בחרו עמוד

חוקת העבודה

חוקת העבודה הינה הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העסקת העובדים ברשויות המקומיות.
החוקה נחתמה בשנת 1959 ועודכנה במהלך השנים באוגדן תנאי השירות.
בשנת 2015 מתוכננת להתפרסם חוקת עבודה עדכנית.

חוקת העבודה כוללת 18 פרקים שהעיקריים בהם כלהלן:

  • קבלת עובדים לעבודה;
  • תקופת ניסיון ועבודה זמנית;
  • סולמות שכר – דירוג, דרגה, קידום, שכר, ותוספות מיוחדות;
  • תנאי העסקה – ימי עבודה, שעות עבודה, חופשה שנתית, חגים ומועדים, חופשת מחלה;
  • משמעת ונוכחות בעבודה;
  • פיטורים;
  • קרנות פנסיה וקרנות השתלמות;
  • מו”מ, מנגנון ליישוב חילוקי דעות, בוררות;

חוקת העבודה העדכנית מחודש פברואר 2002: 

תוכן המידע הכלול בחוקת העבודה אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטה כל שהיא או הימנעות מהחלטה כל שהיא.

שם החוקה

הורדת החוקה כקובץ PDF 

תוכן העניינים

להורדת החוקה – לחץ כאן.

פרק 1-6

להורדת החוקה – לחץ כאן.

פרק 7 – חלק א’

להורדת החוקה – לחץ כאן.

פרק 7 – חלק ב’

להורדת החוקה – לחץ כאן.

פרק 8-18

להורדת החוקה – לחץ כאן.

תוספת ראשונה – חלק א’

להורדת החוקה – לחץ כאן.

תוספת ראשונה – חלק ב’

להורדת החוקה – לחץ כאן.

תוספת שניה

להורדת החוקה – לחץ כאן.