60 שעות אקדמיות (מזה : 20 שעות מרתון הכנה לבחינה).

תנאי קבלה

 •  12 שנות לימוד.
 • גיל 21 ומעלה.
 • אזרחות ישראלית.
 • העדר הרשעה בעבירה (כמוגדר בחוק).
מועדי הבחינות
הבחינות יתקיימו ב-2 מועדים בשנה בחודשים : יולי, דצמבר.

פטור מבחינות
בעל תואר ראשון או שני ב : כלכלה, חשבונאות , מנהל עסקים, בנקאות, במוסד אקדמי המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה יוכל להיות זכאים לפטור מהבחינה של הרשות לניירות ערך בנושא זה.

התמחות
עפ”י התקנות מי שעבר את הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וכן את שאר בחינות היסוד (או שקיבל פטור מהבחינות בכלכלה, בסטטיסטיקה ומימון ובחשבונאות), רשאי להתחיל את ההתמחות.
כלומר, את הבחינות המקצועיות ניתן לעבור לפני ההתמחות, תוך כדי ההתמחות ולאחריה.
יועץ השקעות – חייב בהתמחות של 6 חודשים.
מנהל תיקים – חייב בהתמחות של 9 חודשים.

תעודה
לעומדים בהצלחה בכל הבחינות (מימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, דיני ניירות ערך, מקצועית א’),  ובגמר ההתמחות תעניק הרשות לניירות ערך רישיון יועץ השקעות.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

סטטיסטיקה

 • סטטיסטיקה תיאורית.
 • משתנה מקרי- תוחלת, שונות.
 • התפלגות נורמאלית.
 • הבנת רגרסיה פשוטה.
 • הסתברות.
חישובי מימון
 • חישובי ריבית.
 • ריבית דריבית
 • ריבית ריאלית
 • ריבית אפקטיבית
 • שיטת ערך נוכחי.
 • שיטת שיעור תשואה פנימי.
 • חישוב שיעורי תשואה וסטיית תקן.
 • מודל תוחלת/ שונות.
עקרונות ניהול נכסים פיננסיים
 • שימוש במודל הדומיננטיות.
 • עקום יעילות.
 • שימוש במודל תיק השוק  CAPM

למאגר הבחינות לחץ כאן »      לסוגי רשיונות לחץ כאן »

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות