בחרו עמוד

קורס תכנון מס בפרישה

מטרת הקורס

עובד הפורש מהעבודה מקבל עם פרישתו סכומי פיצויים ומענקי פרישה. חלק מכספים אלה פטור ממס, וחלקם חייב במס.

אחת ההחלטות הראשונות (והקשות ביותר) שעל העובד לקבל בעת הפרישה, היא בחירה במסלול מס אשר יקטין את תשלומי המס למינימום האפשרי.

בבחירת מסלול המס המתאים יילקחו בחשבון פרמטרים שונים כגון: ותק במקום העבודה, גיל הפורש, שכר קובע לפיצויים, הכנסה חזויה, מבנה ההפרשות הפנסיוניות (קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וכד’) ועוד.

לפורש כאמור קיימות, בין השאר, מספר חלופות מיסוי כלהלן :

 • תשלום מס מיידי
 • פריסת פיצויים חייבים (לפנים או לאחור)
 • רצף זכויות קצבה
 • רצף זכויות פיצויים
 • מסלולי מס משולבים (ביצוע רצף קיצבה ופריסת מס על היתרה החייבת במס, ביצוע רצף קיצבה ורצף פיצויים במקביל)
 • בחירה בין קבלת פנסיה לבין קבלת סכום פיצויים חד פעמי
 • בחירה בין פטור ממס על הפיצויים לבין פטור ממס על הפנסיה

מטרת הקורס היא הקניית כלים למשתתף לבצע תכנוני מס לפורש, הלכה למעשה, והכל – תוך ניתוח בעיות ותרגום המסקנות לצורך קבלת החלטות מתאימות.

היקף הלימודים

כ- 30 שעות אקדמיות

קהל היעד

 • יועצי מס
 • רואי חשבון
 • סוכני ביטוח
 • מנהלים
 • אנשי כספים
 • בעלי מניות

תעודה

למסיימים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

נושא

 תכנית לימודים

תכנון מס בפרישה

 1. מונחי יסוד בפרישה
 2. תכנוני מס לחלופות המיסוי השונות
 3. דוגמאות והמלצות לקראת הפרישה
 4. תכנון מקורות ההכנסה לאחר הפרישה
 5. ניצול הטבות המס בתקופה שלאחר הפרישה
 6. תשלומים לקופות גמל מסוג תגמולים, פיצויים וקיצבה
 7. משיכת כספי תגמולים, פיצויים וקיצבה
 8. חברים בעלי שליטה
 9. חברים בחברה משפחתית
 10. העברת כספים מקופה לקופה
 11. סכומים ששולמו למעביד ע”י קופות גמל
 12. ניכוי וזיכוי בגין הפקדות בקופות גמל
 13. קרנות השתלמות שילובים והשוואות בגין קופות הגמל השונות
 14. אובדן כושר עבודה
 15. קופות גמל חופשה ולמטרה אחרת
 16. אופן תשלום המס לאחר עזיבת עבודה על פיצויים ותגמולים שנותרו בקופה
 17. עריכת ביטוחים לבן זוג העובד בעסק  עצמאי ביחד עם בן זוגו
 18. יישום סעיף 32(9) במקרה של שותפות המוחזקת ע”י חברה
 19. כיסוי חובות עבר עבור פיצויים בפוליסה לקיצבה
 20. קיזוז הפסדים ונקודות  זיכוי על משיכה שלא כדין מקופת גמל
 21. היבטים משפטיים – צוואות, עזבונות, ירושות

אודות המרצה: מר יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס

 • מומחה למיסוי ולפרישה.
 • מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית "ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ".
 • יועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסוי ושינויי חקיקה והטמעתם בסביבה ממוחשבת.
 • מרצה בקורסים ובימי עיון לחשבי שכר בכירים של "לשכת רואי החשבון" (מיום שהחלו לפני כ- 15 שנים).
 • המייסד, המנהל והבעלים של ה"מכללה למיסים ולחשבונאות" (נוסדה לפני כ- 20 שנים).

לכל הקורסים

עבור לבית ספר

מיסים וחשבונאות

מיסים

חשבונאות

מיסים למתקדמים

חשבונאות למתקדמים

פיתוח ארגוני

ביטוח ופיננסים

שוק ההון

מקצועות הנדל״ן

מזכירות ומינהל

מחשבים ותקשורת

שפות