בחרו עמוד

חשב פיננסי הוא תפקיד במחלקת הכספים של ארגון (חברה, עמותה וכו’). תפקידיו העיקריים בארגון הם:

 • להיות הסמכות המקצועית הבכירה בנושא החשבונאות.
 • לנהל את הנהלת החשבונות של הארגון, כולל רישום עסקאות, הכנת דוחות כספיים, דיווח לרשויות המס ועוד.
 • לספק ייעוץ פיננסי למנהלי הארגון.

תחומי האחריות של חשב פיננסי משתנים בהתאם לארגון ולגודל שלו. עם זאת, בדרך כלל כוללים את הנושאים הבאים:

 • חשבונאות: רישום עסקאות, הכנת דוחות כספיים, דיווח לרשויות המס, ניהול מעקב אחר הנכסים וההתחייבויות של הארגון.
 • מיסים: הכנת דוחות מס, תשלום מיסים, ניהול משא ומתן עם רשויות המס.
 • תקציב: הכנת תקציבים, מעקב אחר ביצוע התקציב, ניהול חריגות תקציב.
 • בקרה פנימית: ניהול בקרה פנימית, גילוי וטיפול בחריגות.
 • ייעוץ פיננסי: מתן ייעוץ פיננסי למנהלי הארגון, כולל בנושאים של השקעות, מימון, ניהול סיכונים ועוד.

חשב פיננסי חייב להיות בעל השכלה אקדמית בתחום החשבונאות, וכן ניסיון מעשי בתחום. עליו להיות בעל ידע מעמיק בתקנות החשבונאות בישראל ובחו”ל, ובחוקים הרלוונטיים לתחום הפיננסי. כמו כן, עליו להיות בעל כישורי ניהול, תקשורת וכתיבה.

חשב פיננסי הוא תפקיד חשוב בארגון, שתורם להצלחתו הכלכלית. הוא אחראי על ניהול נכסי הארגון, עמידה בהתחייבויותיו הפיננסיות, והבטחת שקיפות ויעילות בתחום הפיננסי.

בקרה פנימית וניהול חריגות תקציב

בקרה פנימית היא מערכת של הליכים שנועדו להבטיח את אמינות המידע הפיננסי, את יעילות הפעילות העסקית ואת עמידה בחוק ובתקנות. בקרה פנימית כוללת מגוון פעילויות, כגון:

 • הערכת הסיכונים העסקיים: זיהוי הסיכונים העסקיים העלולים להשפיע על הארגון, ונקיטת פעולות למזעור אותם סיכונים.
 • ניהול תהליכים עסקיים: וודא שהתהליכים העסקיים בארגון מבוצעים בצורה יעילה ויעילה, וכי הם עומדים בתקנים ובנהלים הרלוונטיים.
 • בקרה על נכסים: וודא שהנכסים של הארגון מוגנים מפני אובדן, נזק או שימוש לרעה.
 • בקרה על מערכות מידע: וודא שמערכות המידע בארגון מספקות מידע מדויק ומהימן.

ניהול חריגות תקציב הוא תהליך של זיהוי, ניתוח וטיפול בחריגות תקציביות. חריגות תקציביות הן הוצאות או הכנסות שנבדלות מהתחזית התקציבית. חריגות תקציביות יכולות לנבוע ממגוון סיבות, כגון שינויים בתנאי השוק, שגיאות בתכנון התקציב או התנהגות לא הולמת של עובדים.

ניהול חריגות תקציב חשוב על מנת לוודא שהארגון עומד ביעדי התקציב שלו. חריגות תקציביות גדולות עלולות להוביל לבעיות פיננסיות לארגון, כגון חוסר נזילות, בעיות תזרים מזומנים או פגיעה ברווחים.

תהליך ניהול חריגות תקציב כולל את השלבים הבאים:

 1. זיהוי חריגות: זיהוי החריגות התקצביות באמצעות השוואה בין ההוצאות וההכנסות בפועל לתחזית התקציבית.
 2. ניתוח חריגות: ניתוח הסיבות לחריגות התקצביות, על מנת להבין מה גרם להן.
 3. טיפול בחריגות: נקיטת פעולות מתאימות לטיפול בחריגות התקצביות, כגון:
  • הגדלת ההכנסות: ניתן להגביר את ההכנסות על ידי הגדלת המחירים, הגדלת היקף המכירות או מציאת מקורות הכנסה חדשים.
  • הקטנת ההוצאות: ניתן להקטין את ההוצאות על ידי מציאת ספקים זולים יותר, צמצום פעילויות לא חיוניות או שיפור יעילות התהליכים העסקיים.
  • הגדלת התקציב: ניתן להגדיל את התקציב על ידי הגשת בקשה לרשויות מתאימות.

בקרה פנימית וניהול חריגות תקציב הם שני כלי חשובים לניהול פיננסי אפקטיבי. על ידי יישום נכון של כלים אלה, הארגון יכול להבטיח את אמינות המידע הפיננסי שלו, את יעילות הפעילות העסקית שלו ואת עמידה בחוק ובתקנות.