בחרו עמוד

שאלות ותשובות

 

הנושא

הורדת השאלה והתשובה כקובץ DOC.

 פיצוי, המשולם מכוח פוליסת ביטוח על אובדן כושר עבודה, חייב במס

pdf file imagedownload

 הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד

pdf file imagedownload

 מיסוי שכרם של עובדי משמרות

pdf file imagedownload

 ניכוי מס במקור משכר עובד ישראלי; שבחלק מחודש עבד בארץ, ובחלק ממנו – בחו”ל

pdf file imagedownload

 החובה לדווח לרשויות מס הכנסה על “הכנסה נוספת “ pdf file imagedownload
 השמירה והביעור – של מסמכי מערכת החשבונות ושל מסמכים אחרים בעסק pdf file imagedownload

 חישוב פחת למשרד עסקי הממוקם בבניין מגורים

pdf file imagedownload
 אסור לנכות קנסות ותשלומים שאופיים עונשי כהוצאה מוכרת pdf file imagedownload
 “מס תשומות” שלא ניתן לניכוי על כלי רכב ינוכה כהוצאה לצורכי מס הכנסה pdf file imagedownload
 הפטור ממס ושיעורו מהכנסה מקצבה לסוגיה pdf file imagedownload
 נקודות זיכוי לגרוש שילדיו אצלו ושמשלם מזונות לגרושתו pdf file imagedownload
 פיקדון שקיבל חייל בשיחרורו פטור ממס pdf file imagedownload
 גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי pdf file imagedownload
 היבטי מ”ה ומע”מ על תשלום שנטען שהוא “פיצויי פיטורים “ pdf file imagedownload
 היבטי מיסוי בהכנסת נער שהוא “עובד עצמאי “ pdf file imagedownload
 מיסוי הכנסת יועץ מס ממכירת תיק לקוחות pdf file imagedownload
 נקודות זיכוי לזוג; היא – “בן-זוג-רשום” ו”תושב ישראל”; הוא – “תושב חוץ “ pdf file imagedownload
 תנאי הפטור ממס הכנסה, המוקנה למוסד ציבורי לפי הפקודה pdf file imagedownload
 מיסוי פיצויי תאונת דרכים לבעל הכנסות מעסק ומדמי שכירות pdf file imagedownload
 רווח הון בחילוף נכסים – לפי סעיף 96 לפקודת מס הכנסה pdf file imagedownload
 ב”חישוב מאוחד” – יינתן זיכוי גמל רק ל”בן-זוג-רשום” pdf file imagedownload
 לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית – תוענק נקודת-זיכוי אחת pdf file imagedownload
 פטור ממס הכנסה לנכה / לעיוור לפי סעיף 9(5) לפקודה על נכות בחלק משנת המס pdf file imagedownload
 מיסוי מלאי עסקי בעת פירוק חברה: מכירתו, או העברתו לבעלי המניות pdf file imagedownload
 מיסוי רכב – שנרכש ב”ליסינג” ושמוצמד לעובד pdf file imagedownload
 דמי ביטוח על הוצאות שאינן מוכרות ועל הוצאות עודפות pdf file imagedownload
 מיסוי קצבה המשולמת מכח ביטוח סוציאלי בחו”ל pdf file imagedownload
 הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד pdf file imagedownload
 התשלומים הנלווים למענק הפרישה שמקבל עובד עם פרישתו מעבודתו pdf file imagedownload
 פיצוי, המשולם מכוח פוליסת ביטוח על אובדן כושר עבודה, חייב במס pdf file imagedownload
 המשתמע מהכללים המעודכנים בחוק: להענקת נקודות זיכוי בדבר “נטולי יכולת” pdf file imagedownload
 דיווח ומיסוי מתן פיצויי פיטורים לעובד, שעל משכורתו שקיבל נתן חשבונית-מס pdf file imagedownload
 מיסוי שכרם של עובדי משמרות pdf file imagedownload
 דיווח לרשויות המס בעקבות שינוי ממעמד שכיר למעמד גמלאי, ופטור מדיווח זה pdf file imagedownload
 זכות הקיזוז של מעביד לגבי חוב עובדו בעת סיום יחסי עבודה pdf file imagedownload
 ניכוי מס במקור משכר עובד ישראלי; שבחלק מחודש עבד בארץ, ובחלק ממנו – בחו”ל pdf file imagedownload
 אש”ל בחו”ל – לעובדים ישראלים pdf file imagedownload
 הנחת מס לתושב יישוב ספר מ”יישובי הצפון” – רק בהתקיים שני תנאים מצטברים pdf file imagedownload
 אי חיוב פיצויי פיטורים מוגדלים בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות pdf file imagedownload
 תלוש שכר שגוי, שנתוניו כבר דווחו לרשויות המס, יתוקן ע”י “דוח מתקן” pdf file imagedownload
 מיסוי משכורת לעובד בארץ, אשר אינו תושב ישראל ואין לו הכנסות אחרות pdf file imagedownload
 ניכוי מההכנסה לפי סעיף 47 לפקודה – יינתן בעד חלק הפיצויים החייב במס pdf file imagedownload
 טופס 161 נפרד לכל תקופה pdf file imagedownload
 פדיון ימי מחלה, המשולמים עקב ניתוק יחסי עובד ומעביד פטורים מדמי ביטוח לאומי pdf file imagedownload
 נקודת זיכוי לעובד המתגרש באמצע השנה pdf file imagedownload
 מי שחדל לעבוד במשרה אחת מתוך שתיים אצל אותו מעביד אינו זכאי לדמי אבטלה pdf file imagedownload
 נקודת זיכוי לעולה תינתן בתוך 42 חודש לאחר שירות חובה בצה”ל ותקופת הלימודים pdf file imagedownload
 החובה לדווח לרשויות מס הכנסה על “הכנסה נוספת” pdf file imagedownload
 קביעת “נקודות הזיכוי” לעולה: לפי יום העלייה ארצה pdf file imagedownload
 אין לנכות מסים משכרה של מטפלת במסגרת עסקה של הנישומה, מעסיקת המטפלת pdf file imagedownload
 מיסוי רכב שרכש עובד באמצעות “ליסינג תפעולי” [הרכב – ע”ש העובד; החזקתו – ע”ש המעביד] pdf file imagedownload
 מיסוי נציגות חברה זרה הפועלת בישראל pdf file imagedownload
 על מי מוטלת חובת הדיווח על תשלום לספקים ולנותני שירותים pdf file imagedownload
 הפרשות לקרן השתלמות אינן מזכות בהטבות מס pdf file imagedownload
 מיסוי מפרעה לעובד אשר הֶחְזְרָהּ נעשה ב-53 תשלומים חודשיים pdf file imagedownload
 חישוב ניכויים וזיכויים של יחיד המתגורר באזור באר-שבע והנגב pdf file imagedownload
 השמירה והביעור – של מסמכי מערכת החשבונות ושל מסמכים אחרים בעסק pdf file imagedownload
 מיסוי רווחים המופקים ממניות הנסחרות בבורסה בחו”ל pdf file imagedownload
 פטור לפיצוי פרישה מעל ל-100% מהשכר pdf file imagedownload
 הכרת שלטונות המס בהפרשות מעסיק לקרן עובדים pdf file imagedownload
 חישוב דמי ביטוח לאומי למענק חד-שנתי למי שלא עבד pdf file imagedownload
 תנאי הזיכוי ממס לתושבי אזור באר שבע והנגב pdf file imagedownload
 המבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד pdf file imagedownload
 חישוב פחת למשרד עסקי הממוקם בבניין מגורים pdf file imagedownload
 התנאים לקבלת 35% פטור מקצבה pdf file imagedownload
 אין למלא טופס 0101 למפרע pdf file imagedownload
 חישוב דמי הביטוח הלאומי לבעלת מקורות הכנסה אחדים pdf file imagedownload
 חישוב מס לבני זוג שמקצת הכנסתם תלויה זה בזו pdf file imagedownload
 היבטי הרשויות לאי תשלום משכורת לבעל שליטה בחברה שהוא עובד בה pdf file imagedownload
 העברות מלאי עסקִי ע”י חברה בקשיים pdf file imagedownload
 אפשרויות חלוקת הרווח של חברה לבעל מניות בה שאינו עובד בה pdf file imagedownload
 אסור לנכות קנסות ותשלומים שאופיים עונשי כהוצאה מוכרת pdf file imagedownload
 מיסוי השתלמות במימון המעביד pdf file imagedownload
 תשלום “הכנסת עבודה” ייעשה ע”י “תלוש משכורת” pdf file imagedownload
 החזר הוצאות אש”ל לעובד שכיר pdf file imagedownload
 מיסוי תגמולי נכה שמנוכות מהם הכנסות מסוימות pdf file imagedownload
 מיסוי קצבה המשולמת מכוח ביטוח סוציאלי בחו”ל pdf file imagedownload
 מיסוי מענק שמקבל אדם מקרנות של מרכז קליטה pdf file imagedownload
 מיסוי טיסות לעובד למקום העבודה ולהחזרתו pdf file imagedownload
 המע”מ על מכירת מוניטין ל”תושב חוץ” – הוא בשיעור אפס pdf file imagedownload
 מיסוי דמי נסיעות למרצים, מתנדבים ועובדים שנוסעים בתפקיד pdf file imagedownload
 תקבולים לשכיר, מהמוסד לביטוח לאומי, הם בבחינת “הכנסת עבודה” pdf file imagedownload
 זיקה בין רכיב “החזקת רכב” לבין הוצאות בפועל של עובד בשל רכבו – פוטרת מעביד ממס מעסיקים pdf file imagedownload
 הלנת פיצויי פיטורים ומקצת מהשלכותיה pdf file imagedownload
 השפעת רווח הון על הצהרת הון pdf file imagedownload
 מיסוי הקטנת הון המניות של חברה pdf file imagedownload
 “ניכוי נוסף בשל פחת” בנכסים – לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה pdf file imagedownload
 הכנסה מדמי אבטלה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי pdf file imagedownload
 החיוב במס של מְלָגות ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה pdf file imagedownload
 הרישום, הדיווח והמיסוי של אוכל ומגורים שניתנים לעובדי פנימייה pdf file imagedownload
 זיכוי ממס “תוספת רמת פעילות א” pdf file imagedownload
 מיסוי הכנסות מ”הפרשי שער”, לפי הפקודה: ל”תושב ישראל”, ל”תושב חוץ” pdf file imagedownload
 דמי ביטוח לאומי מפנסיית נכות ושאירים pdf file imagedownload
 סיווג כפול לנישום: לעניין ב”ל – “שכיר”; ולעניין מ”ה – “עצמאי” (ולהיפך) pdf file imagedownload
 שימור זכויות עובדים העוברים מחברה לחברה בתוך תשלובת pdf file imagedownload
 התנאים ל”הנחת יישוב ספר” לעובד המתגורר באחד מיישובי הצפון pdf file imagedownload
 קבלת קיצבה מקרן פנסיה שוללת קבלת זיכוי בשל בן-זוג pdf file imagedownload
 פריסת “מענק בשל עבודה נדרשת / מועדפת” שמקבל חייל משוחרר pdf file imagedownload
 מיסוי הקצאת מניות פרטיות pdf file imagedownload
 הקלות במיסוי הכנסה ממימוש אופציות ו/או מניות pdf file imagedownload
 הפטור ממס ושיעורו מהכנסה מקצבה לסוגיה pdf file imagedownload
 ניכוי הוצאות סוציאליות ממשכורת שמקבל תושב ישראל בגרמניה pdf file imagedownload
 מעביד עובד זר, חייב להנפיק לו תלוש משכורת pdf file imagedownload
 פיקדון שקיבל חייל בשחרורו פטור ממס pdf file imagedownload
 נקודות זיכוי לגרוש שילדיו אצלו ושמשלם מזונות לגרושתו pdf file imagedownload
 האם בשותפות אירוע “כניסה או יציאה של שותף” הוא אירוע-מס לעניין מס ערך מוסף ? pdf file imagedownload
 נקודות זיכוי לזוג: היא – “בן-זוג-רשום” ו”תושב ישראל”; הוא – “תושב חוץ” pdf file imagedownload
 היבטי מ”ה ומע”מ על תשלום שנטען שהוא “פיצויי פיטורים” pdf file imagedownload
 מיסוי הכנסת יועץ מס ממכירת תיק לקוחות pdf file imagedownload
 היבטי מיסוי בהכנסת נער שהוא “עובד עצמאי” pdf file imagedownload
 גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי” pdf file imagedownload
 מיסוי נישומה בעלת שלושה מקורות הכנסה pdf file imagedownload
 מיסוי הוצאות דיור לעובד – אם ל”נוחות המעביד”, ואם ל”נוחות העובד” pdf file imagedownload
 ניכוי הוצאות על אירוח אדם הבא מחו”ל pdf file imagedownload
 מיסוי הוצאות דלק, באמצעות “דלקן” שהתקין המעביד ברכבו הפרטי של עובדו pdf file imagedownload
 שינויים חשבונאיים בפעילותם של קבלני בניין pdf file imagedownload
 תנאי הפטור ממס הכנסה, המוקנה למוסד ציבורי לפי הפקודה pdf file imagedownload
 הזכאות לקבלת זיכוי ממס בשל “נטול יכולת” היא על בסיס שנתי pdf file imagedownload
 אין להעניק נקודות זיכוי בשנת המס בעבור קודמתה pdf file imagedownload
 חיובם או אי חיובם של דיווידנד ודמי ניהול – במס ערך מוסף pdf file imagedownload
 בעיות בביקורת חשבונות – בסביבת מערכת מידע ממוחשבת pdf file imagedownload
 נקודות זיכוי בשל בן-משפחה “נטול-יכולת” pdf file imagedownload
 אפוד מגן לעובד מוכר כהוצאה למעביד pdf file imagedownload
 כספים שנגבו מהכנסת עובד ולא הועברו ליעדם pdf file imagedownload
 מיסוי הפרשות לקופת גמל מרכזית לפיצויים ולקופת גמל לתגמולים pdf file imagedownload
 הכללת השכר, של עובד שנפטר, בהכנסות אלמנתו – לשם מיסויו pdf file imagedownload
 היבטי מיסוי בסיום יחסי עובד ומעביד pdf file imagedownload
 מיסוי פיצויי הלנת שכר pdf file imagedownload
 הפרשות ל”תנאים סוציאליים” בגין הרכיב “אחזקת רכב” pdf file imagedownload
 פוליסות הוניות למנהלים – ההפרשות בעדן; משיכתן בידי בעליהן; ומיסויין pdf file imagedownload
 בפריסת “הפרש הון בלתי מוסבר” יש להביא בחשבון, בין השאר, את רכיב המדד בתקופה הנמדדת pdf file imagedownload
 ערכו של מלאי – עלייה במחיר השוק לאחר הכרה בהפסד בשל ירידה בשווי השוק pdf file imagedownload
 מסוי שווה לעובד בעל שליטה ולעובד אחר בחברה לעניין  קופות גמל ולקרנות השתלמות pdf file imagedownload
 מסוי הסדר נופש מרוכז לעובדים pdf file imagedownload
 מיסוי השתלמויות, ימי עיון וקייטנות בעבור עובדים pdf file imagedownload
 זיכוי ממס להנצחת חייל pdf file imagedownload
 התנאים לרישוי מעביד להעניק לעובדיו ניכוי ו/או זיכוי לפי הסעיפים 45א ו-47 לפקודה pdf file imagedownload
 החובה לנהל ספרי חברה בשיטת החשבונאות הכפולה – גם אם אין חובה בחוק לנהלם כך pdf file imagedownload
 מיסוי פיצויי תאונת דרכים לבעל הכנסות מעסק ומדמי שכירות pdf file imagedownload
 הקץ לפטור ממס בחלוקת רווחים ב”קרן נאמנות מסויגת” pdf file imagedownload
 ב”חישוב מאוחד” – יינתן זיכוי גמל רק ל”בן-זוג-רשום” pdf file imagedownload
 זיכוי מס – לחייל משוחרר, וגם בגין “שירות לאומי” pdf file imagedownload
 מיסוי דיור וכלכלה לעובדים זרים המועסקים כסייעים לקשישים pdf file imagedownload
 מענק לעבודה “נדרשת” או “מועדפת” חייב במס הכנסה pdf file imagedownload
 על חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות pdf file imagedownload
 נוהל העסקת עובדים זרים ומיסויים pdf file imagedownload
 יחסי עובד ומעביד פוטרים מענק פרישה ממסי הכנסה pdf file imagedownload
 הייתכן שילוב בהוראות – בין סעיף 6 לחוק התיאומים לבין חלק ה’ לפקודת מס הכנסה? pdf file imagedownload
 ניכוי או אי ניכוי מס על תשומות ברכישת ניירות ערך pdf file imagedownload
 פטור ממס הכנסה לנכה / לעיוור לפי סעיף 9(5) לפקודה על נכות בחלק משנת המס pdf file imagedownload
 אין הכרה בהוצאה שהיא, או הֶקְשֵרָהּ, מנוגדים לחוק ולטובת הציבור pdf file imagedownload
 לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית – תוענק נקודת-זיכוי אחת pdf file imagedownload
 הזיכוי ממס בגין תשלומי פרמיות לביטוח חיים או תשלומים לקופ”ג pdf file imagedownload
 הטבות המס שבפקודה בעניינו של בן-משפחה חסר יכולת pdf file imagedownload
 מיסוי הכנסת-חוץ של חבר קיבוץ, ומיסוי הכנסתו לאחר עוזבו את הקיבוץ pdf file imagedownload
 עסקאות בניירות ערך – חייבות במס ערך מוסף ? pdf file imagedownload
 מיסוי מכירת מלאי וציוד בעסק שנסגר pdf file imagedownload
 ניכוי תשלומים לקופות גמל בעבור “בעל שליטה” pdf file imagedownload
 אופן הדיווח לפקיד השומה על ההכנסות pdf file imagedownload
 מה ייעשה בניכוי מס במקור מפיצויי פיטורים חייבי-מס, שנרשמו בספרים אך לא שולמו pdf file imagedownload
 החזר מס ששולם גם על גילום – יוענק לעובד ולא יוחזר למעביד pdf file imagedownload
 השפעת הכנסותיו הנוספות של גמלאי על קבלת פנסיה תקציבית pdf file imagedownload
 “סך הגילום”, המוסף על משכורת  העובד, מובא בחשבון חישוב פיצויי הפיטורים pdf file imagedownload
 ניכוי תשלומים לקרן השתלמות בידי “חברה משפחתית” ובידי “בעל שליטה” השכיר בה pdf file imagedownload
 מיסוי רכב – שנרכש ב”ליסינג” ושמוצמד לעובד pdf file imagedownload
 הקלות במיסוי משכורת אזרחית של חייל בשירות סדיר pdf file imagedownload
 היבטי מיסוי של קורסים והשתלמויות לעובד במסגרת העבודה pdf file imagedownload
 מיסוי פיצויי פיטורים לעובד שפרש מחברה א’ ועבר לעבוד בחברה ב’, אצל אותו המעביד pdf file imagedownload
 דמי ביטוח על הוצאות שאינן מוכרות ועל הוצאות עודפות pdf file imagedownload
 פטור ממס על מענק פרישה בעת חילוף מעבידים pdf file imagedownload
 מיסוי “פיצויי פיטורים” לעובד עד שנה pdf file imagedownload
 מסוי תרומת ימי חופשה pdf file imagedownload
 תנאים להטבות מס לעובדים במשמרות וחישובם pdf file imagedownload
 דיני משפחה וירושה – מדריך למתגרש pdf file imagedownload

מאמרים ושאלות ותשובות, מפרי עטו של יניב גבריאל, עו”ד ויועץ מס, ובתחומי התמחותו, מתפרסמים באתרי המאמרים המובילים בישראל בין השאר באתרים:
mamarim   Reader 
וכמו כן באתרים משפטיים מקצועיים בין השאר באתר:
Psak Din